VA

VA

Veas setter hydraulisk røreverk på pidestall

Bioresttanken inneholder utråtnet slam og tømmes og inspiseres innvendig hvert 4-5 år. De tre omrørerne monteres på hver sin pidestall i bunnen av tanken, som er 12 meter i diameter og 15 meter høy.  Hver omrører settes opp med hvert sitt hydraulikkanlegg, på grunn av driftssikkerhetskrav og ønsker fra Veas.

Kristiansand går inn for flytende kumtopper

Etter lengre tids forsøk og uttesting har Kristiansand kommune bestemt seg for å bygge kummer som blir utsatt for tung trafikk etter nye og bedre prinsipper. I første omgang har man kjøpt seksti flyteringer til denne jobben.

Boring og nytt rør ble løsningen på akutt kloakklekkasje

Reparasjonsarbeid under vann ville bli krevende, og var heller ingen garanti for flere lekkasjer. Løsningen på problemet med den ødelagte kloakkledningen i Nidelva ble derfor styrt boring og et helt nytt rør.

Tysk regelverk for gjenvinning av fosfor

Renseanlegg og vannforetak i Tyskland har begynt å tilpasse driften til den nye loven om fosforgjenvinning. I 2029 skal alle større anlegg gjenvinne mesteparten av fosfor i slam.

Nye serviceteknikere er sertifisert for Wallax minirenseanlegg

Bransjen merker en betydelig endring innen fokus på drift og vedlikehold for minirenseanlegg fra både kommuner og myndigheter. Det er for tiden merkbart at avløp i spredt bebyggelse er høyt på agendaen ikke minst av kommunene som forurensningsmyndighet.

Rekordlang tunnel for overvann gjennom kvikkleire

Høydepunktet innen oppgradering av VA-forbindelsene på Sluppen i Trondheim er en overvannstunnel på 375 meter gjennom kvikkleire. I samme område trekkes også ledninger for spillvann og drikkevann. Gode geotekniske grep sikrer gjennomføringen. Å få åpnet deler av Fredlybekken kan imidlertid henge i en tynn tråd.

Kvernfunksjon hindrer blokkering av avløpspumper

Faste gjenstander som kommer med avløpsvannet hos Århus Vann tettet pumpene slik at de stadig måtte rengjøres. Etter installering av kvern kan pumpene kjøres uten problemer.

Tre separate målinger i en og samme enhet

Enkel overvåking av temperatur og ledningsevne uten installasjon av egne sensorer. Samtlige 3 målinger kan hentes ut på egne analoge utganger eller via bus (IO RS485 Modbus, Fieldbus IO PROFIBUS PA , PROFIBUS DP, Foundation Fieldbus eller Ethernet Profinet

NCC saksøker Ludvika over vannrørledning

Den lange konflikten mellom Ludvika kommune og NCC om byggingen av en råvannsrørledning fortsetter nå ved at NCC saksøker kommunen på over 100 millioner kroner.

Ny standard for hvordan ledninger skal inn på kart

Standarden tar utgangspunkt i plan og bygningslovens §2-3, men paragrafen har ennå ikke trådt i kraft da forskriften ennå ikke er ferdig. Det kan bli nødvendig med enkelte endringer og presiseringer i standarden dersom forskriftens bestemmelser avviker fra standardens regler.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com