VA

VA

Stikkledning som rør-i-rør og stoppekraner i samlekum

Stadig flere kommuner velger å bygge mer framtidsrettede VA-systemer, både ved å fjerne svake punkter på ledningsnettet og ved å tilrettelegge for mer effektiv fornyelse og vedlikehold i framtiden. I tillegg legger man til rette for at skadene blir minimale ved ledningsbrudd.

Flesk og duppe med Julie på brakka i år også

Statsministeren står for åpningen av konferansen tirsdag 21. januar. Samme dag vil samferdselsministeren og ny veidirektør, Ingrid Dahl Hovland, holde innlegg.

Vant infrastruktur på Mindemyren

Sweco skal levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester i oppdraget «Infrastrukturplan for Mindemyren», for Bymiljøetaten i Bergen kommune. Planen skal sikre at utbyggingen koordineres på best mulig måte. Sweco leverer alle fag i prosjektet, blant annet landskapsarkitektur, arealplanlegging, trafikk og mobilitet, vei, vann og avløp og BIM-koordinator.

Ny energisparende styring til Isoterm stikkledninger

For å kontrollere varmebruken og holde energiutgiftene i Isoterm stikkledninger med varmekabel på et minimum har Pipelife utviklet et nytt styresystem, kalt Easy Reg. Det bygger på samme prinsipper som  Smart Reg, som brukes til frostsikring av Isoterm fellesanlegg.

Fra avløpsrensing til gjødselproduksjon

Hias RA bygger om sitt avløpsrenseanlegg til en ny og egenutviklet renseprosess som gir betydelig fosforutnyttelse. Ved full utbyggelse av prosessen vil fosforet i biomassen blir tilgjengelig for planter og 40-60% vil kunne gjenvinnes som ren fosfor(struvitt). Den nye prosessen er fullt forenlig med biogassproduksjon.

Ønsker å utfordre andre rådgivere

ÅF Pöyry endrer merkenavn til AFRY: Siden 22. februar 2019 har ÅF og Pöyry vært ett selskap som i fellesskap opererer i mer enn 100 land. Nå endrer Pöyry navn til Afry.

Skal teste tre-rør-ut løsning på nye svenske leiligheter

I et nytt boligprosjekt i Helsingborg skal man legge opp til kildesortering av alt flytende avfall. Opplegget skal skille mellom toalettvann(svartvann), husholdningsvann(gråvann) og matavfall. Testlanlegget Reco-lab skal være i gang om ca et år og målet er biogass og jord til landbruk.

Lager ferdig fullgjødsel av avløpsvann

IVAR på Jæren har lagt om renseprosessene med formål å utnytte nærmest alle ressursene i avløpsvannet. Ved siden av biogass lages en hybridgjødsel til landbruk i Vietnam. Neste prosjekt er gjenvinning av fosfor.

1 mill i bot hver er ingen aprilspøk for nabokommuner

Innen april neste år må Fredrikstad og Sarpsborg avgjøre om de skal bygge felles renseanlegg eller utvide hver for seg. Prisen for en felles satsing er anslått til 1,3 milliard. Får de ikke ut fingrene vanker det bøter.

Legger opp til bred og variert kompetanse

- En balansert sammensetning av både alder og kjønn, ung nysgjerrighet og eldre erfaring er viktig både i prosjekter, team og avdelinger. Det skaper god dynamikk, sier Gjermund Bjørn, leder av Ressurssenteret i avdelingen Plan og prosjekt i Hias.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com