Nyheter

Nyheter

Dårlig overvannshåndtering kan endre tilstanden på norske kulturskatter

Klimaendringer, økte nedbørsmengder og endrede nedbørsmønstre skaper utfordringer for overvannshåndtering. Konsekvensene kan ødelegge kulturminnene om det ikke håndteres og overvåkes.

– Klok investering i ny teknologi

Regjeringen bevilger i forslaget til revidert statsbudsjett 20 millioner kroner til nytt kompetansesenter for vann ved NMBU. - Det er ikke hver dag politikere får skryt, men her fortjener statsråd Nybø og regjeringen honnør for dette er framtidsrettet politikk som vil lønne seg.

Boligeiere vil stevne kommunen

Seksten boligeiere som ligger i nærheten av og på en gammel søppelfylling på Romerike, vil trolig gå til sak mot Skedsmo kommune.

Blå-grønn bevilgning til rør-senter på Ås

Regjeringen bevilger 17,5 millioner kroner til «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur».

Vil mobilisere flere rørleggere mot overvann

I disse tider hvor snøen på fjellet skal bort, kommer også vannmengdene. Alt avhenger av hvor fort snøen smelter i forhold til eventuell flom og store ødeleggelser. Grundfos mener rørleggerne må være klare for å kunne bistå sitt lokale marked, hvis prognosene treffer og uhellet først er ute.

Feil å se trykkavløp som alternativ til minirenseanlegg

Enkelte kommuner har begynt å vurdere nett for trykkavløp som alternativ til minirenseanlegg i spredt bebyggelse. Hvis man ikke tar høyde for at trykkavløp krever ekstra infrastruktur og utvidet rensekapasitet vil man komme skjevt ut og kunne få en overraskelse. Trykkavløp og desentraliserte renseløsninger er dessuten en fin kombinasjon.

VA-bransjen ønsker å måle mer 

Vann- og avløpsbransjen installerer stadig flere målere for å kvantifisere sine strømmer. Spesielt der det har økonomiske konsekvenser ser man stadig nye målepunkter dukke opp. Ønske om vannsparing og krav om dokumentasjon av utslipp til miljø har også ført til at flere målere er kommet på plass.

Oslo VAV skal flytte til Hovedstasjonen

Hovedstasjonen er et omfattende prosjekt som innebærer bygging av ny hovedbrannstasjon, samt ny driftsstasjon og nytt administrasjonsbygg for vann- og avløpsetaten. Omsorgsbygg er byggherre, og nå er prosjektledelse fra Metier OEC på plass.

Tilpasser veibygging til naturens rytme

Nye Veier har nå redusert byggeaktiviteten gjennom Åkersvika naturreservat. I april og mai er det fuglelivet som har førsteprioritet i våtmarksområdet ved Hamar. Når nye E6 står ferdig gjennom Åkersvika i 2020 har Norges første RAMSAR-område blitt 50 dekar større og mye bedre sikret mot forurensing.

Et samlet krafttak for innovasjon i vannbransjen

Vannbransjens innovasjonskonferanse, den sjette i rekken, gikk i i forrige uke av stabelen på Ingeniørenes hus i Oslo. Fra talerstolen hadde engasjerte foredragsholdere et samlet budskap til en fullsatt sal om ikke å bare ta i bruk mer innovasjon, men også det å tørre å satse på innovasjon i vannbransjen.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com