VA

VA

Vil rense avløpsvann gratis

Man har allerede passert de offentlige utslippskravene med god margin. Inntektene som hentes ut av avløpsvannet er i bratt stigning. Jakten på nye løsninger er gang, og målet er å tjene penger på avløpsvannet i 2040.

Konsulent ansetter professor fra forskningen

Wolfgang Uhl er prof.doc.ing innen renseteknikk og har over 30 års erfaring med forskning og konsulentvirksomhet innenfor vannfaget. I NIVA har han ledet avdelingen for Systems Engineering and Technology hvor han også har publisert en rekke vitenskapelige artikler. Han er også professor II ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Ulefos styrker salgsavdelingen

Ulefos har i løpet av det siste halvåret ansatt en rekke av nye medarbeidere med formål å øke kapasiteten og styrke salgsavdelingen. Noen er kjente ansikter for den som har vært en stund i VA-bransjen, mens andre er nye. VANytt bringer her den fulle oversikten.

Lettere å holde kontroll med vannkildene

En ny tjeneste basert på satellittdata for å overvåke snø, is på innsjøer og flommer, er nå tilgjengelig. Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer knyttet til islagte vann og elver.

Kostnader til overvann og brannslokking kan belastes abonnentene

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet. Dette sier Miljødirektoratet.

Feil på overvannsanlegg havner i retten

Prosjektet E134 Lauareid-Bakka er også kalt Stordalstunnelen. Hovedentreprenør var Kruse Smith. Underentreprenør for overvannsanlegget var Opedal Anlegg, nå Presis Vegdrift. Vegvesenet har senere funnet ut at det er mangler ved overvannsanlegget og vil ha saken prøvd for retten.

Flere gevinster å hente ved sammenslåing av kommuner

Når fem kommuner smeltes sammen til en kan man ta større grep innen vann og avløp. I Indre Østfold har man jobbet på spreng i forkant, nettopp for ha en ny organisering og en god plan klar fra dag en. Alt tyder på at man har funnet en god formel for framtidens VA-tjenester.

Vanntette vannkummer og ventilbatterier som skreddersøm

I Holmestrand bygges og monteres komplette vanntette vannkummer og ventilbatterier på bestilling. Vesentlig kortere leveringstid, mindre transport og enklere jobb for entreprenør er klare gevinster ved å gjøre mest mulig ferdig på forhånd.

Mye å hente på partneravtaler

Ofte velger kommuner og interkommunale selskaper å tegne en avtale om fastpris med entreprenør og leverandører. Men i stedet for å jobben blindt etter tegninger kan det lønne seg å ha en arbeidsform som åpner for å endre løsning underveis. I forbindelse med store rørprosjekter i ukjent terreng kan dette være en fordel.

Floatring nå også med løfteøyne

Etter forslag og tilbakemeldinger fra kunder, kommer Floatring nå også med løfteøyne. Den nye ringen, som veier hele 87 kg, er tilpasset justeringsringer med fals og monteres allerede i anleggsfasen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com