VA

VA

Nye serviceteknikere er sertifisert for Wallax minirenseanlegg

Bransjen merker en betydelig endring innen fokus på drift og vedlikehold for minirenseanlegg fra både kommuner og myndigheter. Det er for tiden merkbart at avløp i spredt bebyggelse er høyt på agendaen ikke minst av kommunene som forurensningsmyndighet.

Rekordlang tunnel for overvann gjennom kvikkleire

Høydepunktet innen oppgradering av VA-forbindelsene på Sluppen i Trondheim er en overvannstunnel på 375 meter gjennom kvikkleire. I samme område trekkes også ledninger for spillvann og drikkevann. Gode geotekniske grep sikrer gjennomføringen. Å få åpnet deler av Fredlybekken kan imidlertid henge i en tynn tråd.

Kvernfunksjon hindrer blokkering av avløpspumper

Faste gjenstander som kommer med avløpsvannet hos Århus Vann tettet pumpene slik at de stadig måtte rengjøres. Etter installering av kvern kan pumpene kjøres uten problemer.

Tre separate målinger i en og samme enhet

Enkel overvåking av temperatur og ledningsevne uten installasjon av egne sensorer. Samtlige 3 målinger kan hentes ut på egne analoge utganger eller via bus (IO RS485 Modbus, Fieldbus IO PROFIBUS PA , PROFIBUS DP, Foundation Fieldbus eller Ethernet Profinet

NCC saksøker Ludvika over vannrørledning

Den lange konflikten mellom Ludvika kommune og NCC om byggingen av en råvannsrørledning fortsetter nå ved at NCC saksøker kommunen på over 100 millioner kroner.

Ny standard for hvordan ledninger skal inn på kart

Standarden tar utgangspunkt i plan og bygningslovens §2-3, men paragrafen har ennå ikke trådt i kraft da forskriften ennå ikke er ferdig. Det kan bli nødvendig med enkelte endringer og presiseringer i standarden dersom forskriftens bestemmelser avviker fra standardens regler.

Færre men spennende utstillere under Miljø og Teknikk 2019

Selv om årets utstilling ikke er av de største, er det nok å fylle dagen med for den som vil sette av tid til å snakke med leverandører. Det dukker stadig opp nyheter og nye leverandører, som kan by på alternative og kanskje bedre løsninger.

Norges beste drikkevann er kåret

Vannkilden er næringsfattig, dyp og omringet av fjellterreng, med lite avrenning fra omgivelsene. UV-rensing er eneste tiltak før drikkevannet går ut til abonnentene. Vannet tappes på Skrova, etter 8 kilometer i sjøledning av PE.

Grønne punkter under parkeringen til Lørenskog Vinterpark

På Lørenskog reises nå et av verdens største innendørs vintersportsanlegg. Under parkeringsanlegget ligger femti tonn med fordrøyningsmagasiner, laget av ketsjup- og sjampoflasker, snusbokser og annet plastavfall.

Strengere krav til utslipp fra båter i verdensavfjordene

Fra 1. mars gjelder nye miljøkrav for utslipp av kloakk og gråvann i verdsarvfjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Kravene er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Cruisebransjen er imidlertid allerede de flinkeste i klassen.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com