VA

Utvinner fosfor fra avløpsvann

Hias på Hamar har utviklet en biologisk renseprosess som utvinner rent fosfor fra avløpsvann. Prosessen har vært i drift i mer enn et år og er patentsøkt i flere land. Et nytt industrieventyr innen bærekraftig teknologi kan bli en realitet.

Innva sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering er ikke bare å iverksette og systematisere en rekke rutiner og tiltak innen HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og sortering av avfall/gjenvinning. Det er også et dypdykk i egne rutiner og måter å arbeide på som ikke bare effektiviserer bedriften, men også sparer den for utgifter.

Større strafferammer for ulovlige utslipp

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og straffeprosessloven.

Skanska skal bygge bare grønt

Som en av verdens største entreprenør og boligutvikler, har Skanska i flere år hatt høye ambisjoner for å bygge grønt. Nå har Skanska Norge bestemt seg for å satse på grønne boliger.

– Ahlsell skal og vil være «annerledesgrossisten»

VANytt har tatt en prat med Frode Restad, og stilt han noen spørsmål om hvordan situasjonen er hos Ahlsell om dagen. Restad er markedsdirektør i...

Rør i stedet for bro

Det har vært en tøff og regntung høst på Sørlandet. Den ene flommen har avløst den andre og skapt store problemer, ikke minst for Statens vegvesen. Blant annet hadde elva tatt en bro på fylkesveg 302, og da ble løsningen to XL-rør på 3 meter innvendig diameter fra Wavin.

Veidekke skal bygge landbasert oppdrett

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Tytlandsvik Aqua å bygge et landbasert anlegg for post-smoltproduksjon i Hjelmeland i Rogaland. Kontrakten er en totalentreprise verdt 96 millioner kroner ekskl. mva.

Stor interesse for kurs i plastsveising

Å mestre og kunne dokumentere ferdigheter innen plastsveising er blitt en helt nødvendig kvalifikasjon for både rørleggere og entreprenører. GPA opplever en økende interesse for sine ulike kurs innen plastsveising.

Satser på tre i plasthylse

Kombinasjonen av trevirke og PE-plast kan bli innledningen på et nytt industri-eventyr i Hallingdal. Det er i hvert fall drømmen til daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon.

Utsetter endrede krav til sentral godkjenning

Departementet har - i samråd med næringen -  besluttet at forslag til nye kvalifikasjonskrav ikke sendes på høring nå. Regjeringen utsetter endringer i krav til sentral godkjenning i to år. Parallelt med tiltakene som nå settes i gang av departementet, oppfordres næringen til å fortsette arbeidet med å formalisere realkompetansen. Opplæringslova gir muligheter for dette uten at det er nødvendig å sette seg tilbake på skolebenken. 
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com