Nyheter

Nyheter

Mange oppgraderer avløp på hytta

Gamle hytter hadde hverken vann eller toalett. Dagens eiere har ofte større krav til komfort enn forrige generasjon og ønsker ofte å oppgradere - til full sanitær standard.

Flere vil gå etter fosfor men prosessen må stemme

Norske kommuner ønsker å grave gull i kloakken. For at investeringene skal kunne forsvares må anlegget har en viss størrelse og renseprosessen må tillate utvinning av fosfor, eller enkelt kunne bygges om.

Alt klart for trykkavløp – mindre kostnader – færre inngrep

Trykkavløp er den nye trenden innen avløp, særlig i spredt bebyggelse, som i Spydeberg, der både hus og hytter skal forenes i et helt nytt system. Mindre inngrep, mindre rør-dimensjoner - lavere kostnader

Energisparende UV-lamper til norske vannverk

UV har gått sin seiersgang innen desinfeksjon av drikkevann i Norge. Men det er store forskjeller i energikostnad på lampedrift ved vannverk. Både pådrag og akselrasjon er viktige for energieffektiv drift.

Bransjen går inn for felles produktdatabase – IFD Sign On

En enestående mulighet for leverandørene innen både VA og VVS til å være med på et unikt samarbeid om vareidentitet. Verktøyet skal være klart for markedet i løpet av første kvartal neste år.

Utedo er ute

Du husker freden, duftene og blikket til Kongen. Disse øyeblikkene kan være talte for nye generasjoner. Norske hytter oppgraderes i raskt tempo og kobles til renseanlegg og pumpestasjoner.

Støtter vannområder med 6,5 millioner

Vannområdene Jæren i Rogaland og Morsa og Haldenvassdraget i Akershus og Østfold mottar til sammen 6,5 millioner kroner fra Klif, til miljøovervåking og tiltak for å bedre vannforholdene.

Grønn kloakkrensing for Røros

Ved rehabilitering av renseanlegget valgte Røros kommune bort kjemikaliene. I stedet inviterte man naturen inn i kloakk­renseanlegget. I dag er det to bio-reaktorer med naturlige organismer som er hjertet i anlegget.

Gjenvinner fosfor fra kloakkvannet

Tre vannselskaper – Aarhus Vand, Herning Vand og Horsens Vand – samt Norconsult, Grundfos og Videncenter for Landbruk – har inngått et partnerskap for å utvikle en metode for gjenvinning av bl.a. fosfor fra avløpsvann.

Blåser liv i Kolbotnvannet med mikrobobler

Forurensning fra fortiden gjør vannet uegnet til bading i perioder om sommeren. Kommunen skal teste ut pumping av luft til dypet, med nyutviklede høy-perforerte lufteslanger.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com