Nyheter

Kjøper arkitektene øverst i dalen

Norconsult overtar 1. februar 2018 virksomheten i Arkitektene Berg og Østvang AS på Os i Østerdalen, for å styrke sin posisjon i Hedmark og Oppland. Alle medarbeidere fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Nærmer seg en halvering av vanntapet

Sarpsborg kommune har hatt svært gode resultater med sin innsats for å redusere lekkasjer fra det offentlige drikkevansnettet. Etter et og et halvt år innsats har man klart å redusere vanntapet med 40 %. Målet på sikt er å komme ned i godt under 25 % tap.

VEAS mottar hele 37,5 millioner kroner i støtte fra Enova

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) får sammen med Greve Biogass støtte av Enova for å bygge anlegg for biogassproduksjon. Det ble offentliggjort under Enovakonferansen i Trondheim i går.

Arctic Entreprenør en viktig møteplass

Ny teknologi, spennende utstillinger, faglige seminarer, politikk og god underholdning. Nok engang har Arctic Entreprenør varmet bransjen og ført den sammen i et felles hus med stor takhøyde. Årets arrangement ble større enn noen gang.

God VA-vekst i 2017 for Heidenreich

Selv om årsregnskapet ikke er avsluttet, så er det klart at Heidenreich har hatt en positiv utvikling i 2017. Spesielt har det vært en god vekst i VA-omsetningen.

Malmø tar tak i mikroplast

Miljøforvaltningen har gitt ut en en rapport om mikroplast med forslag till felles tiltak for å minske spredning av mikroplast. Rapporten peker på at det kreves fortsatt forskning innen området men att Malmø by med felles midler og konkrete tiltak kan nå miljøgevinster. Ti tiltak kan gjøres allerede i år, 2018, og ytterligere tiltak foreslås på lang sikt.

Seminarprogrammet for VA Tour`en er klart

Seminarene, som blant annet fokuserer på det svært aktuelle temaet digitalisering, inneholder viktige emner, som hvordan man kan få tilgang til sine data når man jobber på feltet, hvordan man kvalitetssikrer nye anlegg og hvordan man finner en totalløsning for VA-design med ulike digitale verktøy.

Nitelva – et stort og krevende VA- prosjekt

Da Nittedal kommune ble pålagt å stoppe restutslipp til Nitelva fra deres tre renseanlegg, valgte de å koble seg på avløpet til kommunene i Nedre Romerike. Men da måtte rørsystemet der først utvides og oppgraderes. Dette har entreprenøren Leif Grimsrud AS avd. Kystmiljø i Halden fått ansvaret for, og Heidenreich har levert mesteparten av materiellet.

Powel reiser med VA Tour

Norge har fått sin første VA-messe på hjul og Powel Water er med når VA Tour Norge begir seg ut på veien. Messen kommer kundene i møte og deres første rundreise i mars 2018 stopper i de fire største norske byene. På sikt er deres mål at dette skal bli et arrangement som med jevnlige intervaller turnerer gjennom hele landet.

Scott Reinhard ny salgssjef hos Innva

Scott Reinhard (42) startet som salgssjef hos Innva den 1. januar 2018. Reinhard kommer fra byggebransjen hvor han lang erfaring som salgssjef.
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com