VA

VA

Skal engasjere doktorgradsstipendiat til Hias-prosessen

Høgskolen i Innlandet (INN) søker nå etter en PhD-student som skal jobbe med Hias-prosessen. Høgskolen har godkjent og bevilget midler til dette, og Institutt for bioteknologi på Hamar skal bygge opp et aktivt fagmiljø som skal jobbe primært med biofilm og Hias-prosessen.

En pumpestasjon av en annen verden

Det kan minne om en hytte ved elva bygget etter alle moderne estetiske krav. Utformingen er også gjort i samarbeid med antikvariske myndigheter og laget slik at det passer inn i omgivelsene, men innenfor veggene finner vi en helt ny avløpspumpestasjon. Pumpestasjonen er dyttet langt ned i grunnen for at den ikke skal ruve så mye.

Pilotanlegg på vannverk brukes til forskning og utdanning

Oslo VAV og Asker og Bærum Vannverk inngikk i 2015 et samarbeid for å finne den mest optimale vannbehandlingen for sine respektive fremtidige anlegg. Begge skulle basere deler av sin fremtidige vannforsyning på råvann fra Holsfjorden. Pilotanlegget som ble bygget til formålet er nå en ressurs for forskning og undervisning.

Pris for årets beste VA-Bachelor utdelt digitalt

Årets prisvinnere for beste bacheloroppgave er Elias Karlsen og Øyvind Døsvik Haugen fra NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør-Trøndelag).

Importører av VA-produkter i vanskeligheter

Valutasituasjonen er er blitt krise på krise for en rekke VA-leverandører. En undersøkelse blant medlemmene VA og VVS produsentene VVP tatt opp i uke 13 viser at valutasituasjonen påvirker hele bransjen, og at mer enn 80 % vurderer permitteringer.

Stor leveranse med på å sikre aktiviteten i år

Leveransen består av 6816 meter med Ø2300mm rør som skal brukes som utslippsledninger for kjølevann fra et kraftanlegg i Matarbari i Bangladesh. Seks parallelle ledninger på ca. 1,1 km hver skal installeres og leveres i 12 rørlengder som sjøslep.

Restaurerer kummer med innstøpte funderinger

Gøteborg: I år vil 133 kummer i byen bli restaurert, men de nye lokkene vil ikke se ut som vanlig. Gøteborg kommune skal pryde dem med et innstøpt dikt av dikteren Lina Ekdahl. - Flere diktere har hørt og vært interessert, sier Magnus Mott, prosjektleder i Göteborgs City.

Gol kommune skal bygge om til energismart renseanlegg

I forbindelse med oppgradering av renseanlegget til krav om sekundær rensing velger Gol kommune en ny type bioreaktor. Sammen med en rekke andre tiltak på energisiden vil dette trolig gjøre det ferdige anlegget til det mest energismarte i landet.

Fakta om Corona til VA-bransjen

Viruset er “ikke robust”, mindre stabil i miljøet og har lav toleranse for oksidanter. Ingen spesifikke beskyttelse anbefales for ansatte som er involvert i avløpshåndtering.

Bruker VA-verktøy til å varsle om virus

Det er blitt sendt ut over 600 000 sms-varslinger gjennom Powel Varsling i løpet av den siste uka. I koronakrisen blir slike tjenester spesielt viktige.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com