Nyheter

Nyheter

Endringer i vannforskriften

Klima- og miljødepartementet sender nå ut høring på forslag til endringer i vannforskriften. Det foreslås i første rekke nødvendige endringer i forhold til endrede roller for vannregionmyndigheter og vannregioner som følge av regionreformen.

VA-entreprenør satser på servicevennlige anlegg

VA-prosjektene blir stadig større og mer teknisk omfattende. Det stilles høye krav til kvalitet, sertifisering, ferdigheter og teknisk forståelse. Etter å ha utført flere VA entrepriser i Norge satser danske Aquagain videre på et voksende VA-marked, med særlig vekt på servicevennlige anlegg.

Seminar og workshop om måleteknikkens muligheter

For å pleie den faglige dialogen og bringe nyheter innen måleteknikk inviterer Krohne til tre seminarer/workshops denne høsten. Det første ble nylig avholdt i Sarpsborg, der et femtitalls lydhøre automasjons- og prosessfolk innfant seg.

Slo seg selv konkurs for å komme ut av tvisten med...

Etter langvarig krangel med Kristiansand kommune valgte Goodtechs svenske datterselskap(Geas) i sommer å ta selskapet til skifteretten på Åland. Kommunen oppfordrer nå byggherrer til å være mer på vakt, kreve dokumentasjon underveis og kontrollere jobben som gjøres fra første dag.

Klimarapport: Klimakostnadene øker

Siden 2008 har klima- og værrelaterte skader kostet Norge over 30 milliarder kroner. Skader knyttet til vær og klima øker, viser Finans Norges klimarapport. Finansnæringen mener vi må forebygge og tilpasse oss det endrede klimaet i Norge.

Skal planlegge nye vannrør og nytt avløpsanlegg i Oslo

Asplan Viak har vunnet en rammeavtale med Oslo kommune på vann og avløp. Selskapet får dermed en sentral rolle i arbeidet med å planlegge nyanlegg og fornye infrastrukturen for vann og avløp i hele Oslo.

Skal gjøre måler og ventil til en ny autonom enhet

Måleinstrumentmaker Krohne og ventileverandør Samson er gått sammen om å skape en ny generasjon selvstendige «aktuatorer» for VA- og prosessmarkedet. Gjennom det nye selskapet Focus-On skal man satse på utvikling av smarte løsninger med ventil- og måleteknologi i en enhet.

Jakter fremmedvann i avløpssystemet

Bergen Vann har startet jakten på fremmedvann i avløpsnettet. Det jobbes systematisk og nitidig, og når man har funnet feilen kan enkle tiltak være nok. For å finne kilder til fremmedvann og lokalisere lekkasjene gjelder det å komme seg ut i terrenget på dager der det regner.

Ny tilsynsaksjon – vurderer gebyrer

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre aksjon mot risikofylt gravearbeid i år. Mange ivaretar sitt HMS-ansvar, men 12 av 296 kontrollerte virksomheter ble stanset på grunn av fare for liv og helse.

Frosten får så hatten passer

Passformet isolasjon for betongkummer blir nå stadig oftere skrevet inn i forespørsler fra entreprenør og utbygger. I avsnittene om isolasjon stod det tidligere vanligvis beskrevet bare «isolasjonsplater» på marken omkring. Nå står det oftere «isokjegle» eller faktisk bare «Isohatt eller lignende».
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com