VA

Går vi mot gravefrie byer?

Fra firmaet Kier Utilities i England kommer Transformation Director Michael Cook og Operations Director Toby Harding, to veteraner i internasjonal vannbransje. De mener det vil være mulig å gjennomføre store infrastruktur-prosjekter med «kikkhulls-operasjoner».

Skal fange granulatet før det går ut til miljøet

Gummigranulat brukt på kunstgressbaner har lenge vært omdiskutert, da granulat på avveie utgjør et alvorlig miljøproblem. Ulefos har, i samarbeid med Norges Fotballforbund, utviklet en granulatfanger, som skal fange opp partiklene og hindre at de ender opp i vannmiljøet som mikroplast.

Den kommunen som er på norgestoppen innen VA

Etter at man tok over ledningsnettet for litt over ti år siden har man satt seg klare mål. Å gjøre prosjekter i egen regi har vært et smart grep. I Kommunalrapports Kommunebarometer for 2017 kom Rælingen kommune da også ut på topp innen vann, avløp og renovasjon.

Mye ukjent i det underjordiske

Oslos befolkning vokser. Gater, holdeplasser og trikkeskinner rustes opp fordi byen skal få nye trikker som kan frakte enda flere. Men når det først graves er det er ikke bare for å oppgradere på gateplan. Under asfalten ligger det hundrevis av meter med gamle kabler og vann- og avløpsrør som også må byttes ut, og så langt det er mulig ønsker kommunen å grave «en gang for alle».

Leverer stadig større pakker – anbefaler ledningseier å følge opp

Med betydelig vekst de siste årene satser Hallingplast i økende grad å levere komplette systemer av rørprosjekter. Samtidig minner man om at sammenføyning om montasje krever fagfolk med erfaring fra byggeplass. Det kan også være en god investering for ledningseier å følge med og sjekke at prosedyrer følges og kontroller gjøres.

Sintef deltar i EU-prosjekt om vannkvalitet

Vannsektoren trenger nye løsninger for å håndtere overløpsvann i perioder med ekstremnedbør. SINTEF deltar i et EU-prosjektet hvor man ser på innovative løsninger for å motvirke vannknapphet og oppfylle vannrammedirektivets krav til vannkvalitet. I Norge er det Hoffselva i Oslo kommune som er demonstrasjonsområde.

Heidenreich på skolebenken

Forrige uke fikk Ulefos i Sandvika besøk av ni lærevillige representanter fra Heidenreichs avdelinger i det sentrale østlandsområdet. Planen for dagen var klar: tilbake til skolebenken.

Samler sine kunder til nytt og nyttig på Gardermoen

Etter flere år i Trondheim blir årets brukerkonferanse arrangert lengre sør, nærmere bestemt på Gardermoen. I år har Powel valgt å ha stort fokus på anvendelse av løsningene, og på programmet står både workshoper og foredrag. 

Skreddersydd isolering av vannkummer viktig i fjellstrøk

Ved utbygging av VA-nett i fjell- og dalstrøk er isolasjon og frostsikring som regel viktigere enn noe annet sted. Med isolerende hatter utenpå kum har man mer kontroll og bedre isolasjon - i tillegg sparer man tid og penger i anleggsarbeidet. 

Legger VA-løsninger langs ny E39 mellom Os og Bergen

Når E39 mellom Bergen og Os bygges helt fra grunnen av, har hordalenningene benyttet anledningen til å få på plass et tidsriktig nett for vann og avløp. Os kommune får et løft i infrastruktur og rikelig tilgang på reservevann. Vegvesenet får vann til å slokke eventuelle branner og vannverkene i Bergen knyttes bedre sammen.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com