VA

VA

Utslipp av kloakk kobles til økning av resistente bakterier

Utslipp av kloakk som ikke er tilstrekkelig behandlet kan forklare en økning av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og antibiotikarester i miljøet. En ny svensk studie tyder på at tarmbakterier fra mennesker nettopp kan være årsaken til økningen av resistente bakterier i det ytre miljø.

Vil innføre trykkøkningpumper på avløp

Trykkøkningspumper er svært vanlige innen vannforsyning, men totalt fraværende i transport av spillvann her til lands. Med stadig økende fokus på energiutgifter og karbonavtrykk forventes en større bruk av slike løsninger også innen transport av spillvann. I Finland har man allerede svært gode erfaringer.

Nye hardføre sensorer gjør pumpestasjonen smart

Bergen kommune tester stadig ut ny teknologi for å bedre sitt VA-nett. På Laksevågneset pumpestasjon har de oppnådd gode resultater ved hjelp av små, trådløse sensorer.

Ny teknologi som gjør vannettet smartere og selvforsynt med strøm

Nye systemer for overvåking av vannstrømmer med integrert turbinløsning, som produserer elektrisitet på steder uten strømtilgang. Systemene kan også hente ut strøm til andre formål på steder med stort overskuddstrykk.

Oslo går online for å redusere sitt vanntap

I Oslo går 35 prosent av drikkevannet tapt på vei fra vannverk til tappepunkt. En ny sanntids dynamisk modell av byens vannforsyning blir et viktig verktøy i arbeidet med å redusere lekkasjer. Tiltaket vil også kunne bidra til å løse de store utfordringene hovedstaden har på drikkevannssiden.

Vil suge kloakken ut av Munchmuseet

I 2020 åpnes nye Munchmuseet i Bjørvika for publikum. For å beskytte de mange kulturskattene i bygget for vannlekkasjer, har man valgt å bruke vakuumteknologi, der avløpsvannet suges ut av bygget og hvor man legger rørføringene i himlingen i stedet for i gulvet.

Flere parallelle sesjoner under vårens fagtreff

På vårens fagtreffs første dag arrangeres både en fellessesjon og en parallell sesjon om UV-desinfeksjon. Andre dag er inndelt i tre paralleller. En om kommunikasjon og kundeservice i vannbransjen, en om krav til påslipp på avløpssystemer og en om innovasjon og forskning.

Ny direktør for Norsk Vann

Styret i Norsk Vann har 2. januar 2019 ansatt Thomas Breen som ny direktør i Norsk Vann. Breen tiltrer stillingen 1. juli 2019.

Fornyet en og samme rørforbindelse med to ulike metoder

Det gamle avløpsrøret, som også krysser under jernbanelinjen, hadde både dimensjons- og retningsendringer, i tillegg til fall mot Glomma. Etter vurderinger både før og underveis i prosessen, ble det besluttet å gjennomføre rørfornyingen i to strekk, med to ulike metoder.

Kan redusere dansk import av fosfor med inntil 10 %

Danske Biofos og svenske Easymining har underskrevet en samarbeidsavtale om å gjenvinne fosfor fra aske av avløpsslam. Den nye virksomheten forventes å kunne redusere den danske importen av fosfor med 10 %.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com