VA

Søndre Follo Renseanlegg tester ut biogass

Antec Biogas har satt ut sin testreaktor på Søndre Follo Renseanlegg. Første del av prosjektet er utprøving av prosessen med slam fra renseanlegget samt å foreta analyser av resultatene.

Den digitale tvilling tar form

Powel åpnet i går sin årlige konferanse for VA-brukere. Foruten en gjennomgang  og visning av videreutviklede programvarer ble dagen viet datasikkerhet, lekkasjesøking, digital utvikling og nye kundeløsninger. Visjonen om den digital tvilling ble også forklart.

Mengdemålere kommer nå med Profinet konfigurasjon

Krohne utvider mulighetene for digital kommunikasjon ved å tilby coriolis og magnetisk induktive mengdemålere med Profinet standard. Profinet er et industrielt ethernet som gir nye muligheter for hvordan feltutstyr kan integreres i kontrollsystemer.

Lanserer ny standard for vann og avløp

Tredve personer hadde møtt opp da den nye DiVA-guiden ble lansert i Norconsults lokaler i Sandvika 22. mai. DiVA, Digital VA-forvaltning forventes å skape en ny standard for hoved- og saneringsplaner i vann- og avløpsbransjen.

Rettstvister og forsinkelse i svensk VA

Peab stevner Gävle Water for å få mer betalt for byggearbeider som man mener ikke var inkludert i den faste prisen i kontrakten. I Østersund har en kontraktskonflikt forsinket oppgradering av vannverket med 1 1/2 år.

Viktig å tenke slamlager på minirenseanlegg

Tømming av slam vil utgjøre en stor del av utgiften ved å ha minirenseanlegg, derfor lønner det seg å sjekke størrelsen på slamlageret før man velger produkt. En prat med kommunen om tømmeordninger kan også være verdt bryet.

Ønsker ny standard til hvordan ledninger og rør skal plasseres

Kartverket har ledet arbeidet med å lage standarden og spesifikasjonene. En arbeidsgruppe med deltakere fra utvalgte sentrale lednings- og anleggsaktører i Norge har sammen kommet frem til forslaget som nå sendes på høring.

Vokser og vil gjerne vokse videre

2017 går inn i historien som et av Asplan Viaks beste år noensinne og 2018 startet bra. Nå vil et av landets største, tverrfaglige rådgivningsselskap bli enda større.

Dårlig overvannshåndtering kan endre tilstanden på norske kulturskatter

Klimaendringer, økte nedbørsmengder og endrede nedbørsmønstre skaper utfordringer for overvannshåndtering. Konsekvensene kan ødelegge kulturminnene om det ikke håndteres og overvåkes.

Takstbransjen i flomberedskap – Her er norske takstmenns beste flområd

Mer enn 400 NTF-takstmenn over hele Norge er nå klare til å rykke ut dersom den varslede vårflommen skulle bli katastrofal. Med relativt enkle grep kan du som bor i et flomutsatt område redusere ødeleggelsene.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com