VA

VA

Bransjene går sammen om ny produktdatabase

Bransjene har samlet seg og er enige om etablering av PDT Norge. - Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier Jøns Sjøgren, som er leder for styret i PDT Norge.

Vannets motorveier blir stadig viktigere

Det stilles krav om reservevann og samarbeid mellom byer og regioner. En svært positiv gevinst ved å bygge solide vannforbindelser er at man legger til rette for ny infrastruktur, der både krav til vannforsyning og brannvann kan være betydelig.

Bygger ny spillvannslinje med tre pumpestasjoner

Sunnfjord kommune etablerer ny spillvannslinje som knytter et nytt industriområde og annen bebyggelse til avløpsnettet. For å transportere spillvannet fram bygges tre pumpestasjoner.

Har EPD – deklarert to typer støpejern

For å dokumentere miljøaspektene til gråjern og seigjern har Furnes Jernstøperi gjennomført LCA-analyser for begge. Dokumentasjonen er grunnlag for to nye EPD miljødeklarasjoner, som vil gjøre det enklere for innkjøpere å sammenligne produkters miljøprofil.

Etablerer tverrfaglig gruppe for å håndtere utfordringer med klima

Idéen om å etablere Senter for klimatilpasning kom gradvis: Konsekvenser av klimaendringene har blitt synligere og kommer hyppigere. I desember 2020 ble det målt rekordår for nedbør i hovedstaden med den våteste desember-måneden på 61 år. Parallelt har man sett en økende etterspørsel etter kompetanse på tilpasning av et våtere og villere klima.

Flere kommuner interessert i Halden-modellen

Selv om kommunale driftsavdelinger har behov for VA-tjenester kjøpes dette ofte eksternt. Halden har løst dette gjennom å fakturere internt i kommunen. Andre kommuner ser imidlertid med interesse på Haldens løsning.

Pris til blomstrende gate med god overvannsløsning

Den tidligere grå og triste Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, har nå blitt et frodig og fargerikt innslag i byen. Men den virkelige innovasjonen er godt gjemt under bakken.

Positive forventninger til vannmålere i Sarpsborg

Sarpsborg kommune installerer vannmålere. Man forventer at vannmålerne vil bevisstgjøre innbyggerne på eget forbruk, på sikt redusere vannforbruket og gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene

Var ringforlovet på vannforsyning, avløpsvann vil prege ekteskapet

De fem kommunene som utgjør dagens storkommune Indre Østfold begynte flere år før sammenslåingen å koble sine forsyningslinjer for drikkevann sammen. Etter at man har fusjonert er det tydelig at neste store sjau blir å få kontroll på fremmedvannet og oppgradere renseanleggene.

Skal produsere king size rør i GRP

Kingspan investerer i kapasitet, størrelse og kvalitet samt reduserer energibruk og avfall. To nye maskiner skal produsere fra Ø600mm opp til Ø3000mm GRP-rør til tanker.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com