VA

VA

Endelig møte om sektorlov

Endelig har Miljøverndepartementet svart på henvendelsen fra Norsk Vann, KS, Finansnæringens Landsforbund (FNO) og Huseiernes Landsforbund, der de fire organisasjonene uttrykker et sterkt ønske om å starte et sektorlovarbeid for blant annet for å avklare ansvarsforhold rundt vannskader.

Standarden for VA-tjenester bedret seg gjennom fjoråret

Det viser seg at tilstandsvurderingen av kommunale VA-tjenester stadig blir bedre. I 2011 hadde ca. 30 prosent av deltakerkommunene god eller tilnærmet god standard. I 2010 var standarden på 23 prosent.

USA-gjennombrudd for Biowater

Sikret seg miljøkontrakt med en av USAs største næringsmiddelbedrifter. Den nye biofilm løsningen til selskapet innebærer at man kan bygge rimeligere og mer effektive renseanlegg som er billigere i drift enn tradisjonelle anlegg.

Nytt renseanlegg skal gi 35 GWh

Renseanlegget skal gi grønn energi i form av biogass - tilsvarende 35 GWh. Anlegget er basert på anaerob renseteknologi. En annen stor fordel ved renseanlegget er at det er legionellafritt og luktfritt, samt har lavt støynivå.

Norge mangler sentral styring av VA-sektoren

Det er bred enighet om at vann- og avløpssektoren står overfor en rekke utfordringer. Vedlikeholdsetterslepet i sektoren er stort, og det eksisterer ingen helhetlig plan for hvordan vi skal møte økt nedbør som følge av klimaendringer.

Krever klarere regelverk for vann og avløp

Fire interesseorganisasjoner ber miljøvernministeren sørge for et bedre regelverk som avklarer ansvarsforholdene på vann- og avløpsområdet.

VA-sektoren med store rekrutteringsutfordringer

På grunn av at svært mange av de som jobber innen VA-sektoren i dag vil gå over i pensjonistenes rekker om noen få år, så står sektoren overfor store rekrutteringsutfordringer. Det ønsker blant annet organisasjonen Norsk Vann å gjøre noe konkret med.

Har bare muntlig avtale om rett til vann

Urovekkende mange vannverk har ikke har sikret seg den juridiske retten til å ta ut drikkevann, melder Norsk Vann. I en rapport kommer de med klare anbefalinger til kommunene.

Fagtreff for vann og avløp i Larvik

Rambøll inviterer som tidligere år til fagtreff innen vann og avløp. I år går arrangementet av stabelen den 20. og 21. november i Larvik.

Komplett rørleveranse til ny motorvei

Statens Vegvesen har gitt Skanska i oppdrag å bygge ut den 10,2 kilomenter lange E18-strekningen Tassebekk- Langåker til firefelts motorvei. Norsk Wavin står for vann- og avløpssystemene som sørger for drenering av overvann langs hele strekningen.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com