VA

VA

Ønsker kandidater til Vannprisen

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Nordmenn minst opptatt av vannsparing

Nordmenn er langt mindre opptatt av vannsparing enn våre naboer i Danmark, Sverige og Finland. Dette gjør seg også synlig i faktisk forbruk. Dette kan skyldes at vi har et velfungerende system som ikke merkes i hverdagen .

Norsk CFIC – bioreaktor renser avløpsvann i Brasil

Norske Biowater har levert renseanlegg til hovedstaden Maceió i kyststaten Alagoas i Brasil. Leveransen er en del av en større satsing på avløpsrensing i regionen. Anlegget bruker en ny type energismarte bioreaktorer, utviklet av Biowater.

Multiconsult populær blant ingeniører

I underkant av 15 000 studenter har stemt frem Norges mest attraktive arbeidsgivere. Equinor opprettholder førsteplassen blant ingeniørstudentene, og andelen som har stemt på Equinor er styrket sammenlignet med fjoråret (27 % vs. 24% i fjor). På de neste plassene finner vi Multiconsult og Kongsberg Gruppen.

Tar seg kraftig fram med gode lokale og nasjonale grep

Heidenreich opplever for tiden en solid framgang, blant annet kan man vise til omsetningsrekord for flere butikker i oktober og større ordrereserve på prosjekter enn noen gang. Forklaringen ligger på flere plan og skyldes mange gode grep og tilpasninger som er gjort de siste årene.

Neste års Hallingtreff blir fulltegnet

Påmeldingene til Hallingtreff 2020 strømmer inn og er i begynnelsen av november allerede oppe i 170, inkludert utstillere og foredragsholdere. Totalt er det plass til 280 deltakere, og alt tyder på at også neste års Hallingtreff blir fulltegnet.

Bruker avløpsvann til å lage naturlige biopolymerer

Under Aquatech Amsterdam nylig stakk selskapet Kaumera av med innovasjonsprisen for en ny metode for å utvinne biopolymerer fra avløpsvann. Metoden brukes i tilknytning til en ny type aktiv slam prosess kalt Nereda, som er utviklet for rensing av avløpsvann.

Jonny Ødegård blir prosjektsjef i Cowi

Jonny Ødegård er ansatt som prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Han kommer fra rollen som avdelingsleder i Norconsult og leder for RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk.

Mattilsynet vil stramme opp vannverkene

Innrapportering av data fra vannverk bør moderniseres. Alle vannverk må utarbeide robuste og oppdaterte beredskapsplaner, og øve på disse. Det bør opprettes en nasjonal oversikt over hensynssoner for drikkevannskilder.

Aner vi slutten på sirkelen i avløpsbransjen?

Nye prosesser og ny teknologi for å gjenbruke organiske kilder er under utvikling. Hias er på gang med patentert gjenvinning av fosfor. Veas leverer allerde store mengder nitrogen til bruk i gjødselproduksjon. Biogass er kommet for å bli, mens bruken av slam til landbruk fortsatt er strengt regulert. Et seminar om status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen har som ambisjon å lyse opp de ulike veier videre.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com