Nyheter

Nyheter

Hallingplast blir medlem i VVP

Hallingplast AS har nå valgt å gå inn som medlem i bransjeorganisasjonen VA og VVS produsentene VVP. Produsenten fra fra Ål i Hallingdal har de senere årene fått en betydelig økt markedsandel i det norske VA-markedet.

Korter inn avstanden fra digitalt til ferdig støpt

I takt med stadig høyere krav til effektivitet og hurtig utvikling av produkter, har Furnes samlokalisert modellavdeling og produktutviklingsavdeling. Målsettingen er enda raskere utvikling av nye produkter, arbeidsflyt og kontroll med kvalitet. Avstanden fra digitalt 3D format via flytende jern til ferdigprodukt har aldri vært kortere.

Recover kjøper tradisjonsrik VA-bedrift

Recover Nordic AS etablerer virksomhet innen industritjenester i Norge gjennom oppkjøp av Brdr Grønnerud, totalleverandør av tjenester innen avløpsproblematikk og innsamling av septikslam, herunder kvalitetssikring av nyanlegg, og tilbyr i tillegg spesialiserte tjenester innenfor krantransport og håndtering av oljetanker og -utskillere.

Svært lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser nye analyser foretatt av Norsk Institutt for Vannforskning. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Ny leder og første møte om ny E39-korridor

Sweco vant oppdraget fra Nye Veier om å utrede ny korridor for E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Strekningen går gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

Mengdemålere kommer nå med Profinet konfigurasjon

Krohne utvider mulighetene for digital kommunikasjon ved å tilby coriolis og magnetisk induktive mengdemålere med Profinet standard. Profinet er et industrielt ethernet som gir nye muligheter for hvordan feltutstyr kan integreres i kontrollsystemer.

Gudbrandsdalslågen med i EU-finansiert flomprosjekt

Forskningsprosjektet har fått navnet Phusicos, som betyr «ifølge naturen» på gresk. Målet er å finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme nedbørsmengder.

Dårlig overvannshåndtering kan endre tilstanden på norske kulturskatter

Klimaendringer, økte nedbørsmengder og endrede nedbørsmønstre skaper utfordringer for overvannshåndtering. Konsekvensene kan ødelegge kulturminnene om det ikke håndteres og overvåkes.

– Klok investering i ny teknologi

Regjeringen bevilger i forslaget til revidert statsbudsjett 20 millioner kroner til nytt kompetansesenter for vann ved NMBU. - Det er ikke hver dag politikere får skryt, men her fortjener statsråd Nybø og regjeringen honnør for dette er framtidsrettet politikk som vil lønne seg.

Boligeiere vil stevne kommunen

Seksten boligeiere som ligger i nærheten av og på en gammel søppelfylling på Romerike, vil trolig gå til sak mot Skedsmo kommune.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com