VA

VA

Krever klarere regelverk for vann og avløp

Fire interesseorganisasjoner ber miljøvernministeren sørge for et bedre regelverk som avklarer ansvarsforholdene på vann- og avløpsområdet.

VA-sektoren med store rekrutteringsutfordringer

På grunn av at svært mange av de som jobber innen VA-sektoren i dag vil gå over i pensjonistenes rekker om noen få år, så står sektoren overfor store rekrutteringsutfordringer. Det ønsker blant annet organisasjonen Norsk Vann å gjøre noe konkret med.

Har bare muntlig avtale om rett til vann

Urovekkende mange vannverk har ikke har sikret seg den juridiske retten til å ta ut drikkevann, melder Norsk Vann. I en rapport kommer de med klare anbefalinger til kommunene.

Fagtreff for vann og avløp i Larvik

Rambøll inviterer som tidligere år til fagtreff innen vann og avløp. I år går arrangementet av stabelen den 20. og 21. november i Larvik.

Komplett rørleveranse til ny motorvei

Statens Vegvesen har gitt Skanska i oppdrag å bygge ut den 10,2 kilomenter lange E18-strekningen Tassebekk- Langåker til firefelts motorvei. Norsk Wavin står for vann- og avløpssystemene som sørger for drenering av overvann langs hele strekningen.

Mobiliserer for å møte utfordringene i VA-sektoren

Norsk Vann avholder sin årskonferanse i Oslo 3. og 4. september. Hovedtemaet på konferansen er å mobilisere politisk kraft, slik at man kan møte alle de store utfordringene som kommunene har i VA-sektoren.

Velg kremjobb i VA-sektoren

VA-ingeniører er snart like sjeldne som hønsetenner. Underdekningen i kommunene er så dramatisk at mangel på fagfolk begrenser den nødvendige VA-saneringen like mye som manglende budsjetter.

Utvider produktbibliotek for VA-prosjektering

Vianova Systems lanserer nå et åpent og komplett VA-produktbibliotek som sterkt vil forenkle prosjekteringen av vann- og avløpsprosjekter.

AF Gruppen skal bygge avløpsrenseanlegg i Bergen

AF Gruppen (AFG) er av Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten innstilt som entreprenør for bygging av Flesland og Holen avløpsrenseanlegg.

Ønsker et overordnet departement for VA-sektoren

Landsmøtet i MEF, som ble avviklet sist uke i Alta, mener at en rekke politiske og praktiske tiltak må gjennomføres for VA-sektoren i Norge.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com