Nyheter

Coca Cola stiller høyere rense- krav enn myndighetene

Macks nye bryggeri i Balsfjord skal både brygge øl og tappe for Coca Cola. Kommunen bygger nytt biologisk renseanlegg for å rense avløpet. Coca Cola stiller høyere krav til utslipp enn myndighetene gjør.

Å leve med mer vann på en miljøvennlig måte

- Fremtidens byer kan være både grønne, blå og gode å leve i. Den prisbelønte landskapsarkitekten Herbert Dreiseitl utformer byer som tåler mer vann. 11. nov holder han foredrag hos Rambøll på Skøyen i Oslo.

Trykkavløp kan løse kommuneklemma

Spesialseminar om trykkavløp samlet sytti tilhørere fra østlandet. Mange betrakter trykkavløp som eneste løsning på store utfordringer i avløp for kommunenorge

Ønske om klimakonsensus hindrer handling

Klimatologen og geografen Mike Hulme har hatt konfliktene i klimadebatten tettere på kroppen enn de fleste. For å komme videre i dagens debatt mener han vi må analysere de kulturelle betydningene av klimaendringene: hva står på spill i våre liv?

Nok en gang en 10 – millioners bot til Statoil

Statsadvokaten har gitt Statoil en ny bot på 10 millioner kroner, etter ulovlig håndtering av farlig avfall og utslipp av kjemikalieholdig vaskevann ved Sture-terminalen i Øygarden

Ny veileder om graving ute

Ny forskrift og veileder for legging av rør, kabler og ledninger.

Miljøbøter bør vurderes oftere mot kommuner

Den rød-grønne regjeringen etterlater seg ikke bare skoler, veier og jernbane i elendig forfatning. Det norske vann og avløpssystemet er det dårligste i Norden. Flere tar nå til orde for å bruke bøter.

Goodtech skaffer seg bedre armslag for framtiden

Goodtech Environment flytter fra Sørumsand til nye lokaler på Lindeberg i Sørum. Mer plass og bedre logistikk vil legge til rette for ytterligere vekst og utvikling.

Nå stenger Miljødirektoratet Sandnessjøen Gjenvinning

Mye gjenstår før driften kommer innenfor lovlige rammer. Det en vedvarende fare for forurensning. Miljødirektoratet har vedtatt at bedriftens mottak og behandling av farlig avfall må stanse umiddelbart.

Kritisk for kloakkollaps på Sørenga

Underhengende kloakkledninger er blitt salryggede og deformerte. Utbygger må foreta utbedringer. NRL advarer mot den tekniske løsningen som er valgt.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com