VA

VA

Kofa skrotet Skiensmodellen etter at kommunene selv hadde gjort det

I forbindelse med anbud på reservevannsforsyning valgte Skien og Porgrunn kommuner å se bort fra kravet i Skiensmodellen, som skal være et sikkerhetsnett mot sosial dumping. Etter en klage fikk kommunene støtte for dette i Kofa, som imidlertid tok dissens i spørsmålet.

Siste pumpestasjon til Veierland

Avløpsnettet på ferieøya dekker i dag over 80 prosent av alle hytter og boliger. Gjennom felles rørledning pumpes spillvann og slammet fra renseanlegg til fastlandet. Både hytteeiere, fastboende, rørlegger og leverandør av pumper kan se tilbake på et vellykket samarbeid.

Vil ta behandling av avløpsslam til et høyere nivå

Veas etablerer fabrikk for raffinering av avløpsslam i Indre Østfold. Sluttproduktet vil bli kompost og jordprodukter. Grunnlagsinvesteringene kan komme over 100 millioner kroner. Fabrikken som vil få en grunnflate på 80 x 200 meter (16 000 kvm) og skal stå ferdig innen jul 2021.

KZ Handels tar over agentur på IPP reparasjonsmuffer

Gjennom å ta over distribusjonen av IPP reparasjonsmuffer får man en enda mer komplett verktøykasse å by på. Smarte løsninger for norske forhold, spesialverktøy og høy servicegrad har gitt stødig vekst for Tofte-bedriften.

Rekordstor rammeavtale på gravefri fornyelse av avløpsnett

Avtalen er tegnet for en toårsperiode (2020 – 2022) med opsjon på forlengelse i inntil ytterligere to år, og innbefatter både strømperenovering av avløpsledninger og rehabilitering av kummer. Total kontraktsverdi inkludert opsjoner er på cirka 200 millioner kroner.

Vellykket oppgradering av pumpestasjoner og renseanlegg

Etter mange år med slitasje var det behov for teknisk oppdatering og renovering. Både renseanlegg og pumpestasjoner er nå av god standard og man leverer topp resultater på utslipp. Samtidig står man foran viktige valg for framtiden.

Vinner stadig nytt terreng med unike bioreaktorer

Med rekordomsetning i fjoråret kan Biowater Technology stå foran et gjennombrudd innen levering av avløpsrenseanlegg, og da med med egenutviklede bioreaktorer. Mange års fokus på innovasjon begynner å vises i regnskapet og ordrene strømmer på.

Presise vannmålinger setter dagsorden og gir full oversikt

To kommuner i sterk vekst er blitt til en. For en VA-avdeling med høye ambisjoner er mengdemålinger på både vann og avløp et uvurderlig verktøy. Fast service på vannmålerne sikrer stabil drift og presisjon til enhver tid.

Stor anbudskonkurranse ble hasteavlyst etter Kofa klage

Bergen kommune utlyste konkurranse på fornying av vann- og avløpsnettet. Etter en klage kom Kofa fram til at regelverket for offentlige anskaffelser ble brutt ved å fastsette evalueringsmetoden for tildelingskriteriet «Miljø» etter tilbudsåpning. Konkurransen måtte derfor avlyses. 

EU har redusert sine urbane kloakkutslipp

Den tiende rapporten om implementeringen av Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) viser at overholdelsesgraden for EUs innsamlings- og behandlingsregler for avløpsvann er høy og har blitt forbedret sammenlignet med forrige rapporteringsperiode.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com