VA

VA

Innbyggerne kan få millionregning

Når kommunen bygger VA-anlegg som aldri blir tatt i bruk, kan den like fullt sende regningen videre til innbyggerne.

«Synes du at kvalitet koster, prøv en epidemi!»

Brødrene Dahls kjempearrangement ”Vedlikehold – vårt felles ansvar” samlet nærmere tre hundre mennesker på Clarion Hotel Oslo Airport 29. februar og 1. mars.

Rørfornying i Bergen og Hordaland

Det er inngått en langsiktig samarbeidsavtale mellom Proline Norge AS og Bergen Rørinspeksjon AS. Dette betyr at selskapene sammen tilbyr et komplett tilbud av tjenester knyttet til vedlikehold og rehabilitering av avløpsrør i Bergen og i Hordaland fylke.

Lanserer nye flensemuffer og kuplinger

Vulkan Smith AS lanserer nå Synoflex flensemuffer og kuplinger. Med sitt patenterte gripringsystem, har Hawle utviklet en løsning som forenkler arbeidet med strekkfast skjøting av rør.

Fredrikstad har fargelagt overvannet

Fredrikstad har opplevd mye overvann på grunn av ekstremnedbør de siste åtte åra. Klimatilpasning inngår derfor som en integrert del av virksomhet i VA. Nå har byen fått røde, gule, grønne, grå og blå soner.

Ny møteplass for VA og VVS

Det skal nå arrangeres en ny møteplass for VA- og VVS-bransjen. Første samling for ”VA/VVS Møteplass” blir på Losby Gods utenfor Oslo 22. og 23. mars og responsen på tiltaket må kunne karakteriseres som meget god.

Moderne VA-planlegging med Novapoint

Beskrivelse av grøftesnitt, type og antall rør, avstander, fundament, frostfri dybde, beskyttelseslag og skråningshelning er ofte en ekstremøvelse. Dette vet Sweco, og har etter mange års samarbeid nå inngått konsernavtale med Vianova Systems.

Stopp miljøgiftene

Regjeringen har vedtatt et mål om at utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Cambis termiske hydrolyseteknologi

Med Asker-bedriften Cambis patenterte avfalls-teknologi kan renseanlegg verden rundt redusere sine energikostnader, selge fornybar energi og gjenvinne næringsstoffer til landbruket.

– Tilbakestrømning er en helserisiko

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensing ved tilbakestrømning.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com