Nyheter

Nyheter

Raskt flomgjerde gjør det bra ute

Enkelt å montere på kort varsel. Det kreves ikke maskiner for montering og det er ingen løse deler på elementene. Flomvernet er lett å vedlikeholde og lagre. Elementene kan brukes igjen og igjen.

Per går fra pumpene

Han har ledet Grundfos i en sterk periode med fremgang og vekst samt vært sentral i forhandlingen av nordiske avtaler, grossistavtaler og avtaler med rørleggerkjeder. Per Frydenberg leverer fra seg et solid stykke arbeid.

Er dette framtidens fagbutikk?

Brødrene Dahl (BD) har åpnet det som karakteriseres som neste generasjon proffbutikk for rørleggere, VA - entreprenører og industrikunder i Haugesund.

Deler på ansvaret gjennom spesialopprettet selskap

To Vestfold-entreprenører bygger miljøgate i arbeidsfellesskap. Etablerte DA-selskap for å håndtere fellesprosjekter.

Vil hente ut mer effekt av bioreaktorene

Prosessansvarlig Jon Siljudalen ved Biowater har arbeidet med bioreaktorer siden de så dagens lys. Dagens tredje generasjons bioraktorer bærer hans tydelige signatur.

Går for forlengelse av avskjærende overvannsledning

Fet Kommune valgte romslige plastrør til å lede overvannet vekk fra boligområde. Prosjektet var planlagt med betongrør, men plastrør ble valgt av flere årsaker. I ettertid er man tilfreds med valget.

Superbakterien er kommet til Kinas kloakk

Forskere melder at antibiotika resistente superbakterier ser ut til å passere kloakkrenseanlegg nord i Kina.

Ønsker at flere bedrifter forstår og kan delta i anbud

Næringsminister Monica Mæland skal før sommeren ha på plass enklere regler for offentlige innkjøp som er på rundt 400 milliarder kroner årlig. Hun ønsker at flest mulig bedrifter forstår og kan delta i anbudsprosesser. Målet er å spare næringslivet for 15 milliarder kroner.

Drangedal med nytt vannverk basert på ozon

Sterner har levert ytterligere et Aquazone anlegg. Denne gang til Bostrak vannverk i Drangedal kommune.

Fortsatt trygt å bruke slam som gjødsel

Ny stor kartlegging av miljøgifter i avløpsslam fra 15 renseanlegg bekrefter at det er trygt å bruke slam som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Avløpsslam er en ressurs i jordbruket og i grønt­anlegg, og dette forutsetter at man har kontroll på innholdet av uønskede stoffer i slammet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com