VA

VA

Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

Siden høsten 2016 har kurset vært gjennomført 18 ganger i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling, vannområder og driftsassistanser. Til sammen har nærmere 390 deltakere tatt kurset til nå, og tilbakemeldingene har vært gode.

Seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

Mange våtmarker er tapt på grunn av dårlig planlegging og lite gjennomtenkt utbygging. En av konsekvensene er at landskapet ikke klarer å ta opp store mengder nedbør i samme takt som tidligere. En annen konsekvens er tap av biologisk mangfold. I årets seminar får vi høre både norske og europeiske erfaringer med gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak.

Elektriske gravemaskiner fungerte bra

Elektriske gravemaskiner har i løpet av det siste året blitt testet ut på tre norske byggeplasser:Biri omsorgssenter, Oslo storbylegevakt og i Olav Vs gate i Oslo. Erfaringer fra byggeplassene, med konkrete råd til entreprenører og offentlige oppdragsgivere, er samlet i en ny rapport.

Toppelever i overvann vant ekstra lommepenger

Lokal disponering av overvann er et hett tema i kommuner, fylkeskommuner og ikke minst for forsikringsbransjen. Nylig ble de to beste elevene ved Norges Grønne Fagskole i studiet lokal overvannsdisponering kåret, med stipend fra Gjensidige med takk for en sterk innsats.

Rørfornyet avløpsrørene under huset – slapp å pigge og rive

Arne drenerte rundt huset og pusset opp grunnetasjen i den tro at problemene med fukt og lukt var historie. Så viste det seg at hovedproblemet var bunnledningen under huset.

Sikring mot flom og erosjon – ny digital håndbok

En ny digital plattform for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred, og gir veiledning i sikring, fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak. De ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler. Sikringshåndboka passer godt for prosjekterende ingeniører, entreprenører eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder.

Kommunal oppfølging og riktig service har gitt resultater

Aurskog-Høland kommune har til sammen ca 2600 mindre avløpsanlegg fordelt på boliger og hytter. Gjennom mange år har man jobbet systematisk med å få kontroll på hvordan disse fungerer, med gode resultater.

Registrerer kolibakterier høyt og lavt

Flere vannverk går grundig til verks for å hindre bakterier i å komme ut på drikkevannsnettet. Vannkilder måles kontinuerlig for bedre å forstå dynamikken som påvirker kvaliteten på råvannet. Høydebassenger overvåkes for inntrengning av kolibakterier.

Lokal gjenvinning av gråvann i startgropa

Kildeseparering av avløpsvann er allerede gjennomført i stor skala en rekke steder. Nå jaktes det på løsninger for gjenvinning av gråvann i lokal målestokk. En ny bacheloroppgave i byggdesign har sett på mulighetene.

Gikk heller offensivt til verks under epidemien

Da koronaepidemien kastet mørke skygger over landet valgte mange bedrifter å begrense driften og legge seg i dvale til stormen var over. Hos Biovac valgte man derimot tidlig å gå for en offensiv strategi. I ettertid har man fått så mye å gjøre at man må ansette folk.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com