VA

VA

460 meter helsveiset overvannsrør under store masser på Lindeberg

I forbindelse med lukking av en bekk var det behov for 460 meter overvannsrør med diameter 2000 mm og fire inspeksjonskummer. Selv om konsulenten først tenkte og tegnet betong rund baut endte man til slutt opp med helsveiset PE-rør i alt og ett.

Full fleksibilitet, også i de minste dimensjonene

AVK lanserer fleksible kombikryss i dimensjonene DN100, 150 og 200, og tilbyr dermed en komplett range fra DN100 til DN400.  Man oppfyller dermed ønske om fullt gjennomløp for alle dimensjoner og frihet til ulike ventilstørrelser alle fire veier.

Betongrør på godfot med underlaget

Til et større rehabiliteringsprosjekt trengte Karmøy kommune et rør som kunne frakte store mengder overvann, har god selvrens også ved lav vannføring og kan monteres i ikke-komprimerbare masser.

Tilleggsgebyrer for høy kof utgjør 6 % av driften av renseanlegget

Med mye næringsvirksomhet og landets strengeste utslippskrav for egen del er Gardermoen RA nødt til å vite hva abonnentene leverer på nettet. Den som har fett-, oljeholdig eller annet industrielt avløpsvann må derfor dokumentere sitt påslipp. De som ligger over normalen må ut med tilleggsgebyr, som i dag dekker 6 % av driften av renseanlegget.

Slipper ut store mengder antibiotika til miljøet

Et stort antall antibakterielle forbindelser finnes i slam og utslipp fra svenske avløpsrenseanlegg. Flere av de passerer delvis gjennom prosessene og slippes ut i vannmiljøet. Med ny teknologi som ozon og aktivert karbon kan utslippene reduseres.

Ny veileder for planlegging av vannprøver

På oppdrag fra Norsk Vann har Asplan Viak utarbeidet en ny veileder som skal hjelpe vannverkseier med å lage best mulig prøvetakingsplan for drikkevann. Veilederen bygger på den nye drikkevannsforskriften og skal sikre at man tar vannprøver som er relevante for det aktuelle vannverk.

Vitek etablerer seg i Danmark

Viteks norske eier kjøper utstyr og produksjonsfabrikk fra selskapet Insituform sin rørfornyingsvirksomhet og etablerer Vitek Danmark.

NCC skal renovere rør i Oslo og Drammen gravefritt

NCC har inngått nye kontrakter med Oslo kommunes Vann og avløpsetat og med Drammen kommune om gravefri renovering av kommunale vann- og avløpsledninger.

Kvalitet i praksis under det 22. Hallingtreff

14.-16. januar 2019 arrangeres Hallingtreff for 22. gang.  Fjorårets arrangement fikk god tilbakemelding og neste års treff på Geilo vil trolig bli et like sterkt fagtreff for vannbransjen. Her samles hele verdikjeden for å dele erfaringer og idèer ved siden av å diskutere felles utfordringer.

– Honeywell Home øker fokuset på rent og sikkert drikkevann

Fremmede partikler og forhøyet vanntrykk forekommer i alle typer vannforsyninger. Derfor er det viktig å hindre forurensning i å trenge inn i rørsystemer med tanke på både vannhygiene og teknisk drift.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com