VA

VA

Har tatt kioskdrift over i vann og avløp

Det åpnes stadig nye kiosker her i landet, men ikke for å selge pølser, aviser og snus. Fremoverlente kommuner og iks’er ønsker å levere vann engros uten fare for liv og helse. Ideen kommer fra Sverige, der det leveres vann og avløp til alle døgnets alle tider.

Online måling av tørrstoff-innhold blir stadig viktigere

Rensing av avløpsvann får etterhvert mer preg av industri, med store volumstrømmer, avanserte prosesser og mål om bærekraft. Online måling av mengden tørrstoff i de organiske strømmene spiller en sentral rolle innenfor optimal drift. 

Gjenbruk av vann skal gi reduserte kostnader

Ressursene i vannsektoren må utnyttes bedre for å sikre alle tilgang til rent vann, nok mat og gode levevilkår. Nå skal forskere i fem land teste ut sirkulærøkonomiske modeller for gjenbruk og gjenvinning av ressurser i avløpsvann.

Vil dokumentere at betong kan være en miljøvinner

Miljøkravene er i ferd med i komme inn i anbudspapirene, dette gjelder også for rør som skal graves ned. Hos Ølen Betong er man i gang med å dokumentere de miljømessige egenskapene til betongrør og man mener at dette kan være det mest miljøvennlige alternativet. Spesielt når transport og installasjon ute hos entreprenør blir inkludert.

Fire markedsmuligheter aktuelle for struvitt

Kristoffer Grøvs traineeperiode i Hias er ved veis ende, og han har levert sin rapport om markedsmuligheter for ressurser i avløpsvann. Totalt er seks markeder kartlagt hvorav fire peker seg særskilt ut.

Vellykket webinar om nye funksjoner i «Private anlegg»

For både å vise nyheter og veilede kommuner og entreprenører i bruken av modulen «private anlegg» holdt Powel nylig et webinar om løsningene som ligger i programpakken. Til sammen fulgte 200 personer gjennomgangen over nettet, mens både leder og de tre foredragsholderne befant seg på ulike steder.

Lanserer ny modulær ventilserie

Ulefos innfører mer fleksibilitet i ventilprogrammet ved å legge sine standardventiler over i en ny serie, kalt Flex. Først ute er DN 300, som kan reduseres ned til DN 150 og kan dessuten kombineres med Aquosus ventiler. Serien er under løpende utvidelse, de neste versjonene blir DN 400, DN 250 og DN 200.

Vil bruke rør og kummer til å samle inn måledata

Pipelife har sammen med Telenor og andre utviklet et overvåkingssystem for rør og kummer. Det vil gi nye muligheter for preventivt vedlikehold, beredskap og skadebegrensning.

En passende anledning for å ta igjen etterslepet

Oppfordrer ledningseierne til å framskynde en rekke oppgaver nå som det er forholdsvis stille på andre områder. Hos private kan inspeksjon i større grad utføres uforstyrret og langt mer effektivt enn ved normal drift.

Bygging av VA-kompetanse topper positiv trend

Det siste året har man økt bemanningen betydelig innen VA-segmentet. Samtidig legges det store ressurser inn i bygging av kompetanse. Nå ser man fruktene av den målbevisste satsingen. At man nylig valgte å holde prisene fast ble også meget positivt mottatt.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com