VA

VA

En ambisjon om å bygge hundreårs rørforbindelser

Rørprosjekter innenfor VA blir stadig større og mer omfattende både teknisk og logistikkmessig. For å lykkes med gjennomføringen er de fleste kommuner avhengig av å leie inn erfarne prosjektledere utenfra. WSP har klare ambisjoner på å være best på dette fagområdet.

Ringen er snart sluttet i Råde

Ved å kjøre i gang fire prosjekter innen vann og avløp nærmer man seg å få oppfylt de langsiktige planene for både sanering og sikkerhet i VA-systemet. Man forventer også en betydelig miljøgevinst.

Nå innfører kommunen vannalarm

I fjor klarte Nordre Follo å redusere svinnet frem til forbruker med bortimot 30 prosent. I år går man enda hardere til verks, blant annet ved å innføre alarm selv ved små lekkasjer. Nå er man dermed blitt mer alert.

Skal trekke grossisten inn i det grønne

Bærekraft må være en integrert del av alt man gjør og blir vellykket først når alle føler seg involvert. Ved å dykke inn i alle deler av selskapet, skal hun jobbe for et “grønnere” Ahlsell.

Robust dykkpumpe ønsker våtservietter velkommen

Det har kommet en ny generasjon kloggfrie avløpspumper konstruert for å takle den nye hverdagen på spillvannsnettet. Pumpene er kompatible med de fleste braketter/koblingsføtter som i dag brukes i pumpesumper og kommer i et stort modellutvalg.

Første fagbrev i anleggsrørlegger-faget våren 2023

Det jobbes for tiden med læreplanen for anleggsrørleggerfaget. En anleggsrørlegger kan jobbe med vann- og avløpstjenester i bygg- og anleggsvirksomhet.

Kommune krediterer kjøper for kvikkleira

Utbygger krevde 12,8 millioner kroner i erstatning for en kvikkleiretomt man hadde kjøpt av kommunen. Nå har man blitt enige om at kommunen blar opp 4,6 millioner kroner og tar tilbake tomta.

Står fast på at en slik praksis bør kunne regnes som...

I et brev til alle offentlige byggherrer, rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører i Trøndelag hevder Brødrene Brøndbo at praksisen som GL-Bygg har benyttet seg av bør kunne regnes som svindel. Advokat Fredrik Karlsen i Neso oppfordrer nå i et brev Odd Brøndbo ved Brødrene Brøndbo om å dementere sine påstander.

Bransjene går sammen om ny produktdatabase

Bransjene har samlet seg og er enige om etablering av PDT Norge. - Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier Jøns Sjøgren, som er leder for styret i PDT Norge.

Vannets motorveier blir stadig viktigere

Det stilles krav om reservevann og samarbeid mellom byer og regioner. En svært positiv gevinst ved å bygge solide vannforbindelser er at man legger til rette for ny infrastruktur, der både krav til vannforsyning og brannvann kan være betydelig.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com