Nyheter

Nyheter

Nå stenger Miljødirektoratet Sandnessjøen Gjenvinning

Mye gjenstår før driften kommer innenfor lovlige rammer. Det en vedvarende fare for forurensning. Miljødirektoratet har vedtatt at bedriftens mottak og behandling av farlig avfall må stanse umiddelbart.

Kritisk for kloakkollaps på Sørenga

Underhengende kloakkledninger er blitt salryggede og deformerte. Utbygger må foreta utbedringer. NRL advarer mot den tekniske løsningen som er valgt.

Veier i bystrøk skjuler de største VA-utfordringene

MEF roser den nye regjeringens fokus på forbedringer i veinettet i sentrale strøk. Man anbefaler videre å ta grep om VA-etterslepet ved å arbeide for at det blir etablert en overordnet lovordning.

– Sikkerhet er noe man må praktisere

Å bygge en levende sikkerhetskultur er utfordrende. Det dreier seg om å utvikle de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd slik at virksomhetens verdier beskyttes mot trusler og uønskede hendelser. Men hva betyr det i praksis?

Må betale for undersøkelser av forurensning

Sjøbunnen i Fedafjorden er sterkt forurenset av miljøgifter. Miljødirektoratet pålegger nå bedriftene Eramet og Trælandsfos å bidra økonomisk til miljøundersøkelser som skal lede fram til opprydding.

En tørst og robust legende er tilbake

Xylem relanserer lensepumpen Bibo, og satser på at dette skal bli en ny legende på pumpemarkedet.

Venter økning i rørfornying

Ikke bare borettslag og sameier vil satse stort på rørfornying i årene som kommer. Eneboliger har også stort behov for rørfornying. Nå er markedet i bevegelse.

“Bøybart” støpejernsrør setter ny no-dig rekord

Nøtterøy kommune foretok første trekking i Norge med duktile rør gjennom løsmasser i 2011 med gode resultater. Siden har man foretrukket metoden, og nå har man satt rekord med styrt boring og trekking av hele 280 meter i vertikal kurve.

God respons på sikkerhetsbudskap

Honeywell har den siste uken besøkt fem Ahlsell avdelinger på det sentrale Østlandet. Flere viktige temaer har stått på blokka.

Slipp heller vannet gjennom og unngå overvann

Bruk av permeabel belegning på både private og offentlige arealer gir nye muligheter for overvannshåndtering i urbant miljø.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com