VA

VA

Biologisk rensing av avløpsvann må kontrolleres

Biologisk rensing av avløpsvann krever regelmessige tilsyn, for at mikroorganismene ikke skal komme ut av kontroll. – Driftsoperatørene må ha forståelse for biologi i tillegg til mekanikk, teknologi og kjemi, sier Eva Rogne Tønnessen i Rambøll.

Rammeavtale med Bybanen Utbygging

Bybanen Utbygging har inngått rammeavtale med Multiconsult om uavhengig kontroll. Rammeavtalen som ble signert 20.november innebærer at Multiconsult skal utføre uavhengig kontroll av prosjektering.

NCC bygger kollektiv-knutepunkt i Bergen

NCC Construction skal bygge det nye Birkelandskrysset i Bergen. Prosjektet består av ny bro for bybanen, gang- og sykkelveier, kollektivterminal og parkeringshus. Kontrakten med Bybanen Utbygging er på MNOK 448.

Klimautfordringen skaper problemer for vannverk

I Flesberg flyttes drikkevannsforsyningen bort fra Lågen. Rambøll har funnet nye brønner langt fra flomsonen. – Nå kan jeg sove godt når Lågen er diger, sier Thor Inge Navelsaker, driftsjef i Flesberg kommune.

Inviterer til stjernespekket fagtreff til fjells

Hallingplast åpner nyåret med storstilt fagsamling om en rekke temaer som ligger i tiden for VA-bransjen. Frederic Hauge vil være til stede og skal sette VA bransjen inn i den store sammenhengen.

«Sporhunder» reduserer lekkasjer

Lekkasjelytting og påvisning av lekkasjer på vannledninger har utviklet seg til en avansert arbeidsoppgave. Nytt utstyr gjør det mulig å spore de mest lydsvake lekkasjer.12 proffe lekkasjesøkere fikk nylig prøve seg med nytt utstyr i Drammen.

Fikk hederspris for risikofylt rehabiliteringsarbeid

Bjørndalsdammene i Fredrikstad har fått hedersprisen Damkrona 2013. Damanlegget er nylig rehabilitert, og Rambøll har stått for landskapsutforming og byggeledelse.

Vannkvalitet viktig i lukkede energisystemer

Holdes ikke kjemien under kontroll, kan det redusere energi effektiviteten, skade tekniske komponenter og føre til store komplikasjoner. Lukkede vannsystemer spiller en sentral rolle innenfor moderne regulering av oppvarming og kjøling i bygninger.

Byggefelt uten overvannsledning

På Klepp har et fordrøyningsmagasin overflødiggjort overvannsledning i et nytt byggefelt. Fordrøyningsmagasinet er blitt overvannsledningen. Eller motsatt. Dette gir en enkel rimelig og effektiv løsning.

Suksess med smart kum

På kort tid har Basals Optikummer blitt en stor suksess. Forklaringen er ifølge Basal enkel: Kummen har de beste egenskapene fra både betong og plast.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com