VA

VA

Nytt pionerstudium i håndtering av spillvann og overvann

Norges grønne fagskole – Vea lanserer nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann. Studiet er tverrfaglig og legger særlig opp til å behandle vann som en ressurs. Studiet er kommet til blant annet takket være et samarbeid mellom EU, skolen og norske bransjeorganisasjoner.

Framtidsrettet renseanlegg vil bygge nytt vannhus

Veas ønsker seg et nytt administrasjonsbygg ved renseanlegget i Slemmestad.  Nylig ble det holdt en konkurranse for å velge rådgiver.

Har fått godkjent renseanlegg for sesongbruk

Renseanlegg for hytte og enebolig må tåle å stå uten belastning i flere uker uten at det går ut over renseevnen. Hvis ikke vil anlegget kunne føre til betydelige utslipp og forurense nærområdet. For å dokumentere denne evnen har Klaro gjennomført en grundig test og innlemmet denne i godkjenningen fra Sintef.

Effektiviserer driften med sanntidsdata fra feltmålinger

Nylig gjennomførte Bergen kommune og Powel et webinar om fordelene ved å ha sanntids oversikt med VA-systemene. Sanntids data er av stor verdi både når det gjelder å få nærkontakt med dynamikken i «VA-nettet», legge strategiske planer for vedlikehold og ikke minst å kunne mestre akutte situasjoner.

Tegner på tre alternative løsninger til renseanlegg

Sarpsborg og Fredrikstad har ikke klart å bli enige om felles avløpsrensing. For tiden prosjekteres det tre ulike alternativer, mens man trolig hadde klart seg med ett. Mye tyder på at det hele avgjøres politisk på slutten av året.

Tørst by skal sprenge stort under bakken i sommer

Første store kontrakt i prosjekt Ny vannforsyning Oslo blir trolig signert i juni. Utførelsesentreprisen er knyttet til bygging av ny vannforsyning til Oslo, og omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt fem kilometer - hvor 1 200 000 m3 fjell skal sprenges ut.

Ny bluetooth modul gjør transmitter smartere

En ny kommunikasjonsmodul med Bluetooth gjør at man kan kommunisere direkte med signaltransmitter i felt. Modulen åpner for både direkte overvåking av prosessdata, logging av data og hendelser samt åpner for enkel programmering av enheten.

Prosjekterer nytt renseanlegg i Fredrikstad

Multiconsult skal prosjektere et nytt renseanlegg i Fredrikstad for FREVAR KF. Oppdraget omfatter et forprosjekt for avløpsrenseanlegg for Fredrikstad, eventuelt også med Sarpsborg kommune.

Basal får ny daglig leder

Han er utdannet markedsøkonom, og har mange års erfaring fra byggevaresektoren. Sist fra Christiania Spigerverk, der han satt som administrerende direktør i fem år. VA-sektoren kjenner han også godt til.

Skal bygge komplette kummer i betong sammen

Ahlsell inngikk nylig avtale om et samarbeid med Skarpnes Rør, som er en del av Østraadt Rør-gruppen. Målet er å levere ferdig monterte vannkummer i betong, i henhold til gjeldene krav.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com