Sanitær

Sanitær

– Veldig fornøyd med konferansen

Sist uke samlet representanter fra hele verdikjeden i VVS-bransjen seg på Losby Gods utenfor Oslo. Intensjonen med arrangementet var å skape et tettere samhold på tvers i bransjen og utvikle verdikjeden.

Rørfornying i Bergen og Hordaland

Det er inngått en langsiktig samarbeidsavtale mellom Proline Norge AS og Bergen Rørinspeksjon AS. Dette betyr at selskapene sammen tilbyr et komplett tilbud av tjenester knyttet til vedlikehold og rehabilitering av avløpsrør i Bergen og i Hordaland fylke.

Ny møteplass for VA og VVS

Det skal nå arrangeres en ny møteplass for VA- og VVS-bransjen. Første samling for ”VA/VVS Møteplass” blir på Losby Gods utenfor Oslo 22. og 23. mars og responsen på tiltaket må kunne karakteriseres som meget god.

– Tilbakestrømning er en helserisiko

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensing ved tilbakestrømning.

Nasjonal Vannmiljøkonferanse avholdes i Oslo i mars

Årets Nasjonale Vannmiljøkonferanse vil bli avholdt i Oslo 16. -17. mars. Konferansen er blant annet en viktig arena for alle som er berørt av Vannforskriften.
- Advertisement -
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com