VA

VA

Registrerer kolibakterier høyt og lavt

Flere vannverk går grundig til verks for å hindre bakterier i å komme ut på drikkevannsnettet. Vannkilder måles kontinuerlig for bedre å forstå dynamikken som påvirker kvaliteten på råvannet. Høydebassenger overvåkes for inntrengning av kolibakterier.

Lokal gjenvinning av gråvann i startgropa

Kildeseparering av avløpsvann er allerede gjennomført i stor skala en rekke steder. Nå jaktes det på løsninger for gjenvinning av gråvann i lokal målestokk. En ny bacheloroppgave i byggdesign har sett på mulighetene.

Gikk heller offensivt til verks under epidemien

Da koronaepidemien kastet mørke skygger over landet valgte mange bedrifter å begrense driften og legge seg i dvale til stormen var over. Hos Biovac valgte man derimot tidlig å gå for en offensiv strategi. I ettertid har man fått så mye å gjøre at man må ansette folk.

Utlyser innovasjonsprosjekt på fornyelse av vannledninger

Målet er å utvikle en gravefri fornyelse av drikkevannsledninger ved hjelp av strømper. Det betyr en mer effektiv fornyelse av gamle ledninger. I tillegg vil det gi mange andre positive ringvirkninger som reduserte klimagassutslipp, reduserte kostnader og mindre inngrep i nærmiljøet.

Et seminar med et samlet perspektiv på rør og kvalitet

Ti foredragsholdere som representerer ledningseiere, entreprenører, rådgivere, jurister og andre fagfolk vil dele av sine erfaringer og sin kompetanse. Målet er å beskrive hvordan man sikrer kvaliteten på installasjonene og får maksimalt ut av en rørinvestering.

Går i dialog med næringslivet for å løse overvannsfloken

Bærum kommune skal i løpet av året inngå innovasjonspartnerskap med næringslivet for å utvikle nye løsninger skal bidra til tverrgående prosesser, felles eierskap og helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i fortettete byforsteder.

Løste overvannsproblem og vant førstepris for bærekraft

Et av tiltakene er et flott damanlegg som bidrar til å bedre håndteringen av overvann. Anlegget reduserer belastningen på det på det offentlige avløpssystemet. Samtidig er damanlegget blitt en naturlig møteplass med bord, utegrill og blomsterbed med insektvennlig vegetasjon.

En pumpeløsning som tygger problemene i filler

Under Korona-perioden har flere kommuner rapportert om ekstra problemer med våtservietter, noe som gjør at viktig personell på bruke uforholdsmessig tid på vedlikehold. Noen kommuner hadde imidlertid gode løsninger på plass i forkant.

Ønsker å tilby flere komplette løsninger til VA

Etter at Auma har løsnet på forhandlernettet vil KSB enklere kunne tilby flere ventiler med aktuator. Det er særlig spjeldventiler, skyvespjeldventiler og sluseventiler man vil satse på. Fra før av leverer man både pumper og ventiler til VA-markedet.

Går hardt ut mot flerlagsrør – også mot Pipelifes eget

Mener flerlagsrør med skummet midtskikt hverken er innovativt eller egnet for Norske forhold. Peker på at denne måten å lage rør på åpner for at useriøse aktører kan tilby plastrør med dårlig kvalitet og redusert levetid i markedet. Pipelife har eget flerlagsrør, men vil ikke tilby dette i Norden.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com