VA

VA

Inviterer til konferanse om framtidens avløpsrensing

Bergen Vann inviterer leverandører, forskningsmiljøer og rådgivere som ønsker å bidra i å utvikle fleksible og kostnadseffektive avløpsrenseanlegg. Konferansen er startskuddet på en prosess der Bergen kommune i samspill med aktørene skal utvikle morgendagens renseanlegg. I første runde dreier det seg om inntil fem mellomstore renseanlegg på størrelse 5 000 – 15 000.

Hedmark skifter stikkrenner med velkjent teknikk

I løpet av sommeren skal 14 stikkrenner under fylkesveg 24 mellom Borgen og Strandhaug i Sør-Odal kommune skiftes. Metoden er gravefri og kalles utblokking, og er en kjent metode, men ikke prøvd ut av Vegvesenet på Hedmarken tidligere.

Klar for femti nye år med rør i plast

At Surnadal kommune på slutten 60-tallet valgte å kjøpe importerte plastrør i stedet for lokale betongrør ble en brå vekker for martin Botten. Etter at skuffelsen hadde lagt seg, satte han seg egenhendig i en lastebil og kjørte til Tyskland for å kjøpe en ekstruder.

Bakterier på avveie – engangskluter er årsaken

Engangskluter har blitt et økende problem for drift av VA-systemer i mange kommuner. I Vefsn er bystranda stengt etter at tarmbakterier fløt rett ut i sjøen da engangskluter nok en gang satte kloakkpumpa ut av spill.

Arbeidstilsynet stanset tretten grøftejobber

I mai og juni gjennomførte Arbeidstilsynet 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. På 13 plasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, og Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter aksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.

Bakterier i drikkevannet drepte dame (72)

Obduksjonsrapporten tyder på at en 72 år gammel kvinne fra Askøy døde av blodforgiftning som trolig fulgte av campylobacterbakterier som er funnet i drikkevannet.

Fornyer gamle kummer med formsydde strømper

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Dette er spesielt viktig i sentrumsnære områder med sterk trafikk, som i de aktuelle områdene i Oslo.

Næringslivet bidrar til at vannsenter blir realisert

Senteret realiseres gjennom et spleiselag, der offentlig sektor gjennom staten, de store kommunene og Norsk Vann går inn med betydelige ressurser. Næringslivet vil bidra med toppfinansiering og realisering, og flere bedrifter vil nå melde seg på i spleiselaget.

Vil bygge smartere vann og avløp

VA-produsentene ser store muligheter for sine produkter. Man har begynt å se på hvordan bruk av sensorikk og data kan lette vedlikeholdskostnader og øke sikkerheten i vannforsyningen. For å kunne tilby mer innovasjon ønsker man å komme tidligere inn i prosessen med utforming av anlegg.

Valgte plastkummer for enkelthet og sikkerhet

Under bygging av en 450 meter lang jernbanekulvert på Follobanen mellom Klypen og Loenga var det trangt og uoversiktlig i spunt-gropa. Av hensyn til sikkerhet og enkelhet falt derfor valget på kummer i plast, som kom ferdig med innmaten på plass.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com