Nyheter

Nyheter

Vil måle vannkvalitet i sanntid

Om fire år skal man ha utviklet et system for måling av drikkevannskvalitet i sanntid, fra kilde til tappested. Dette er målet når NSVA, Sydvatten og VA SYD nå investerer i drikkevannskvalitet med det felles forskningsselskapet Sweden Water Research som plattform.

Kan bli verdens første slamfrie renseanlegg

Roslagsvatten og miljøteknologiselskapet C-Green Technology AB og IVL Swedish Environmental Institute starter nå et unikt samarbeid med mål om å bygge verdens første helt slamfrie renseanlegg. I et pilotprosjekt for å integrere C-Greens miljøteknologi er målet at slam blir helt unngått som sluttprodukt i renseanlegget i Margretelund.

Gjenåpner for sjøørret med bedre stikkrenner

Sjøørreten er savnet og etterlengtet i Orkla. Elva og sideelvene "bygges om" for å gjør det bedre for fisken å komme tilbake til gyteplassene. Nå får den har den fått fritt leide opp den viktige bekken Tonga. Store dimensjoner i stikkrenner og kulverter er bra for både fisk og klimatilpasning. 

Effektivt samarbeid om komplett pumpestasjon

Takket være et effektivt samarbeid mellom leverandør av kum og overdeler kan begge deler monteres direkte på byggeplass. Gevinsten er høy effektivitet og kvalitet samt konkurransedyktige priser.

Hvor ferskt er drikkevannet?

Sivilingeniør Jon Kristian Rakstang (24) tok i bruk en lite brukt metode for å undersøke hvor lang tid drikkevannet brukte på å nå ut til trondheimernes vannkraner. Eldre vann kan som kjent øke sjansen for biologisk vekst i drikkevannet.

Flere rettsrunder om drikkevann

Ronneby Miljö & Teknik AB anker tingrettens kjennelse i PFAS-saken. Det ble kunngjort på ettermiddagen under valborgsnatten. Videre vil Region Uppsala ta det svenske forsvaret for retten for å ha forurenset grunnvann.

Unik avløpsbehandling åpner i Helsingborg

5. mai åpner RecoLab, et utviklingsanlegg med en testopplegg for forskning og et showroom for besøkende. Anlegget er det første i verden med kildesortert avløpsvann som skal resirkulere ressurser fra kloakk og matavfall.

Svært robust nivåbryter med lysring indikator

En ny front-flush nivåvakt er spesielt egnet for bruk på klebrige, viskøse eller slipende produkter. Fokuset er på størst mulig pålitelighet. De fungerer ypperlig selv ved sterk begroing og har dessuten en lysring gjør at tilstand kan sees på lang avstand

Rensing av drikkevann for PFAS testes i storskala

En ny teknologi for rensing av drikkevann fra PFAS har vist svært gode resultater i laboratorieforsøk. Nå testes teknologien i større skala på IVL og KTHs felles forskningsanlegg i Hammarby.

VA ledning kan ha fornyet Bunnefjorden

Tilførsel av renset avløpsvann fra en ny utslippsledning kan ha ført til hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden. I løpet av våren har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse – og det kun to år siden forrige gang. Vanligvis går det opp mot fem år mellom hver dypvannsfornyelse.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com