VA

VA

Stopp miljøgiftene

Regjeringen har vedtatt et mål om at utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Cambis termiske hydrolyseteknologi

Med Asker-bedriften Cambis patenterte avfalls-teknologi kan renseanlegg verden rundt redusere sine energikostnader, selge fornybar energi og gjenvinne næringsstoffer til landbruket.

– Tilbakestrømning er en helserisiko

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensing ved tilbakestrømning.

Frosne stikkrenner åpnes på 1 minutt

De første testresultatene gir nå svar som kan karakteriseres som revolusjonerende. Tining av tilfrossede stikkrenner åpnes på under 1 minutt og overgår alle metoder som er kjent brukt i dag.

Nasjonal Vannmiljøkonferanse avholdes i Oslo i mars

Årets Nasjonale Vannmiljøkonferanse vil bli avholdt i Oslo 16. -17. mars. Konferansen er blant annet en viktig arena for alle som er berørt av Vannforskriften.

Wavin kjøper PE divisjonen til KWH Pipes

Svensk Wavin AB har med virkning fra 3. januar 2011 ervervet PE divisjonen til KWH Pipe i Sverige. Overtagelsen inkluderer produksjonsfasiliteter i Borås, samt 31 ansatte

Veidekke-kontrakt på Midgardsormen i Oslo

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV), om bygging av Midgardsormen delprosjekt A.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com