Nyheter

Nyheter

Sentriske grunne kummer øker syd i Viken

Bruk av isohatt gjør det mulig å bygge grunnere kummer. Med sentrisk utforming kan man dermed betjene armaturet uten å måtte entre hullet.

Ønsker å automatisere faktureringen

Grimstad kommune er å regne som pioner når det gjelder digitalisering av vannmålerarbeidet. Nå har man utviklet en løsning som effektiviserer arbeidet, øker kvaliteten og reduserer antall feil.

Vatne Vannverk legger til en hygienisk barriere

Ålesund Kommune går inn for å utvide Vatne Vannverk med ozonbehandling når man skal opprette en ekstra hygienisk barriere. Man har stabil vannkvalitet i råvannet og det er gode erfaringer med ozon fra tidligere.

Utvider vareutvalget og blir mer tilgjengelig på Tunga

Ved å flytte sin avdeling fra Lade til Tunga får man større vareutvalg og gjør det enklere for kunden. Brødrene Dahl er dermed rigget for å møte vekst, særlig innen vann, avløp og infrastruktur i Trondheimsområdet.

Starter pilotanlegg for utvinning av nitrogen fra avløpsvann

På Hammarby Sjöstadsverk er det bygget et nytt stort pilotanlegg der man skal utvinne nitrogen fra avløpsvann. Sammen med selskapet Ekobalans vil Det Svenske Miljøinstituttet teste og optimalisere en ny teknologi som man håper å bli brukt ved flere renseanlegg i Sverige.

Georg Gloppen ansettes som selger i Ibeco

Georg Gloppen ble ansatt som selger i Ibeko fra 11.mai 2020. Georg tiltrer i stillingen etter mange år som selger i AVK. Georg vil...

Enklere både å søke og behandle søknader om utslippstillatelse

Innføringen av EUs vanndirektiv i Norge har satt i gang en opprydningsaksjon for å redusere forurensningen fra avløpsvann i spredt bebyggelse. Programvarehuset Powel har utviklet en løsning for digital søknad om utslippstillatelse, som gjør jobben enklere for entreprenører, rørleggere og kommuner.

Har tatt kioskdrift over i vann og avløp

Det åpnes stadig nye kiosker her i landet, men ikke for å selge pølser, aviser og snus. Fremoverlente kommuner og iks’er ønsker å levere vann engros uten fare for liv og helse. Ideen kommer fra Sverige, der det leveres vann og avløp til alle døgnets alle tider.

Online måling av tørrstoff-innhold blir stadig viktigere

Rensing av avløpsvann får etterhvert mer preg av industri, med store volumstrømmer, avanserte prosesser og mål om bærekraft. Online måling av mengden tørrstoff i de organiske strømmene spiller en sentral rolle innenfor optimal drift. 

Gjenbruk av vann skal gi reduserte kostnader

Ressursene i vannsektoren må utnyttes bedre for å sikre alle tilgang til rent vann, nok mat og gode levevilkår. Nå skal forskere i fem land teste ut sirkulærøkonomiske modeller for gjenbruk og gjenvinning av ressurser i avløpsvann.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com