VA

Utsetter endrede krav til sentral godkjenning

Departementet har - i samråd med næringen -  besluttet at forslag til nye kvalifikasjonskrav ikke sendes på høring nå. Regjeringen utsetter endringer i krav til sentral godkjenning i to år. Parallelt med tiltakene som nå settes i gang av departementet, oppfordres næringen til å fortsette arbeidet med å formalisere realkompetansen. Opplæringslova gir muligheter for dette uten at det er nødvendig å sette seg tilbake på skolebenken. 

Avvik ved bassengene ved hvert tredje vannverk

I 90 prosent av tilfellene var regelverksbruddene i all hovedsak knyttet til tre forhold. De fleste avvikene skyldes mangelfull kartlegging og håndtering av farer. Noen vannverk hadde mangler i forhold til å ha tilstrekkelig sikring av drikkevannsbasseng og mangler ved drikkevannsbassengets driftsforhold og tilstand.

Praktisk erfaring under press

Det foregår etter alt å dømme skjult jakt på kontrollen med større prosjekter. Metoden er å få byråkratiet til å frata entreprenører og rørleggerbedrifter retten til å utføre prosjekter, dersom de ikke har en ingeniør i staben.

Uvær gir krevende forhold i store deler av landet

Flom- og skredfare på oransje og gult nivå, betydelig snøskredfare og fare for strømutfall på grunn av sterk vind, ising og lyn, gir svært krevende forhold mange steder. NVE har fagfolk ute for å bistå lokale myndigheter i flere fylker.

Obos vil gå i grønt på Fornebu

Regnvann skal samles og brukes både i felleshagen og til urbant landbruk, men også for toalettene i boligene. Svartvann fra boligene føres helt til egen behandling med mulighet for produksjon av gjødsel til urbant landbruk/drivhus og råstoff til biogassanlegget. Varme fra gråvann skal gjenvinnes ved hjelp av varmepumpe.

Anonyme telefondata med på å kartlegge narko

Analyser av avløpsvann er en innovativ måte å få innsikt i befolkningens narkotikabruk på. Imidlertid har anslagene for hvor mange personer som har befunnet seg i studieområdet vært usikre. I et nytt samarbeidsprosjekt mellom Telenor og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har forskerne, gjennom å se hvor det har vært mobiltelefonaktivitet, i langt større grad kunne tallfeste narkotikabruken.

Ahlsell åpner ny butikk i Arendal

Ahlsell satser tungt når det gjelder oppgradering av sine butikker for tiden. Nå åpner selskapet dørene på det som har blitt Arendals mest komplette butikk for rørleggeren.

Martin Okstad er årets VA-mester

Rådgivende Ingeniørers Forening har tildelt NTNU-studenten Martin Okstad prisen for årets beste Masteroppgave innen VA-teknikk.

Hjelper kommuner å slå sammen IT og arbeidsflyt

Per dags dato ligger det an til å bli 46 ulike sammenslåinger med to eller flere kommuner i hver sammenslåing. En slik prosess krever mye arbeid og omstilling på mange plan, ikke minst når det gjelder sammenstilling av IT-systemer.

Bærbar modell tar 1300 vannprøver på en lading

Med lav vekt og kompakt utforming har bærbare prøvetakerne mange anvendelser, som  feltbruk i forbindelse med anleggsarbeid, miljøovervåkning eller til bruk rundt omkring på flere...
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com