Nyheter

Nyheter

Marianne Røiseland ny administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge

Styret i Rørentreprenørene Norge har etter en grundig ansettelsesprosess besluttet å ansette Marianne Røiseland som ny administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge etter Tor Backe.

Matnyttig møte mellom praktikere og rådgivere

Arrangementet Vann og Miljø 2018 i Sandefjord i forrige uke i regi av VPI og AVK ble et spennende møtested for fagfolk med ulike roller i VA-bransjen, både gjennom dyktige foredragsholdere og nyttige messevandringer med intim atmosfære.

Gravefri metode erobrer festningen

For å få bukt med rusten og dårlig vannledning til Akershus slott, startet NCC tirsdag arbeidet med renovering av den 150 millimeter vannledningen inne på festningområdet, et oppdrag som utføres for Forsvarsbygg.

Sweco inviterer til fagseminar om overvann

Nedbørsskader koster samfunnet mange milliarder hvert år, og dårlige eller manglende overvannsløsninger er årsaken til de fleste skadene. Sweco inviterer til lunsjmøter om overvann for å se nærmere på dette dagsaktuelle temaet.

Norges første fossilfrie anleggsprosjekt i gang

Statnett og Veidekke gjennomfører nå det første fossilfrie anleggsarbeidet i Norge. Alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler går på strøm eller fornybar diesel.

Sikkerhet ekstra viktig for vannbransjen

Et velfungerende vann- og avløpssystem er en nødvendighet og en selvfølge i et moderne samfunn. Ny teknologi som nye sensorer, IoT, maskinlæring og kunstig intelligens har gjør det mulig å digitalisere store deler av bransjen, noe som kan sørge for mer kostnadseffektivt og sikrere drift på mange måter. Teknologiutviklingen er ikke uten ulemper, for med digitalisering og tingenes internett kommer også utfordringer.

Vannprisen 2018 gikk til Svein Erik Moen

Vannprisen for 2018 er tildelt Svein Erik Moen, som var initiativtaker til og tidligere direktør i NORVAR, senere Norsk Vann.

Oslo Havn vil satse 1,8 mill på miljøtiltak

Oslo Havn KF vil styrke kundenes grønne omstilling med en ny tilskuddsordning. - Nå kan kundene søke om støtte til små og store tiltak som bidrar til utslippsreduksjon. Vi håper ordningen styrker evnen og viljen til å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF.

Ber AF-Gruppen å rydde opp plast i sjøen

Det er Stavanger Aftenblad som melder dette. – Dersom entreprenøren hadde gjort jobben sin, ville omfanget av disse plastutslippene vært minimalt, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder...

Digital arbeidsflyt sparer mye viktig tid

Mange bedrifter i bygg- og anleggsbransjen opplever at de bruker mye tid på å dele informasjon og holde alle prosjektsdeltakerne oppdaterte. Med bedre flyt i informasjonen kan man være mer effektive i en kostbar anleggstid.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com