VA

VA

Økt innflytelse for ledningseierne i Nordic Polymark(NPM)

Ledningseierne har fått mer innflytelse i både styret for Instacert og Nordic Polymarks working group. Det er større enighet enn på lenge om om hvilke kvalitetskrav som skal gjelde for rørprodukter.

Spredning av slam øker ikke risiko for antibiotikaresistens

Rester av antibiotika i utråtnet slam fra renseanlegg ser ikke ut til å bidra til økt antibiotikaresistens når slammet spres på dyrkbar jord. Dette viser resultatene fra førti år med slamspredning som er analysert i en studie ved Göteborgs universitet.

Historisk klordosering i Drammenselva

Det går mot desinfeksjon av Drammenselva med klor for å eliminere lakseparasitt. Metoden er under gjennomprøving i Driva og konsentrasjonen av klor som brukes er av samme størrelse som i offentlig drikkevann.

Skal prosjektere nytt vannforsyningsanlegg til Asker og Bærum

Asker og Bærum Vannverk skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum. Norconsult har tidligere utarbeidet forprosjekt for det nye anlegget, og nå har man fått jobben med å detaljprosjektere alle fag.

Sverige vil gjøre avløpsrensingen sirkulær, med stor vekt på fosfor

I en fersk teknologirapport til den svenske regjeringen slås det fast at «selv om renseanlegg har oppnådd betydelig miljøgevinst gjennom produksjon av biogass, står man foran omfattende krav om reinvesteringer og fornyelse». Et generelt forbud mot spredning av slam ses på som et virkemiddel.

Anleggsgartnere lærer å mestre overvann

Behovet for anleggsgartnere er større enn noengang, og kunnskap om styring og utnyttelse av overvann er også blitt en ny og viktig del av faget. Med vann følger nye impulser og ideer der kunnskap trengs for å kunne bygge naturlige miljøer i urbane strøk.

Rettsaken om utslipp til gytebekk er igang

Rettssaken mot Stangeland Maskin AS og Ivar IKS, der begge er tiltalt for brudd på forurensingsloven og plan- og bygningloven, startet forrige uke i Jæren Tingrett. Det var i september 2018 at utslippet bidro til sterk forursensning av en gytebekk for sjøørret.

Frokostseminar om sikring og overvåking av drikkevann

Behovet for praktisk sikring av drikkevann er stort og en økende interesse for å sikre drikkevannet gjør at Resideo, Innva og Axflow inviterer til et bredt fagseminar om emnet.

Smarte løsninger for vannforsyning og overvann er årets tema

Hele seminarprogrammet for årets VA Tour Norge er klart. Blant foredragsholderne er Norsk Vann, Kristiansand kommune, Stjørdal kommune, Bergen kommune og Hias. Årets tema er "Smarte løsninger for vannforsyning og overvann. "

Gir 10 års garanti på plastsveisede skjøter

Hallingtreff: En ny metode for kontroll av sveiseskjøter i PE og polypropylen kan garantere en levetid på minst 10 år. Utstyret bygger på samme ultralyd teknologi som brukes innen kontroll av sveiseskjøter i metall.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com