Nyheter

Nyheter

Krüger Kaldnes taper på kommunejobber

2019 var et vanskelig år, og det nye året har heller ikke gjort det lettere for virksomheten. Kunder har hatt redusert aktivitet eller stengt som følge av smittebegrensninger. Selskapet må trolig ha påfyll av penger.

Ser store besparelser med BIM og «as built»

BIM har gjort det enklere å gjennomføre prosjekter og har gått seiersgang gjennom byggebransjen. Nå er BIM på vei inn i vann og avløp, og Norsk Wavin anslår en besparelse på 15 prosent ved å benytte seg av mulighetene.

Ny programmering av vannmåler gjør den smartere

Når en måler blir utstyrt med mer "bevissthet" er den i stand til å registrere flottørblokkeringer, pulseringer og eventuell feilinstallasjon etter vedlikehold. Ved å utstyre sine VA (Variable Area) mengdemålere med intelligente algoritmer øker Krohne brukssikkerheten.

Blyholdig drikkevann har ført til milliarderstatning

Avtalen, som vil bli offentliggjort i løpet av uken, skal gi innbyggerne til sammen 600 millioner dollar, godt over fem milliarder norske kroner i erstatning for helseskader.

Dagen da kongens by ikke hadde nok vann

For en uke siden hadde Københavns vannforsyningsnett et svært lavt vanntrykk. Noen steder manglet tappevann helt. Et unormalt høyt vannforbruk forårsaket problemene på den varmeste dagen i året.

Først i verden med stripping av nitrogen til fast produkt

Gjennom stripping og krystallisering har et svensk miljøteknologiselskap som den første i verden tatt fram en teknologi for gjenvinning av nitrogen fra våte strømmer. Teknologien kalles eco:N og gir et fast produkt med 21 prosent nitrogen. Det faste produktet kan blandes med andre resirkulerte næringsfraksjoner for å gi et til komplett gjødselprodukt.

Satser bredt på kontrollventiler og kvalitetssikring av drikkevann

Stadig flere kommuner jobber for å sikre abonnenten mot uforutsett forurensning og trykkstøt, men det er langt igjen til at vannforsyningen kan levere full kvalitet.For å sikre vannforsyningen satser Resideo ytterligere på sitt produktspekter med blant annet pilotstyrte kontrollventiler.

Reduserer kostnader med standard pumpestasjon

Etterspørselen etter pumpestasjoner er ikke bremset av Korona-situasjonen. Både kommuner og private ønsker i økende grad ferdige komplette løsninger.
 Ved Grundfos’ fabrikk i Danmark bygges stadig flere ferdige pumpestasjoner for det norske markedet.

Porsgrunn inngår rammeavtale om gravefri avløpsrenovering

Rammeavtalen har en varighet på 1 år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), og skal dekke kommunens behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger.

Har skaffet nok vann i lang tid til sommergjestene

Tanum kommune har mange hytteeiere fra andre siden av kjølen. Mens nordmenn har hatt svært begrenset tilgang til sine sommersteder har kommunen gjort ferdig et helt nytt vannverk. I stedet for å utvide det gamle valgte man å bygge nytt, det var billigst og minst plasskrevende.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com