VA

En pioner innen slambehandling og bærekraftig oppdrett

I dag renses avløpsvannet med god margin til offentlige miljøkrav, og slam fra rensing av utslipp går til gjødsel i landbruket. Men bak disse oppnådde resultatene ligger en lang historie.

Elvestuen vil påby filter på alle vaskemaskiner

Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg ber EU om å raskt å stille krav om rensefilter i vaskemaskiner som skal fange opp mikroplast fra tekstiler.

Pipelife overtar Isoterm

Pipelife Norge har inngått en avtale med Jebo-gruppen om å kjøpe Isoterm. Isoterm ble etablert på Ringebu i 1971, med utgangspunkt i et patent for frostsikre vannrør, kalt "Elvestadrør".

– Glem ikke det praktiske fagarbeidet

22. juni ble det avholdt et større bransjemøte i Vitenparken ved NMBU på Ås, med over 80 deltakere fra hele vannbransjens verdikjede. Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet med «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur» og mobilisere til et spleiselag for sluttfinansiering av senteret.

Viktig milepæl for ny E39 ved Mandal

Arbeidet med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by er i gang. Kontraktene har til sammen en verdi på 1500 millioner kroner.

Korter inn avstanden fra digitalt til ferdig støpt

I takt med stadig høyere krav til effektivitet og hurtig utvikling av produkter, har Furnes samlokalisert modellavdeling og produktutviklingsavdeling. Målsettingen er enda raskere utvikling av nye produkter, arbeidsflyt og kontroll med kvalitet. Avstanden fra digitalt 3D format via flytende jern til ferdigprodukt har aldri vært kortere.

460 meter helsveiset overvannsrør under store masser på Lindeberg

I forbindelse med lukking av en bekk var det behov for 460 meter overvannsrør med diameter 2000 mm og fire inspeksjonskummer. Selv om konsulenten først tenkte og tegnet betong rund baut endte man til slutt opp med helsveiset PE-rør i alt og ett.

Trondheim går for flere digitale tjenester med automatisering

Leveransene fra Norkart til Trondheim kommune vil være en viktig del av utviklingen av neste generasjon digitale fagsystemer innen kommunalteknikk.

Leverer ferdig monterte kummer med dokumentasjon

Brødrene Dahl forenkler prosessen ved bestilling og montering av vannkummer. Med digitale verktøy for konstruksjon og tilrettelagt verksted for montasje skal man levere komplette løsninger, klar for montering i felt, med dokumentasjonen som skal til.

Annethvert ingeniørfirma skal øke staben neste halvår

De rådgivende ingeniørene er positive til fremtiden, viser den siste konjunkturundersøkelsen fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Medlemsbedriftene tror på sterk vekst og planlegger å ansette nærmere 1200 nye rådgivere i året som kommer, til tross for et krevende marked.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com