VA

VA

Finner vannlekkasjer raskere med maskinlæring

Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS bruker historiske måledata for å oppdage vannlekkasjer. Første grep var å dele nettet inn i soner med ditto vannmålere. Et nytt program man har installert lærer seg hva som er normalt forbruk time for time. Skjer det et avvik fra dette tyder dette på at man har en lekkasje, som hurtig blir registrert og lettere å lokalisere.

Satser ytterligere på VA i Trondheim

Heidenreich følger opp økende etterspørsel innen VA med ny og større butikk i Trondheim. Avdelingen på Sluppen får større sortiment og større lager av VA-produkter inomhus. Infrastruktur og havbruk er også i fokus.

Foreslår kommunalt gebyr på overvann

Å ta hånd om overvann medfører kostnader i forbindelse med planlegging og utbygging av offentlig infrastruktur. I dag finansieres dette gjennom avløpsgebyrene. Miljødirektoratet foreslå at det heller gjennom lokal forskrift skal kunne pålegges eiere av faste eiendommer et årlig gebyr for overvannet som sådan.

Skaper biogass av krevende industriavløp med to-trinns biologisk rensing

GE Healthcare i Lindesnes regner med å produsere 22 GWh i året fra biogassen man skal hente ut av avløpsvannet, som tilsvarer mengden fra en by på 150 000 innbyggere. Med to trinns bioreaktor oppnår man dessuten inntil 98 % reduksjon på KOF. Løsningen er allerede testet ut i pilotanlegg.

25 års jubileum for Molde-prosessen

Den er i ferd med å bli den foretrukne metoden ved bygging av nye vannverk her i landet. Den bruker et fellingsmiddel som er et restprodukt fra kjemisk produksjon. Nylig samlet Moldeprosessdagene 103 interesserte vannverksfolk.

Tørroppstilte pumper og slamavskillere har bedret HMS

Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS (BVA) tok tidlig en rekke valg innen valg av løsninger på transport og rensemetoder for avløpsvann. Bruk av tørroppstilte pumper har vært en suksess for arbeidsmiljøet. Det samme har slamavskillere vært, ved siden av å sikre en enkel drift, lave kostnader og effektiv rensing.

Stinn brakke første dag

Status etter gårdagens arrangement i Tromsø er «stinn brakke» og mengder av positive tilbakemeldinger både om konseptet og innholdet. Neste stopp for VA Tour er Bodø, allerede i morgen.

Gammelt renseanlegg viker for lang ledning og pumpestasjon

Halden kommune legger ned utdatert renseanlegg på Bakke og legger i stedet sjøledning til nytt renseanlegg i Remmendalen. Naboene til det gamle anlegget kan dermed se fram til en sommer uten tidvis dårlig lukt.

Etterlyst vandrermesse om ikke lenge på plass i Tromsø

VA Tour Norge, vandremessen som ble arrangert for første gang i mars 2018 på fire steder, og som lokket mengder av folk næringsbesøkende fra kommuner, grossister, entreprenør- og konsulentforetak, arrangeres atter en gang i april 2019 – denne gang i Tromsø og Bodø.

Nyutviklet trykkreduksjonsventil i polymer

Den første trykkreduksjonsventilen i polymer er kommet. Den har ingen membran og inneholder bare en bevegelig del. Et strømlinjeformet design i polymermateriale reduserer turbulens og støy og gjør det dermed enklere å finne vannlekkasjer.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com