VA

Vil hjelpe deg å se under bakken

Norkart vil visualisere vann og avløp ledningsnett i ny 3D-app. Lillehammer kommune stiller med data til prosjektet. Ideen kom etter lanseringen av et prosjekt i Border GO. To studenter er igang med arbeidet.

E6 fra Trondheim til Melhus skrider fram

Når nye E6 Sør mellom Trondheim og Melhus planlegges og bygges er Gemini-løsninger fra Powel Construction med og bidrar til framdriften. Veien skal sørge...

Strengere krav til å hente ut vann

Grunnvann utnyttes i stadig større grad her i landet, til for eksempel energibrønner. Lovendringen gir en regulering for grunnvann etter mønster av ordningen for vassdragstiltak.

Strekkfast universal repmuffe for alle rørtyper

Efas lanserer en enkel og hurtig reparasjonsmuffe i polypropylen for trykkrør. Muffen går til alle rørtyper og har rom for 4 mm avvik mellom rørdim. Jo høyere trykk, desto bedre tetning. Et langt forseglingsområde kompenserer for avstand mellom rørstussene.

Helstøpt jubilant med vellykket satsing på VA

Ulefos Jernværk er Norges eldste industribedrift, med 360 år bak seg i jernstøping. Etter hundre år med suksess innen ovnsproduksjon ble virksomheten på femtitallet rettet inn mot det offentlige rom, nærmere bestemt vann og avløp. Digitalisering og 3D-modellering har tatt produksjonen over i en ny dimensjon.

Biovac utvider sitt salgsteam med to

Biovac Environmental Technology AS utvider sitt salgsteam med to nye medarbeidere Thomas Gønlund, 39 år og bosatt i Østfold. Grønlund har bred erfaring fra entreprenørbransjen...

Gamlingen har fått nytt liv

Denne uken åpnet ordføreren det nye anlegget, med klipping av sløyfe og et spontant bad med klærne og ordførerkjedet på. Tilstede var 50 elever fra Tjensvoll skole, musikkorps, politikere og andre som har bidratt til det nye flotte badeanlegget.

Miljøforurensing avdekket i Bergen

Nye vannprøver viser store funn av kvikksølv, arsen, bly og andre tungmetaller i overflatevann i bydelen Fana sør for Bergen sentrum. – Vi er svært bekymret, og ber nå kommunen om å umiddelbart reagere, sier Ann-Kristine Kryvi.

Avrenning fra slamlager renses med SBR

På Krogstad Miljøpark i Sørum bygger Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) i disse dager nytt mellomlager for slam. Avrenningsvannet får separat renseanlegg, og Biovac skal levere renseprosessen, som bygger på velkjent SBR-teknologi.

Bærekraftig avløpsrensing med gode resultater

Etter et års drift kan Smaken av Grimstad konstatere at det nye renseanlegget for avløpsvann både har løst utfordringene og åpnet for nye muligheter. Renseprosessen er bærekraftig, produserer varme, lite slam og et renset avløpsvann med mulighet for gjenbruk.  
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ