VA

Oppdrettsanlegg investerer 20 mill i skånsom slamtørking

Ranfjord Fiskeprodukter skal investere ca 20 millioner i slambehandling på sitt smoltanlegg i Mo i Rana. Miljøinvesteringen gjøres for å innfri offentlige krav, og slammet fra rensing av avløpsvannet skal avvannes og tørkes.

Asplan Viak med ny sjef for bygg og infrastruktur

Randgaard vil fra høsten gå inn som leder for Asplan Viaks største divisjon og får ansvaret for over 500 medarbeidere.

Åpent felles BIM bibliotek i skyen

Et VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av bransjens produkter er nå fritt tilgjengelig i nettskyen. Det åpne biblioteket med VA-bransjens ´byggeklosser´ kan sterkt effektivisere bransjen – og er resultatet av et norsk FoU-prosjekt, med Oslo VAV og Trimble i spissen.

Recover kjøper tradisjonsrik VA-bedrift

Recover Nordic AS etablerer virksomhet innen industritjenester i Norge gjennom oppkjøp av Brdr Grønnerud, totalleverandør av tjenester innen avløpsproblematikk og innsamling av septikslam, herunder kvalitetssikring av nyanlegg, og tilbyr i tillegg spesialiserte tjenester innenfor krantransport og håndtering av oljetanker og -utskillere.

Avløpsslam bør ha større potensiale for landbruk

Utnyttelse av slam fra avløpsrenseanlegg til landbruksformål er fortsatt preget av utfordringer. Ved bedre kontroll på kvaliteten og mer bruk av bærekraftige renseprosesser kan landbruket bli en spennende partner i framtidens grønne VA-løsninger. 

Bergen kartlegger private anlegg 

For å sikre vannforsyningsnettet mot innslag av forurensing kartlegger Bergen kommune alle private virksomheter som er koblet direkte til det kommunale nettet. Samtidige legger man inn denne informasjonen i et nyutviklet dataprogram som skal sørge for effektiv operativ sikkerhet mot uønskede hendelser.

Haltbrekken tilbrakte Verdens Miljødag på Hias

På verdens naturdag besøkte Lars Haltbrekken Hias IKS og Hias How20. Bakgrunnen for besøket var den nylig avlagte stortingsmeldingen «Avfall – Større ressurs, mindre ulempe». Gjennom arbeidet med avfallsmeldingen ble Haltbrekken oppmerksom på Hias og de mulighetene som ligger i å etablere sirkulære industriparker basert på råvarer i avløpsvann.

VPI blir nordisk hovedsete for miljøsatsingen hos Kingspan

Kingspan Group kjøper Vestfold Plastindustri(VPI) og går inn for å styrke virksomheten. Man gir samtidig VPI tilgang til flere produkter og teknologi innen vann- og avløpssegmentet. Kingspan Group gjøre VPI til hovedsete for sin satsing i Norden.

Store planer og åpen ideutveksling på vellykket VA-konferanse

Under en fagkonferanse i regi av Brødrene Dahl på Hankø i forrige uke ble framtidens planer for kommuner og veivesen i Nedre Glomma-regionen presentert. Det er snakk om investeringer i mangemilliarder klassen. Nabobyene samarbeider allerede på flere plan og åpner dessuten for mer ideutveksling enn tidligere.

Tunnellvask med såpe gjør avløpsvannet mer giftig

I 2012 var mer enn to hundre tonn helseskadelige kjemikalier i bruk i veirelaterte produkter i Norge, på tross av nasjonale målsettinger om redusert bruk. Ny forskning gir oversikt over hvilke stoffer dette er, hvilke vi mennesker er eksponert for og hvilke som lekker ut i miljøet.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com