Nyheter

Nyheter

Naturlig å spørre om hvilke underentreprenører som er med

Dersom underentreprenører skal bidra vesentlig til prosjektet er det stadig mer vanlig at kommunen ønsker å vite hvilke underentreprenører som er med. Men det er ikke et absolutt krav. Når det er bedt om at hovedentreprenør oppgir underentreprenører som er med, er det ikke uten grunn.

Beskytter kystmiljøet mot anleggsvann med barrierer, overvåking og målesonder

I forbindelse med bygging av Northern Lights' landanlegg for lagring av CO2 i Øygarden har Skanska satt ut barrierer i sjøen i form av silt- og boblegardiner i Ljøsøysundet. Dette for å stoppe partikkelspredning i forbindelse med utfylling og annet arbeid i strandsonen og for å møte krav og vilkår i tillatelsen fra Statsforvalteren i Vestland.

Tar ut forliksklage mot hovedentreprenør

For å få belyst en praksisen med "bruk og kast" av underentreprenører har Brødrene Brøndbo nylig levert inn en forliksklage mot GL-Bygg til Overhalla Forliksråd. - Det er ikke pengene det står om her, vi ønsker å sjekke ut om framgangsmåten er i strid med alminnelig rettsoppfatning.

Nytt nasjonalt trådløst nett åpner for smart drift av VA

En større nettverksutbygging kan gi kommunene infrastrukturen de trenger for å etablere overvåkning av ledningsnettet. LoRaWAN er spesielt godt egnet til små, periodiske datastrømmer som fra en vannmålersensor, og krever ikke SIM-kort slik som 5G gjør.

Ibeco skal representere Hymax i Norge

Etter i en årrekke å hatt et godt samarbeid med det Ibeco om agentur for Krausz i Sverige, har Ibeco Norge, som er under den svenske paraplyen, nylig fått ansvar for Hymax produktene i Norge.

Grønbakken blir grønn

Bedriften har i mange år jobbet med å redusere energiforbruk, bruke mindre papir, redusere utslipp, øke andelen av el- biler og resirkulere på en mer effektiv måte. Nå ønsker man å tenke bærekraft på en nye måte, ved å arbeide for å endre tanke- og atferdsmønster i virksomheten. 

Historisk kommune med avløpsrør av plantemateriale

Sigtuna kommune tar som første kommune i bruk avløpsrør med 70% reduksjon i karbondioksidutslipp. En betydelig del av oljen til rørene kommer fra avfallsindustrien og er vegetabilsk.

Sikkerhet i vannforsyning har høyeste prioritet

I kystkommunen Brønnøy er man nøye med å sikre vannet mot hendelser som kan bety forurensning. Brutt vannspeil er derfor et naturlig krav ved enhver pumpestasjon for spillvann.

Svenskene skal produsere urinpulver

På hovedkontoret blir det nå installert et toalettsystem som tørker urinen til et tørt plante næringsstoff, rett under toalettet. Ved å sortere urinen kan de fleste næringsstoffene resirkuleres fra kloakk. Forskere ved det svenske universitetet for landbruksvitenskap (SLU) har utviklet det nye systemet, som skal testes i Malmö og Lund, innenfor Rewaise-prosjektet.

Ny type sammenføyning av store lette rør

Rilling er en velkjent metode for å føye sammen rør, og som har fått ny aktualitet i Sverige, der Victaulics rørkoblinger har komplementert Alvenius sine rør, for å sikre rørsystemer som er enkle å installere, kostnadseffektive og av tilfredssstillende kvalitet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com