Nyheter

Nyheter

Øker innsatsen for å redusere utslipp fra olje- og fettutskillere

Bergen kommune innfører 5 års-kontroll av oljeutskillere. Trenden går mot tydelige krav for både virksomheter, operatører og til kommunens egen innsats. Et godt samarbeid mellom alle parter vil gjøre veien enklere å gå.

Norsk Vann rapport om UV-desinfeksjon

Norsk Vann rapport 240 beskriver likheter og ulikheter mellom de ulike standarder som brukes, som har sammeneheng med hvilket kontintent UV fabrikanten befinner seg på. Rapporten viser også hvordan en validering etter ulike biodosimetriske standarder kan påvirke kapasitet og dimensjonering av UV-aggregater.

Gode erfaringer med å stille egne krav til olje- og fettutskillere

For å beskytte avløpssystem, renseanlegg og det ytre miljø er stadig flere kommuner i ferd med å sette fokus på olje- og fettutskillere. Selv om det finnes klare kriterier for dimensjonering og forskrifter for utforming, har enkelte kommuner, som Trondheim, i tillegg valgt å stille egne krav og ta i bruk spesielle metoder. 

Det er fortsatt parasitter i drikkevannet i Oslo

Nye prøver tatt i begynnelsen av denne uken viser nytt funn av parasitten Giardia i samme område som sist. Oslo kommune fortsetter dermed kokeanbefalingi minst to uker fra onsdag 26. februar. Man har funnet flere brudd på regelverket.

Askøy saken svekket tilliten til norsk drikkevann

En landsomfattende spørreundersøkelse er tilbakemeldingen at landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene. På tross av høy tillitt har Likevel Askøy saken svekket den.

Plasmatron teknikk lovende mot PFAS forbindelser

Å bryte de sterke perfluor-forbindelsene i PFAS molekyler krever en helt spesiell form for energi. Forskere ved Drexel Universitet in Pennsylvania har utviklet det som kalles en 'plasmatron' -teknologi som de hevder bryter ned PFAS-forurensninger, i stedet for å filtrere dem ut.

Investerer i transportmateriell og setter alko-lås på alt

Heidenreich forbedrer tilgjengeligheten ved å gå til innkjøp av inn flere nye lastebiler, samtidig som man ønsker å ivaretar trafikksikkerheten maksimalt, ved å innføre alkolås alle egne lastebiler.

Rimelig radar for full fart inn i vann og avløp

Tidligere var nivå- og volummåling med radar forbeholdt tankbåter, oljebransjen og store lagersiloer. Takket være ny og mer kompakt teknologi fra bilindustrien kan vann- og avløpsbransjen heretter oppnå mer presise og pålitelige målinger. Pumpestasjoner og kanaler er aktuelle radarmål.

Ivar IKS frifunnet for miljøkrim

Ivar IKS er i Jæren tingrett frifunnet for miljøkriminalitet gjennom et ukontrollert utslipp i et vassdrag. To ansatte er også frifunnet for å ha bidratt til at kompost ble lagret utendørs i et massedeponi som hørte til Stangeland Maskin AS.

Løsningen ble å dele på en lærling

Kompetanse innen automasjon blir stadig viktigere i VA-bransjen. Få virksomheter er imidlertid mangfoldige nok til å kunne tilby et fagmiljø fullgodt for en lærlingeplass. Et samarbeid mellom blant andre det interkommunale selskapet Movar, Krohne og Malthe Winje har imidlertid fått kabalen til å gå opp.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com