Nyheter

Ahlsell har kjøpt seg arbeidsklær

Ahlsell Norge AS har inngått en avtale om kjøp av selskapet Bekken & Strøm AS. Bekken & Strøm AS er en av landets største leverandører innen arbeidsklær, verneutstyr, arbeidssko og profileringstøy og har en årlig omsetning på omlag 400 MNOK.

Utvinner fosfor fra avløpsvann

Hias på Hamar har utviklet en biologisk renseprosess som utvinner rent fosfor fra avløpsvann. Prosessen har vært i drift i mer enn et år og er patentsøkt i flere land. Et nytt industrieventyr innen bærekraftig teknologi kan bli en realitet.

Innva sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering er ikke bare å iverksette og systematisere en rekke rutiner og tiltak innen HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og sortering av avfall/gjenvinning. Det er også et dypdykk i egne rutiner og måter å arbeide på som ikke bare effektiviserer bedriften, men også sparer den for utgifter.

Større strafferammer for ulovlige utslipp

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og straffeprosessloven.

Skanska skal bygge bare grønt

Som en av verdens største entreprenør og boligutvikler, har Skanska i flere år hatt høye ambisjoner for å bygge grønt. Nå har Skanska Norge bestemt seg for å satse på grønne boliger.

– Ahlsell skal og vil være «annerledesgrossisten»

VANytt har tatt en prat med Frode Restad, og stilt han noen spørsmål om hvordan situasjonen er hos Ahlsell om dagen. Restad er markedsdirektør i...

Rør i stedet for bro

Det har vært en tøff og regntung høst på Sørlandet. Den ene flommen har avløst den andre og skapt store problemer, ikke minst for Statens vegvesen. Blant annet hadde elva tatt en bro på fylkesveg 302, og da ble løsningen to XL-rør på 3 meter innvendig diameter fra Wavin.

Skal lage gravemaskin som ikke gir utslipp

Målet er å lage en stor anleggsmaskin – en gravemaskin på 30 tonn – som ikke slipper ut noe forurensing til luft. Det betyr at den må være elektrisk. Maskinen skal kunne fungere fint på byggeplasser i Oslo. Det er en stor utfordring, siden det i dag ikke er mange mega-watt ledig strømkapasitet på byggeplasser i etablerte og tettbygde strøk.

Røde sykkelveier av støpeasfalt slår an

NCC har de siste årene utviklet en støpeasfalt som gir gode og skarpe farger. Røde sykkelveier i både Oslo, Trondheim og på Lillestrøm blir nå lagt merke til.

Veidekke skal bygge landbasert oppdrett

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Tytlandsvik Aqua å bygge et landbasert anlegg for post-smoltproduksjon i Hjelmeland i Rogaland. Kontrakten er en totalentreprise verdt 96 millioner kroner ekskl. mva.
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com