Nyheter

Nyheter

Toril Hofshagen går over i ny stilling i NVE

Etter 18 engasjerende år i Norsk Vann, vil direktør Toril Hofshagen fra februar 2019 ta fatt på nye utfordringer. Hun starter da som regionsjef for Region Øst i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Ekstremværforebygging kan koste innbyggere milliarder

Norske kommuner må investere 280 milliarder kroner i vann- og avløpsanlegg for å forebygge ekstremvær, ifølge Norsk Vann. Regningen kan havne hos innbyggerne.

IBKA Norge AS blir majoritetseier i Mortens Rørinspeksjon

IBKA Norge AS blir fra 1.oktober majoritetseier i Mortens Rørinspeksjon AS. Samtidig blir selskapet Eivind Koch Rørinspeksjon AS et heleid datterselskap av MRI. Eivind Koch Rørinspeksjon AS var et av de første selskapene i Norge som utførte kommersiell rørinspeksjon med profesjonelt utstyr.

Etablerer krisesenter for drikkevann

Seks kommuner i Vest-Sverige har sammen utviklet et forslag til å oppnå sterkere beskyttelse av drikkevannet. Blant annet etableres et regionalt krisesenter for vannsikkerhet. 

Forskningsprosjekt med mål om å øke kvinneandelen

Kjønnsbalanse, andel kvinner i topp- og linjeledelse, lønnsforskjeller, karrieremuligheter og turnover, er blant indikatorene som skal måles. Det er Forskningssenteret CORE som frem til 2021 skal gjennomføre forskningsprosjektet på vegne av #HunSpanderer.

Hallingplast blir medlem i VVP

Hallingplast AS har nå valgt å gå inn som medlem i bransjeorganisasjonen VA og VVS produsentene VVP. Produsenten fra fra Ål i Hallingdal har de senere årene fått en betydelig økt markedsandel i det norske VA-markedet.

Korter inn avstanden fra digitalt til ferdig støpt

I takt med stadig høyere krav til effektivitet og hurtig utvikling av produkter, har Furnes samlokalisert modellavdeling og produktutviklingsavdeling. Målsettingen er enda raskere utvikling av nye produkter, arbeidsflyt og kontroll med kvalitet. Avstanden fra digitalt 3D format via flytende jern til ferdigprodukt har aldri vært kortere.

Recover kjøper tradisjonsrik VA-bedrift

Recover Nordic AS etablerer virksomhet innen industritjenester i Norge gjennom oppkjøp av Brdr Grønnerud, totalleverandør av tjenester innen avløpsproblematikk og innsamling av septikslam, herunder kvalitetssikring av nyanlegg, og tilbyr i tillegg spesialiserte tjenester innenfor krantransport og håndtering av oljetanker og -utskillere.

Svært lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser nye analyser foretatt av Norsk Institutt for Vannforskning. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Ny leder og første møte om ny E39-korridor

Sweco vant oppdraget fra Nye Veier om å utrede ny korridor for E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Strekningen går gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com