VA

VA

Gjødsel fra avløpsvann funker på fint gress

Siste vår ble ti mål av golfbanen gjødslet med struvitt. - Dette er utrolig bra! Jeg hadde ikke forventet at resultatene skulle være så gode, sier Stefan Sandegård, som er banesjef (headgreenkeeper) ved Atlungstad Golf i Stange.

Flere gjengefrie produkter fra AVK

For den som skal bygge ut vannforsyningen betyr gjengefrie alternativer flere fordeler, først og fremst på grunn av hurtig og sikker montasje uten verktøy. Nylig lanserte AVK tre nye produkter til sitt sortiment av gjengefrie koblinger Supa Lock. 

EUs nye drikkevannsdirektiv trer i kraft

16. desember 2020 vedtok Europaparlamentet formelt det reviderte drikkevannsdirektivet. Direktivet trådte i kraft 12. januar 2021, og medlemsstatene vil ha to år til å gjennomføre det i nasjonal lovgivning.

Sulzer kjøper Nordic Water

Sveitsiske Sulzer kjøper svenske Nordic Water. Kjøpet er en del av en langsiktig strategi om å satse på avløpsrensing.

En krevende og dobbelt rolle for mindre kommuner

Det kan være en betydelig utfordring for mindre kommuner å være både myndighet for utslipp og samtidig være eier av mellomstore avløpsrenseanlegg. Ikke minst er dette krevende siden små kommuner må besitte kompetanse innenfor både regelverk og renseteknikk i begge roller.

Ingen rettssak for Steinkjer kommune

Det er inngått forlik i saken, og Steinkjer kommune har utbetalt et større beløp til Br. Brøndbo as i desember 2020, uten at kommunen har påtatt seg noe skyld i saken.

Vil forske på antibiotikaresistens i kloakk og hav

Forskningsrådet har bevilget 8 millioner kroner til et prosjekt som skal analysere kloakken i Bergen og hvordan denne påvirker kysten. Overvåkning av antibiotikaresistens er veldig viktig for å utforme strategier for å begrense spredningen i miljøet og på sykehusene.

Gjenåpner vassdrag og gjør Mindemyren mer klimarobust

Planen er å lage et åpent landskap der det er plass til å ferdes for alle. Det blir ikke laget høye kanter eller gjerder, heller ikke mot den åpne kanalen. Sikkerheten ivaretas ved at vanndybden bare skal være 20-49 centimeter den første meteren på hver side av kanalen.

Er flensforbindelsen sikker ?

Kombinasjonen stålarmerte gummipakninger og bolter i 8,8 kvalitet kan by på utfordringer. Denne utfordringen forsterkes ytterligere dersom krager eller flenser er i materialet PE-100.

Ønsker å bygge biogassanlegg på Lillestrøm

Nedre Romerike avløpsselskap har som intensjon å inngå avtale med portugisiske Efacec om å bygge et framtidsrettet biogassanlegg for Nedre Romerike og sør-øst Innlandet. Dette anlegget vil være regionens største bidrag til å nå Regjeringens klimamål. Hele investeringen er på rundt 800 millioner kroner. Denne kontrakten er på rundt 220 millioner kroner.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com