Nyheter

Nyheter

Truer Sarpsborg kommune med grønn millionbot

Miljøvernavdelingen i Østfold er ikke fornøyd med fremdriften på VA-området i Sarpsborg og ser seg nødt til å true med millionbot om man ikke får ut fingeren. Den 1. Januar 2014 faller dommen.

Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til flom- og skredforebyggende arbeid med om lag 70 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt budsjett.

Store spørsmål drøftes på fagtreff for VA-bransjen

Når er sikkerheten på vannforsyningsanlegget god nok? Hvordan bør vannbransjen satse fremover i lys av de enorme investeringsbehov som ligger foran oss? Har kommunen kontroll på kloakken?

Frostsikrer VA-anlegg med patentert varmepumpe løsning

Å holde VA-systemer over frysepunktet med varmepumpeteknologi vil bety en besparelse på inntill 80 % i forhold til varmekabler, og investeringskostnadene er å regne som like store.

Oslo sliter fortsatt med fett- avleiring i avløpssystemet

Fett forårsaker fortsatt flere forstoppelser av rørsystemet, med oversvømming og forurensning som konsekvens. Oslo vann-og avløpsetat har store kostnader i forbindelse med fett til offentlige avløp.

Utslippsoversikt fra landbasert industri i 2012

Over 600 landbaserte industribedrifter rapporterer hvert år inn sine utslipp til miljøet. Utslippstallene for 2012 viser at industriens utslipp til vann og luft på mange områder er omtrent uendret fra 2011 til 2012.

Å grave eller ikke grave, det er spørsmålet

Dersom riktig NoDig-metode benyttes på rett sted, oppnås store økonomiske besparelser, og publikum forskånes for langvarige gravearbeider.

Vann- og avløpssmell til 111 millioner på Ski

Ski kommune er pålagt å rehabilitere dårlige avløpsledninger. Nå har kommunen mistet styringen på utgiftene og står ovenfor en budsjettsmell på over 100 millioner kroner.

Utslipp og dårlig sikring av avfall fører til stengning

Miljødirektoratet har foretatt to inspeksjoner som viser at farlig avfall-bedriften Sandnessjøen Gjenvinning har begått mange og alvorlige brudd på utslippstillatelsen. Dette medfører fare for forurensning av grunn og sjø. Bedriften får nå varsel om at direktoratet vil stanse bedriftens anlegg ved Helgelandsbase.

Vannklynge satser sammen mot Polens VA markeder

Vannklyngebedriftene Biowater Technology, Salsnes Filter, TS Electro Engineering og Aquateam COWI er i gang med en forstudie for å vurdere mulighetene for etablering av et bedriftsnettverk mot det polske vannmarkedet. Forstudien gjennomføres i nært samarbeid med Innovasjon Norge i Warszawa.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com