VA

VA

Godkjenner renseanlegg for alle, men ikke for fritidsboliger

Voss kommune godkjenner avløpsrenseanlegg til enebolig, hyttefelt, fjellstue og turistbedrifter. Men ikke til fritidsbolig. Bakgrunnen for dette ligger i et seminar som ble holdt fire år tilbake i tid. At det i mellomtiden er gjort dokumentasjon på renseeffekt på slike anlegg tas ikke med i betraktningene.

Smittesikkert drive-in kurs på digitale verktøy

For å være på den smittesikre siden valgte Porsgrunn kommune nylig å kjøre drive-in opplæring på bruk av digitale verktøy. Både kommunalteknikk og brannvesen var invitert til en gjennomgang på storskjerm, med lyd over FM-radio.

Avgifter og restaurerer et glemt urbant vassdrag

Den slynger seg mellom slitne industritomter, forbi kjøpesentra og trafikkerte områder før den går under jorda eller blir borte i et buskas. Den har i årenes løp blitt forsømt, forsøplet og forgiftet. Men nå skal kommunen vekke den til liv, og med gangsti og belysning legge til rette for opplevelser ved vann.

Seks avvik som kan gi 350 000 i tvangsmulkt

Under et tilsyn i september i fjor fant Fylkesmannen i Oslo og Viken en rekke avvik. Kommunens redegjørelse for disse i ettertid har ikke vært tilfredsstillende, og nå har kommunen frist til 1. desember med å rette opp, hvis ikke kommer det en regning på 350.000 kroner.

Norsk rekord i styrt boring

Lengste strekk som er boret med metoden styrt boring i dimensjon Ø1000 mm i Norge er nå på hele 540 meter. Rekorden ble satt i forbindelse med en stor VA-utbygging i Nordre Follo kommune.

Fjerner en stor propp i et overvannsproblem

Et gammelt rør har kollapset og vann hoper seg opp ved lengre perioder med mye nedbør. For å bøte på dette lager Sarpsborg kommune en ny tunnel under riksveien.

Gardermoen renseanlegg utvider

Renseanlegget på Gardermoen skal utvides i forbindelse med økt kapasitet på flyplassen og stengingen av Kløfta renseanlegg.

Sentriske grunne kummer øker syd i Viken

Bruk av isohatt gjør det mulig å bygge grunnere kummer. Med sentrisk utforming kan man dermed betjene armaturet uten å måtte entre hullet.

Ønsker å automatisere faktureringen

Grimstad kommune er å regne som pioner når det gjelder digitalisering av vannmålerarbeidet. Nå har man utviklet en løsning som effektiviserer arbeidet, øker kvaliteten og reduserer antall feil.

Vatne Vannverk legger til en hygienisk barriere

Ålesund Kommune går inn for å utvide Vatne Vannverk med ozonbehandling når man skal opprette en ekstra hygienisk barriere. Man har stabil vannkvalitet i råvannet og det er gode erfaringer med ozon fra tidligere.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com