VA

VA

Hallingplast ansetter ny salgssjef

Hallingplast vokser videre styrker nå sin salgsavdeling i Norge ved å ansette Amund Haustveit (50) som ny salgssjef for VA/Industri fra 1.juni.

Betaler kr 2500 for kapping av takrennenedløp

Med en mobil utstilling på sykkel som virkemiddel ønsker VA SYD å få flere innbyggere til å finne plass til vannet i sine egne hager. I tillegg ønsker man å tilby SEK 2.500 i betaling til den som på en godkjent måte kobler takrenna fra VA-nettet. Målet er å hindre fortynning og redusere volumet av avløpsvannet.

Videreutdanner seg innen overvannshåndtering

Større kommuner går i bresjen for å skape gode og miljøvennlige overvannsløsninger i urbane strøk. For å skaffe seg kompetanse velger enkelte å gjennomføre studier i emnet. En fordel med det praktiske studiet er at man kan kombinere det med jobb eller andre prosjekter.

Bekken fra fortiden fikk livet tilbake

Ilabekken (nedbørfelt 9,7 km2) har sitt utspring i Trondheim Bymark, med utløp ved Ilsvikøra vest for bykjernen. De nedre deler av bekken ble lagt i rør fra tidlig på 1900-tallet, først ca. 100 m og senere ytterligere 600 m på 1950-tallet. Vannkvaliteten på den lukkede strekningen har vært svært dårlig i mange tiår med store tilførsler av urenset kloakk.

Stor evne til innovasjon, vekst og verdiskaping

Hallingplast ble kåret som vinner på bakgrunn av en avstemming på nett og vurdering fra en fagjury.

Skrivefeil i anbud kan koste Nittedal 14,4 millioner

Consto Anlegg Øst vant konkurransen om å bygge Slattum pumpestasjon med et pristilbud på 18,7 millioner kroner. Sluttregninga fra Consto har kommet på 50,8 millioner, men Nittedal kommune vil ikke betale.

Utvikler urbane områder med naturlige økosystemer

Gjenåpning av Ilabekken ble en miljømessig vekkelse for Trondheim kommune. Både på politisk plan og på ledernivå lærte man at urbane vassdrag kan bidra sterkt til å skape gode boligområder. Godt samarbeid på tvers av etatene har vært en viktig forutsetning for å få det til.

Styrker kompetansen ytterligere innen VA-rådgivning

Erichsen og Horgen har satt seg som mål å være blant de beste på rådgivning innen bærekraftige løsninger for vann og avløp, spesielt i urbane områder. Sammen med gode samarbeidspartnere ønsker rådgivningsfirmaet å dekke et bredt spekter av tjenester innen kommunalteknikk og tekniske infrastrukturanlegg. 

Fra økonomisk avgrunn til forbilde på smart city

Hadde Halden kommune vært en privat bedrift hadde den i praksis vært konk. Nå er festningsbyen imidlertid på beina igjen og har tatt smarte grep. I dag ser andre og større kommuner til Halden for gode ideer om digitalisering og innovasjon.

Finner vannlekkasjer raskere med maskinlæring

Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS bruker historiske måledata for å oppdage vannlekkasjer. Første grep var å dele nettet inn i soner med ditto vannmålere. Et nytt program man har installert lærer seg hva som er normalt forbruk time for time. Skjer det et avvik fra dette tyder dette på at man har en lekkasje, som hurtig blir registrert og lettere å lokalisere.
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com