Nyheter

Nyheter

Bygger ny spillvannslinje med tre pumpestasjoner

Sunnfjord kommune etablerer ny spillvannslinje som knytter et nytt industriområde og annen bebyggelse til avløpsnettet. For å transportere spillvannet fram bygges tre pumpestasjoner.

Har EPD – deklarert to typer støpejern

For å dokumentere miljøaspektene til gråjern og seigjern har Furnes Jernstøperi gjennomført LCA-analyser for begge. Dokumentasjonen er grunnlag for to nye EPD miljødeklarasjoner, som vil gjøre det enklere for innkjøpere å sammenligne produkters miljøprofil.

Etablerer tverrfaglig gruppe for å håndtere utfordringer med klima

Idéen om å etablere Senter for klimatilpasning kom gradvis: Konsekvenser av klimaendringene har blitt synligere og kommer hyppigere. I desember 2020 ble det målt rekordår for nedbør i hovedstaden med den våteste desember-måneden på 61 år. Parallelt har man sett en økende etterspørsel etter kompetanse på tilpasning av et våtere og villere klima.

Flere kommuner interessert i Halden-modellen

Selv om kommunale driftsavdelinger har behov for VA-tjenester kjøpes dette ofte eksternt. Halden har løst dette gjennom å fakturere internt i kommunen. Andre kommuner ser imidlertid med interesse på Haldens løsning.

Pris til blomstrende gate med god overvannsløsning

Den tidligere grå og triste Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, har nå blitt et frodig og fargerikt innslag i byen. Men den virkelige innovasjonen er godt gjemt under bakken.

Positive forventninger til vannmålere i Sarpsborg

Sarpsborg kommune installerer vannmålere. Man forventer at vannmålerne vil bevisstgjøre innbyggerne på eget forbruk, på sikt redusere vannforbruket og gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene

Var ringforlovet på vannforsyning, avløpsvann vil prege ekteskapet

De fem kommunene som utgjør dagens storkommune Indre Østfold begynte flere år før sammenslåingen å koble sine forsyningslinjer for drikkevann sammen. Etter at man har fusjonert er det tydelig at neste store sjau blir å få kontroll på fremmedvannet og oppgradere renseanleggene.

Skal produsere king size rør i GRP

Kingspan investerer i kapasitet, størrelse og kvalitet samt reduserer energibruk og avfall. To nye maskiner skal produsere fra Ø600mm opp til Ø3000mm GRP-rør til tanker.

Skåner skog og våtmark med gravefrie metoder

En ny og bedre rørforbindelse skal gir bedre vanntrykk til et område i høyden. For å unngå omfattende inngrep valgte man å gå gravefritt til verks. Et par overraskelser satte entreprenøren på prøve.

Flotasjon vil løfte avløpsrensingen inn i framtiden

Innen storskala avløpsrensing er flotasjon kommet for å bli. Det byr på større frihet enn sedimentering, krever mindre plass og genererer et slam med høyere innhold av tørrstoff, noe som dermed forenkler videre avvanning.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com