Nyheter

Nyheter

Skal avvanne slam ved frysetørking

Et svensk firma har utviklet en ny avvannings- og tørkemetode for slam basert på frysetørking. Løsningene og teknologien blir presentert på Aquatech-messen i Amsterdam i neste uke.

Konsulent ansetter professor fra forskningen

Wolfgang Uhl er prof.doc.ing innen renseteknikk og har over 30 års erfaring med forskning og konsulentvirksomhet innenfor vannfaget. I NIVA har han ledet avdelingen for Systems Engineering and Technology hvor han også har publisert en rekke vitenskapelige artikler. Han er også professor II ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Lettere å holde kontroll med vannkildene

En ny tjeneste basert på satellittdata for å overvåke snø, is på innsjøer og flommer, er nå tilgjengelig. Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer knyttet til islagte vann og elver.

Kostnader til overvann og brannslokking kan belastes abonnentene

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet. Dette sier Miljødirektoratet.

Feil på overvannsanlegg havner i retten

Prosjektet E134 Lauareid-Bakka er også kalt Stordalstunnelen. Hovedentreprenør var Kruse Smith. Underentreprenør for overvannsanlegget var Opedal Anlegg, nå Presis Vegdrift. Vegvesenet har senere funnet ut at det er mangler ved overvannsanlegget og vil ha saken prøvd for retten.

Flere gevinster å hente ved sammenslåing av kommuner

Når fem kommuner smeltes sammen til en kan man ta større grep innen vann og avløp. I Indre Østfold har man jobbet på spreng i forkant, nettopp for ha en ny organisering og en god plan klar fra dag en. Alt tyder på at man har funnet en god formel for framtidens VA-tjenester.

Vanntette vannkummer og ventilbatterier som skreddersøm

I Holmestrand bygges og monteres komplette vanntette vannkummer og ventilbatterier på bestilling. Vesentlig kortere leveringstid, mindre transport og enklere jobb for entreprenør er klare gevinster ved å gjøre mest mulig ferdig på forhånd.

Mye å hente på partneravtaler

Ofte velger kommuner og interkommunale selskaper å tegne en avtale om fastpris med entreprenør og leverandører. Men i stedet for å jobben blindt etter tegninger kan det lønne seg å ha en arbeidsform som åpner for å endre løsning underveis. I forbindelse med store rørprosjekter i ukjent terreng kan dette være en fordel.

Floatring nå også med løfteøyne

Etter forslag og tilbakemeldinger fra kunder, kommer Floatring nå også med løfteøyne. Den nye ringen, som veier hele 87 kg, er tilpasset justeringsringer med fals og monteres allerede i anleggsfasen.

Endringer i vannforskriften

Klima- og miljødepartementet sender nå ut høring på forslag til endringer i vannforskriften. Det foreslås i første rekke nødvendige endringer i forhold til endrede roller for vannregionmyndigheter og vannregioner som følge av regionreformen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com