VA

VA

Lillehammer kommune bygger nytt vannverk

Lillehammer vannverk skal bygge nytt og flomsikkert vannverk. Antatt pris på prosjektet er beregnet til rundt 270 millioner kroner. Torsdag 15.11.18 var det oppstartsmøte for prosjektet.

For små oljeutskillere overbelaster VA-nettet

Standard tekniske krav til oljeutskillere er ofte ikke tilstrekkelig for å få en løsning som virker i praksis. Dessverre installeres derfor altfor ofte undermåls løsninger. Dette fører til uheldige og skadelige utslipp til avløpsnettet.

Avrenning fra kompost fører til forurensning av vassdrag

Komposthaugen til IVAR ga betydelig avrenning av forurenset vann til lokalt vassdrag. Naboer stiller nå spørsmål om IVARs håndtering av organisk avfall er forsvarlig og om Miljøvernavdelingen i Rogaland kan ha godkjent praksisen.

Mange legemidler er funnet i vannlevende insekter

Spor av over 60 legemidler har blitt påvist i vannlevende insekter. Konsentrasjonene er så høye at rovdyr som er mer eller mindre bare beiter på insekter kan påvirkes. De høyeste konsentrasjonene var insekter direkte nedstrøms av renseanlegg.

460 meter helsveiset overvannsrør under store masser på Lindeberg

I forbindelse med lukking av en bekk var det behov for 460 meter overvannsrør med diameter 2000 mm og fire inspeksjonskummer. Selv om konsulenten først tenkte og tegnet betong rund baut endte man til slutt opp med helsveiset PE-rør i alt og ett.

Full fleksibilitet, også i de minste dimensjonene

AVK lanserer fleksible kombikryss i dimensjonene DN100, 150 og 200, og tilbyr dermed en komplett range fra DN100 til DN400.  Man oppfyller dermed ønske om fullt gjennomløp for alle dimensjoner og frihet til ulike ventilstørrelser alle fire veier.

Betongrør på godfot med underlaget

Til et større rehabiliteringsprosjekt trengte Karmøy kommune et rør som kunne frakte store mengder overvann, har god selvrens også ved lav vannføring og kan monteres i ikke-komprimerbare masser.

Tilleggsgebyrer for høy kof utgjør 6 % av driften av renseanlegget

Med mye næringsvirksomhet og landets strengeste utslippskrav for egen del er Gardermoen RA nødt til å vite hva abonnentene leverer på nettet. Den som har fett-, oljeholdig eller annet industrielt avløpsvann må derfor dokumentere sitt påslipp. De som ligger over normalen må ut med tilleggsgebyr, som i dag dekker 6 % av driften av renseanlegget.

Slipper ut store mengder antibiotika til miljøet

Et stort antall antibakterielle forbindelser finnes i slam og utslipp fra svenske avløpsrenseanlegg. Flere av de passerer delvis gjennom prosessene og slippes ut i vannmiljøet. Med ny teknologi som ozon og aktivert karbon kan utslippene reduseres.

Ny veileder for planlegging av vannprøver

På oppdrag fra Norsk Vann har Asplan Viak utarbeidet en ny veileder som skal hjelpe vannverkseier med å lage best mulig prøvetakingsplan for drikkevann. Veilederen bygger på den nye drikkevannsforskriften og skal sikre at man tar vannprøver som er relevante for det aktuelle vannverk.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com