VA

VA

Føste leveranse til Kina

Samarbeidet med lokal partner i Kina har vært godt forberedt gjennom et par år, og nå er det første anlegget (Biovac SBR0110N) klart for forsendelse fra selskapets hovedkontor på Frogner i Sørum. Anlegget skal monteres og settes i drift i Anhui-provinsen med hjelp fra Biovac-personell om noen uker.

Klart for VA-dagene i Midt-Norge

I slutten av oktober arrangeres VA-dagene i Midt-Norge. Der får du høre mer om hva Bodø vannverk gjorde da de fikk innbrudd i vannbehandlingsanlegget, du får vite mer om mikroplast og om dette er et problem for vannbransjen, samt lære om hoppekreps og hva det gjør med reservevannet vårt.

Ekstremværforebygging kan koste innbyggere milliarder

Norske kommuner må investere 280 milliarder kroner i vann- og avløpsanlegg for å forebygge ekstremvær, ifølge Norsk Vann. Regningen kan havne hos innbyggerne.

Vanntett kum i PE til fuktige omgivelser på Jessheim

Med finkornet sand i grunnen er det enkelt å bygge infrastruktur til nye boligfelt på Jessheim. Men høyt nivå på grunnvannet gjør at man går for vanntett kum til hovedvannforsyningen. For å sikre resultatet er kryss montert i kum på forhånd og alt sveiset tett.

Bjugn vokser i vannforsyning: Fint med fleksibilitet i kum

Bjugn kommune har i en årrekke drevet regelmessig fornying av vannettet, som i dag derfor holder en høy standard. Årlig setter man ned ca 40 vannkummer, og man har klare ønsker på utforming og innhold. Å kunne demontere og modifisere ventilopplegget står høyt på preferanselista.

Peab bygger nytt vannverk på Moelv

Peab Anlegg har signert kontrakt med Ringsaker kommune om utførelsesentreprise for Nye Moelv vannverk. Kontrakten har en verdi på cirka 35,4 millioner kroner eks. mva.

Slår salget i Norden sammen med Storbritannia og Irland

For å styrke sin posisjon fremover slår Grundfos de Nordiske salgsselskapene sammen med selskapene i Storbritannia og Irland. Dette vil dermed danne det største salgsområde i Grundfos sammenheng med en omsetning på ca. 4 mrd. NOK og 650 medarbeidere. 

Fagtreff med stor spennvidde

Norsk Vanns årlige fagtreff favner et bredt spekter av temaer med bærekraft som gjennomgangstema. Stikkord er vannforsyning, modellering, ledningsnett, drikkevannsrening, forurensing i avløpsvann og slam, samt gjødselvareforskriften. Det blir også presentert ny teknikk og resultater fra relevant forskning.

Regnvann skal spyle toalett til tusen

I Örebro bygges nå det største anlegget hittil med bruk av regnvann til spyling av toaletter.  Økende knapphet på vann og et ønske om å bygge miljøvennlig ligger bak initiativet. 

Svensk sykehus tester ut ozonbehandling på avløpsvannet

Å fjerne rester av legemidler, antibiotikaresistente bakterier og virus er målet for et nytt ozonbasert desinfeksjonsanlegg som skal bygges ved Uppsala universitetssykehus. Det er miljøenheten ved Region Uppsala som sammen med sykehuset står bak pilotanlegget.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com