Nyheter

Nyheter

Biogass med framgang i Sverige. 33 % kommer fra avløpsvann.

Bruk av biogass økte med 7 prosent i Sverige i 2019 og utgjør nå nærmere 4 terravattimer. Svensk produksjon av biogass økte med 3,3 prosent. I overkant av en tredjedel av biogassen i Sverige produseres i kloakkrenseanlegg. 2,4 millioner tonn rester fra svenske biogassanlegg brukt som gjødsel i landbruket.

Rana kommune forbereder seg godt på vinteren

Stadig flere kommuner i nord innfører mer tydelige krav til isolering av kumtopper. Etter at Rana kommune innførte nye krav om isolerte kumhatter i sine VA-normer var det bare en ting å gjøre for Espen Steinan hos Brødrene Dahl i Mo i Rana.

Feil på 110 mm Smartline

Pipelife har oppdaget feil på enkelte Smartlinerør med muffer produsert i perioden mai til september 2020. Man ber alle som har kjøpt disse rørene i perioden mai til september 2020 om å umiddelbart stanse salg og bruk av rørene. 

Kofa skrotet Skiensmodellen etter at kommunene selv hadde gjort det

I forbindelse med anbud på reservevannsforsyning valgte Skien og Porgrunn kommuner å se bort fra kravet i Skiensmodellen, som skal være et sikkerhetsnett mot sosial dumping. Etter en klage fikk kommunene støtte for dette i Kofa, som imidlertid tok dissens i spørsmålet.

Siste pumpestasjon til Veierland

Avløpsnettet på ferieøya dekker i dag over 80 prosent av alle hytter og boliger. Gjennom felles rørledning pumpes spillvann og slammet fra renseanlegg til fastlandet. Både hytteeiere, fastboende, rørlegger og leverandør av pumper kan se tilbake på et vellykket samarbeid.

Vil ta behandling av avløpsslam til et høyere nivå

Veas etablerer fabrikk for raffinering av avløpsslam i Indre Østfold. Sluttproduktet vil bli kompost og jordprodukter. Grunnlagsinvesteringene kan komme over 100 millioner kroner. Fabrikken som vil få en grunnflate på 80 x 200 meter (16 000 kvm) og skal stå ferdig innen jul 2021.

KZ Handels tar over agentur på IPP reparasjonsmuffer

Gjennom å ta over distribusjonen av IPP reparasjonsmuffer får man en enda mer komplett verktøykasse å by på. Smarte løsninger for norske forhold, spesialverktøy og høy servicegrad har gitt stødig vekst for Tofte-bedriften.

Rekordstor rammeavtale på gravefri fornyelse av avløpsnett

Avtalen er tegnet for en toårsperiode (2020 – 2022) med opsjon på forlengelse i inntil ytterligere to år, og innbefatter både strømperenovering av avløpsledninger og rehabilitering av kummer. Total kontraktsverdi inkludert opsjoner er på cirka 200 millioner kroner.

Vellykket oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg

Etter mange år med slitasje var det behov for teknisk oppdatering og renovering. Både renseanlegg og pumpestasjoner er nå av god standard og man leverer topp resultater på utslipp. Samtidig står man foran viktige valg for framtiden.

Vinner stadig nytt terreng med unike bioreaktorer

Med rekordomsetning i fjoråret kan Biowater Technology stå foran et gjennombrudd innen levering av avløpsrenseanlegg, og da med med egenutviklede bioreaktorer. Mange års fokus på innovasjon begynner å vises i regnskapet og ordrene strømmer på.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com