VA

VA

Stor veikontrakt til Veidekke

Veidekke Entreprenørs administrerende direktører Dag Andresen og Nye Veiers prosjektdirektør Øyvind Moshagen signerte i dag kontrakten på 2,3 milliarder kroner ekskl. mva. for bygging av ny E6 mellom Arnkvern og Moelv i Hedmark.

Hvaler i teten på smart vannmåling

Om ikke lenge kan folket på Hvaler følge vannforbruket sitt med en app, og det blir mulig å oppdage lekkasjer før det blir store skader.

Miljøvennlig flerlagsrør tar nye markedsandeler

Bedre slagfasthet enn PVC og enklere inspeksjon er fordeler som entreprenør og kommune legger vekt på. Miljøegenskapene har økende betydning for innkjøpere, særlig i større kommuner. Salget av flerlagsrør øker i Sverige.

-Digitalisering avgjør graden av suksess

- Vi valgte å sette av ekstra ressurser for å oppdatere NRF Databasen til optimalt informasjonsnivå, for å gjøre hverdagen enklere både for oss selv og kundene, forteller daglig leder Per Ivar Søfteland i GPA Flowsystem AS.

Sykehus fornyet sine bunnledninger

Omlag 50 rørstrekk ble fornyet på 15 dager. Det har blitt ført inn strømper i alle bunnledninger, mens sykehuset har vært i normal drift.

Ny korrosjonsfri vannmåler for tøffe miljøer

Måling av vannstrømmer blir stadig mer aktuelt, og ikke minst innenfor avløpsvann. Xylem lanserer en vannmåler i plast for både krevende miljøer og urene vannstrømmer.

Jobber videre for VA-senter på Ås

Arbeidet med å realisere et nasjonalt senter for ledningsteknologi på Ås går videre. De første millionene er på plass og et interimsstyre er valgt.

Legger 60 meter rør på en natt

Det er et omfattende arbeid for rehabilitering og oppgradering av Torp Sandefjord lufthavn som er i gang. Det skal bygges nytt overvannssystem langs hele den ca. 3 km lange rullebanen.

Sarpsborg kommune vil at alle skal ha vannmåler

Bystyret bestemte nylig at alle husstandene i kommunen skal ha vannmåler. Det betyr at i løpet av de neste tre årene skal det monteres 10.000 nye vannmålere.

Kjempeløft for lærlinger i Veidekke

Veidekke har en lang tradisjon med lærlinger og er én av landets største lærlingbedrifter. I Norge hadde selskapet ved årsskiftet 172 lærlinger, og øker nå antallet til over 220. Økningen skjer primært i Veidekkes hovedfag tømmer og betong samt asfalt og vei- og anleggsfaget.  
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com