VA

Skal styre og rense stormvannet

Norsk Wavin lanserer løsninger for riktig håndtering av regnvann – både til eneboliger og store parkeringsplasser. Under messen Miljø- og Teknikkmessa neste uke vil Wavin presentere nye produkter for disse anvendelsene.

Mattilsynets rapport øker interessen for NS-EN 1717

Mattilsynets rapport som ble offentliggjort tidligere denne uken er både alvorlig og bekymringsfull. Rapporten viser til mangelfulle rutiner, og at hele 70 prosent av vannverkene hadde avvik relatert til blant annet faren for tilbakeslag på forsyningsnettet.

Sikkerhet ved driftskontroll-systemer i VA-sektoren

Økende bruk av driftskontrollsystemer (DKS) innen drift av VA-systemer gir bedre overvåkning og styring, og derav økt effektivisering, pålitelighet og produktivitet, men har samtidig gjort VA-sektoren mer sårbar for nye typer trusler.

David Zijdemans begynner i Skarland Press

David Zijdemans slutter i OSO og begynner som fagdirektør i Skarland Press. Zijdemans har jobbet fem år i OSO Hotwater, og de siste årene som teknisk direktør.

Hvem blir Årets kommunaltekniker 2013?

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har opprettet prisen Årets kommunaltekniker. Prisen skal deles ut under messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 13.-15.mai. Men nå haster det å melde inn hvem du mener fortjener utmerkelsen. Siste frist er i dag.

VAnnforsk etablert som egen forening

VAnnforsk har vært et etablert nettverk, hvor man har samarbeidet innen VA-sektoren når det gjelder forskning og innovasjon. Nå har VAnnforsk tatt et steg videre og blitt en egen selvstendig forening.

Nordens største kommunaltekniske messe

Messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk avvikles i år i Telenor Arena i tidsrommet 13. -15. mai. Det er påmeldt hele 170 utstillere i årets messe, som tegner til å bli meget vellykket.

Ny effektiv ventilasjonsvifte for avløpsanlegg

I dag kunngjorde SKF lanseringen av en ny motorløsning til bruk i ventilasjonsvifter for avløpsanlegg. Dette er en løsning med en energieffektiv høyhastighets permanentmagnet.

Norsk Vann skal løfte VA-sektoren

Organisasjonen Norsk Vann har besluttet å gå ut i markedet, for å søke etter rådgivere. Rådgiverne skal jobbe med en rekke utviklingsprosjekter innen vann- og avløpssektoren.

Må satse på vann NÅ!

En ny Norsk Vann rapport viser formidable investeringsbehov fremover for at vann- og avløpssektoren skal kunne håndtere klimaendringer, befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com