VA

AVK lanserer fleksible kombikryss i flere dimensjoner

Nylig lanserte AVK et nytt fleksibelt kombikryss i DN400. Nå kommer man med to til, nærmere bestemt i DN250 og DN300. Og til sommeren lanseres ytterligere tre dimensjoner, slik at AVK kan tilby fleksible kombikryss med senterdel i samtlige dimensjoner fra DN100 til DN400.

Det ble en krevende jobb på Romerike

Prosessen med etablering av det nye renseanlegget og tilstøtende infrastruktur til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS, MIRA, viser at samhandling er hel avgjørende for å lykkes i store VA-prosjekter.

Frode Berteig hyllet under årets Hallingtreff

270 deltakere reiste seg og applauderte da en av de store nestorene i norsk vannbransje torsdag kveld mottok Hallingstreffs hederspris for 2018. Senioringeniør Frode Berteig fra Bærum kommune var utvilsomt både en verdig og populær vinner av prisen som ble delt ut for fjerde gang.

To dager med faglig påfyll og en uten vann og avløp

VPI og AVK arrangerer den 19-20 april VA-konferanse i Sandefjord. Målet er kompetanseheving med faglig fokus innen aktuelle problemstillinger. En som ofte lever uten innlagt vann og avløp kommer også for å fortelle noen av sine historier.

Etterlyser flere tiltaksplaner for rør

Nedbørsmengden øker og øker. I snitt har nedbørsmengden i Norge økt i underkant av 20 prosent de siste 100 årene. Dette gjelder gjennomsnittlig nedbør – ekstremnedbøren har antakeligvis økt mer.

Å grave eller ikke grave, det er spørsmålet

Norge kan få sin første doktor i NoDig. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås lyser nå ut et treårig PhD-stipend med tittelen "Utvikling av beslutningsmodell for NoDig-metoder. Verifisere og kvantifisere kriterier for metodevalg​". Med god støtte fra ulike eksterne fagmiljøer håper han nå å få inn kvalifiserte kandidater for et tre års studium på fulltid.

Sterkt driv for digitalisering i VA- og vannbransjen

Digitalisering handler om alt fra kompetanseutvikling til effektiv bruk av internett og skytjenester, sikring av kvaliteten på velferdstjenester og nye måter å tenke på som resultat av ny teknologi. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider blant annet med å digitalisere arealplaner i Norge.

Helsveiset sjøledning fører overvannet lenger ut

Tidligere havnet det på verst tenkelig sted, rett under baderampa. Løsningen ble å legge en ny sjøledning, speilsveiset på stedet og tredd inn på det gamle utløpet. Nytt sveiseutstyr og spesialkompetanse sørget for rask gjennomføring.

Stavanger kommune og Powel skal samarbeide videre om utfordringer i vannbransjen

Digitalisering av vannbransjen er et kostnadseffektivt våpen mot lekkasjer og dårlig vannkvalitet. Ved å utnytte ny teknologi er mulighetene til forbedring av vann-nettet uendelige. Powel Water Alert benytter maskinlæring for å bekjempe vannlekkasjer, og sammen med Stavanger kommune testes og videreutvikles løsningen. Målet er forbedret oversikt og dermed bedre kontroll over vannlekkasjer.

Delte oppdraget i seks entrepriser – sparte 80 millioner kroner

Løsningen med å dele inn prosjektet i seks mindre entrepriser, har gjort prosjektet attraktivt for entreprenørene. Med dette resultatet, kan ambisjonene om utbedring nå endres til nybygging på deler av strekningen.
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com