VA

VA

Færre men spennende utstillere under Miljø og Teknikk 2019

Selv om årets utstilling ikke er av de største, er det nok å fylle dagen med for den som vil sette av tid til å snakke med leverandører. Det dukker stadig opp nyheter og nye leverandører, som kan by på alternative og kanskje bedre løsninger.

Norges beste drikkevann er kåret

Vannkilden er næringsfattig, dyp og omringet av fjellterreng, med lite avrenning fra omgivelsene. UV-rensing er eneste tiltak før drikkevannet går ut til abonnentene. Vannet tappes på Skrova, etter 8 kilometer i sjøledning av PE.

Grønne punkter under parkeringen til Lørenskog Vinterpark

På Lørenskog reises nå et av verdens største innendørs vintersportsanlegg. Under parkeringsanlegget ligger femti tonn med fordrøyningsmagasiner, laget av ketsjup- og sjampoflasker, snusbokser og annet plastavfall.

Strengere krav til utslipp fra båter i verdensavfjordene

Fra 1. mars gjelder nye miljøkrav for utslipp av kloakk og gråvann i verdsarvfjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Kravene er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Cruisebransjen er imidlertid allerede de flinkeste i klassen.

Tørken har satt søkelys på sikkerhet i vannforsyning

For mange kommuner var forårets tørkesommer en vekker. Større reservoarer og oppjustering av beredskapsplaner er derfor satt på dagsordenen. Mer kapasitet ved vannverk og felles nett brer om seg. Kommunene vurderer også vannverk i container.

Alt klart for VA Tour i nord

VA Tour Norge, suksessmessen som for første gang ble arrangert i mars 2018 på fire steder i rask rekkefølge, og som lokket mengder av interesserte besøkende fra kommuner, grossister, entreprenør- og konsulentforetak, arrangeres atter en gang i april 2019 – denne gang i Tromsø og Bodø, henholdsvis 24. og 26. april.

Frykter at trynefaktoren kan gå ut over konkurransen

Innføring av Forsyningsforskriften i VA skulle bidra til bedre kommunale anskaffelser. I stedet har trynefaktoren tatt over for offentlige anbud og frie konkurranser. – Ikke bra for konkurransen, sier Christoffer Bruserud.

Anleggsbransjen venter på kriterier for grønne poeng

Ordningen med å vekte anbud med flere egenskaper enn pris er allerede tatt i bruk innen det offenlige. Men innen vei og VA finnes ennå ikke felles opplegg som innkjøpere og levererandører kan forholde seg til. Difis arbeid med å lage en veileder for å vekte miljøegenskaper knytter det seg derfor store forventinger til.

Liten kommune kjøper nytt vannverk til fastpris

Da Bokn kommune skulle bygge nytt vannbehandlingsanlegg valgte man totalentreprise med funksjonsgaranti. Utformingen av bygget og byggeledelsen ble gjort med kommunens egne ressurser.

Klare til å bygge flere grønne katedraler

Infrastruktur og særlig VA-anlegg er arvegods som bygges over flere generasjoner. Derfor er det viktig å tenke både langsiktig og miljøvennlig i valgene som tas. Under Pipelifes Rørdager forrige uke ble nettopp de grønne valgene grundig belyst.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com