Nyheter

Nyheter

Viktig at offentlige prosjekter ikke bremses

Mens samfunnet forøvrig opplever en økonomisk nedtur i kjølvannet av tiltakene mot Corona, er VA-bransjen inntil videre skånet mot ringvirkningene. Både leverandørene og entreprenørene har truffet sine tiltak, og på kort sikt ser det ut til at produksjonen kan opprettholdes.

To vannverk basert på grunnvann med renseanlegg for mangan

På Ringerike fikk verdens beste pølser plutselig fregner. På Lillehammer har man jevnlig måttet spyle nettet for brunt slam. Nå har begge kommuner funnet sine løsninger, den ene har gått for ozon, den andre planlegger for bruk av kaliumpermanganat.

Kan kloakken avdekke omfanget av COVID-19?

I en fersk søknad til Forskningsrådets hasteutlysning for bekjempelse av koronaviruset vil forskere fra NIVA, NMBU, Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet analysere avløpsvannet i jakten på viruset som forårsaker COVID-19.

VA bransjen tilpasser seg Corona

VA-bransjen er viktig for samfunnsmaskineriet og holder derfor driften igang i en krevende tid. Mens produsentene legger om driften til hjemmekontorer tar grossistene ekstra forholdsregler, slik de er gitt av myndighetene.

Rådgiverne drukner i jobb – kan bedre samspill frigjøre kapasitet?

På tampen av Norsk Vanns fagdager denne uken ble det holdt et knippe foredrag i en av paralellsesjonene på vannverk omkring temaet «samspill mellom byggherre, rådgiver og entreprenør». Bakteppet for temaet er at  rådgiverbransjen for tiden drukner i oppdrag, samtidig som gjennomføring av store vannverk strekker seg alt for langt ut i tid.

Ønsker seg større utvalg innen rørkvaliteter

Riktig valg av rørkvalitet vil ofte avhenge av en rekke forhold: krav til levetid, type prosjekt, grunnforhold, tilgjengelige fyllmasser og arbeidstemperatur. For å kunne velge riktig er det en forutsetning av grossisten har et godt utvalg på lager, men det er ikke alltid tilfelle.

Avklarte viktige forhold om godkjenning av UV anlegg

Under Norsk Vanns konferanse tidligere i dag ble en av de parallelle sesjonene viet vannverk og spesielt koaguleringsanlegg. Under den siste delen tok man dessuten for seg status om kunnskap og krav til offentlige godkjenninger av UV-anlegg.

En pionerkommune innen sonemålinger

Trysil var svært tidlig ute med å ta i bruk sonemålinger for å holde kontroll på drikkevannet som man produserer. Elektromagnetiske målinger er blitt et viktig verktøy i en effektiv drift av nettet, og målerne er svært driftssikre. Takket være direkte rapporter trenger man ikke å reise ut og hente data eller lytte etter lekkasjer natterstid.

Tromsø kommune tapte søksmål også i lagmannsretten

Tromsø kommune anket dommen fra tingretten, men vant heller ikke i lagmannsretten fram med sitt søksmål mot Maskintreprenør Einar Sørensen AS i «rørgate»-saken. Retten opprettholdt dermed sitt syn på at det var mangelfull prosjektering og at det er kommunen som har hovedansvaret for meromkostningene.

Viktige faktorer ved dimensjonering av olje- og fettutskillere

Ved valg av olje- eller fettuskiller vil en rekke faktorer ha stor betydning for hvilken løsning og volum man bør gå for. Stikkord er temperatur, valg av vaskemidler, tetthetsfaktor og størrelse på vaskeplass. Tømmefrekvens bør også tas med i beregningene, og et alarmsystem kan være smart.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com