Nyheter

Nyheter

Høyere amfetaminbruk i Stockholm enn i andre byer

I Stockholm tas det sannsynligvis flere doser amfetamin enn i alle sammenlignbare europeiske byer. Byene med de høyeste nivåene av kokain i 2018 var Bristol i England på nesten 970 milligram daglig og per tusen innbyggere, fulgt av nesten like høye doser i Amsterdam og Zürich.

Utvider med flere utstillere, flere stopp og større seminarprogram

VA Tour Norge 2020: For første gang er det fem steder som skal besøkes av Touren - Kristiansand, Bergen, Oslo, Hamar og Trondheim. Nok en gang tilbys et omfattende seminarprogram med aktuelle temaer med spennende case-studier og praktiske løsninger. Et av årets temaer er smarte VA-systemer.

Svært alvorlige funn i Mattilsynet

KPMG har i dag levert en granskingsrapport om Mattilsynet som blant annet avdekker utfordringer med organisering og styring av tilsynsarbeidet. Der kommer det frem flere alvorlige funn.

Vil bygge hengende hager i Fredrikstad

Det arbeides med å gjøre et tidligere sykehus om til et samfunn av grønne kretsløpsboliger. I et større EU-program, der 19 partnere arbeider med å utvikle fem demo-prosjekter, kan Fredrikstad få ett av de. Stikkord er urban matproduksjon, lokal rensing av gråvann, energifangst fra sol og produksjon av biogass.

Halden kommune bygger nytt anlegg for drikkevann til 100 mill

Kontrakten består av prosjektering og utførelse av reserve vannforsyning som dessuten også vil fungere som supplement til dagens hovedanlegg ved Lille Erte.

Kommunen betaler opp mot halvparten av nytt VA-nett

For å rydde opp i avløpet i spredt bebyggelse betaler Halden kommune inntil 95 000 i anleggsbidrag til hver husstand ved bygging av avløpsnett. Selv nye abonnenter i nabokommunen får være med i støtteordningen.

Storstilt satsing på granskog har gitt brunere vann i sjøer og...

Ved å analysere daglige vannprøver tatt i samme elv fra 1940 og frem til i dag, kan forskere ved Lunds universitet presentere den mest grundige studien til dags dato om årsakene til at vassdrag og innsjøer får stadig brunere vann. Overgang til mer dyrking av gran har stor innvirkning.

Stikkledning som rør-i-rør og stoppekraner i samlekum

Stadig flere kommuner velger å bygge mer framtidsrettede VA-systemer, både ved å fjerne svake punkter på ledningsnettet og ved å tilrettelegge for mer effektiv fornyelse og vedlikehold i framtiden. I tillegg legger man til rette for at skadene blir minimale ved ledningsbrudd.

Flesk og duppe med Julie på brakka i år også

Statsministeren står for åpningen av konferansen tirsdag 21. januar. Samme dag vil samferdselsministeren og ny veidirektør, Ingrid Dahl Hovland, holde innlegg.

Vant infrastruktur på Mindemyren

Sweco skal levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester i oppdraget «Infrastrukturplan for Mindemyren», for Bymiljøetaten i Bergen kommune. Planen skal sikre at utbyggingen koordineres på best mulig måte. Sweco leverer alle fag i prosjektet, blant annet landskapsarkitektur, arealplanlegging, trafikk og mobilitet, vei, vann og avløp og BIM-koordinator.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com