Nyheter

Nyheter

Norsk minirenseanlegg utviklet for hytte og fritidsbolig

Med nye Aero satser Odin Miljø i Fredrikstad på å tilfredsstille et økende behov for innlagt vann i hytter og fritidsboliger. Flere funksjoner i anlegget er nettopp tilpasset den sporadiske bruken som er typisk for dette markedet.

Kraftig bot for svak dam

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Bergen kommune et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner og Multiconsult ASA et gebyr på 800 000 kroner etter dambruddet i Munkebotsvatn i 2018.

Planleggingen av biogassanlegg fortsetter

Har avlyst konkurransen om biogassanlegg. Vurderer å dele opp prosjektet i mindre deler og arbeider nå videre med planene om å etablere et framtidsrettet biogassanlegg for 350.000 innbyggere fra Elverum til Enebakk.

Teknisk drift står gjerne til tjeneste for kommunen

Kommunens institusjoner og driftsavdelinger for bygg har fra tid til annen behov for tjenester i forbindelse med avløpsledninger. Når det er mindre aktivitet eller det finnes hull i arbeidsplanene utfører teknisk drift disse for kommunen. Dermed fyller man opp arbeidstiden og leverer effektive og kortreiste tjenester.

Eksplosjon i slamlager i Bristol

Et lager for utråtnet slam eksploderte og rev opp taket på siloen. Det var mange vitner til ulykken som drepte fire personer. Eksplosjonen var så kraftig av kroppen til en av de døde ble kastet 150 meter av gårde.

Har gjort fleksible kombikryss enda mer fleksible

Ved å montere en ren flens som alternativ utgang til sine fleksible kombikryss, åpner man for flere alternativer samt en lavere kostnad. En ren flenseutgang er særlig aktuell der man ønsker en forbindelse hvor en ekstra ventil vil være overflødig.

Viktig avløpsledning med vannmåler og lufteløsning

I forbindelse med bygging av ny ledning for renset avløpsvann til Bunnefjorden er det viktig å kjenne vannmengdene som går ut i sjøen. En nedgravd vannmåler skal gi viktig informasjon til både forskere og VA-operatører, og ledningen utstyres også med luftfelle.

En løsning som kompenserer for setninger mer enn 100 år

Setninger oppstår av mange ulike årsaker og kan være vanskelige å ta høyde for. Med nye løsninger som kompenserer for dette kan man bygge mer robuste VA-installasjoner.

Bør være gode grunner til at kommunen godtar bytte av underentreprenør

Når en hovedentreprenør vinner anbud med en fremlagt organisasjon av forpliktede underentreprenører bør kommunen ha gode grunner for å godta at dette endres på. Hvis ikke kan det åpne for en utrygg praksis og medføre at sluttproduktet blir dårligere.

Foruroligende funn i svenske sjøer

En stor undersøkelse av svenske sjøer viser foruroligende verdier av en rekke miljøgifter. Flere av sjøene brukes som kilder til produksjon av drikkevann. Årsaken til at stoffene kommer ut i miljøet er at avløpsrensingen er ufullkommen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com