VA

VA

Mer ammunisjon til en bransje i endring

Hallingtreff: Første del av fagdagene under årets Hallingtreffet dreide seg mye om rammebetingelser for VA-bransjen. Foruten besøk av næringsministeren, oppdatering på vannbransjens status hos politikere ble det også en liten debatt om finansiering av forskning og innovasjon.

Er blitt en fast tankesmie med spesielt gode sosiale rammer

Hallingtreff er et supplement til de mange akademiske fagtreffene som arrangeres av andre ulike bransjeorganisasjoner. Deltakerantallet er 10-doblet siden det første treffet på Highland hotell på Geilo i 1997 og i år kommer selveste næringsministeren innom.

Bygger trykkavløp med tilbud om fiber til fast pris pr husstand

Indre Østfold kommune skal bygge ut trykkavløp ved Solbergfoss området. Ordningen vil omfatte ca 100 husstander. Arbeidet vil ta ca et år og i tilbudet inngår mulighet for tilkobling til fibernett. Abonnenten vil kun betale et anleggsbidrag på kr 120 000 pr husstand.

Vil bruke tarmbakterier i forsøk på drikkevannskilder i utkantstrøk

Hvordan kan man bruke tarmbakterien E. coli til å oppnå bedre vannkvalitet og gjøre det enklere å beskytte vannressursene? Det spørsmålet blir stilt i et nytt forskningsprosjekt ledet av Mittuniversitet.

Kommunen vil ikke bidra økonomisk til nytt avløpsnett

Hundre husstander nord i grenda har i to år jobbet for at kommunen skal gi drahjelp til å få på plass et nytt nett for trykkavløp, gjerne med vann og fiber attåt. Etter flere møter og mye kontakt har ledelsen i kommunen imidlertid stengt døra for å diskutere en framtidig løsning der man bidrar økonomisk. Begrunnelsen at man har for mye annet å drive med.

Solid gjennombrudd for isolerte kumhatter

2019 ble året der man fikk med seg både ingeniørene og grossistene. Det ble også de året da man endelig kom seg ut av garasjen. På tross av nesten doblet omsetning har man høye forventninger til utviklingene videre.

Tapte rettstvist om ansvar for grunnforhold ved flomsikring

Eidsivating lagmannsrett snudde helt tingrettens dom. I ankesaken kom retten fram til at kommunen må betale over 2,3 millioner kroner av ekstrakostnadene som har oppstått i forbindelse med rettssaken og flomarbeidene.

Flere lederskifter i VA-landskapet

Sigmund Aandstad blir ny leder for Pipelife Norge etter Kjell Larsen. Idar Kirkhorn som går av som daglig leder for Trimble og erstattes av Heidi Berg i stillingen som leder forretningsutvikling Norge. Per Kristian Jacobsen  har orientert styret om at han ønsker å fratre som konsernsjef for i Norconsult ved slutten av 2020.

Slik er det norske vannforsyningssystemet

Mattilsynet rapporterer data om hvordan tilstanden er i det norske vannforsyningssystemet. Rapporten gir en oversikt over vannforsyningssystemer som er rapporteringspliktige etter drikkevannsforskriften i Norge, basert på de data som er tilgjengelige.

På avløpsvannet skal storfolk kjennes

Det du skyller ned i do vil du helst ikke høre mer om, men en gruppe forskere ønsket å ta en nærmere titt for å se hva kloakk kan avsløre om våre daglige vaner.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com