VA

VA

Ny møteplass for VA og VVS

Det skal nå arrangeres en ny møteplass for VA- og VVS-bransjen. Første samling for ”VA/VVS Møteplass” blir på Losby Gods utenfor Oslo 22. og 23. mars og responsen på tiltaket må kunne karakteriseres som meget god.

Moderne VA-planlegging med Novapoint

Beskrivelse av grøftesnitt, type og antall rør, avstander, fundament, frostfri dybde, beskyttelseslag og skråningshelning er ofte en ekstremøvelse. Dette vet Sweco, og har etter mange års samarbeid nå inngått konsernavtale med Vianova Systems.

Stopp miljøgiftene

Regjeringen har vedtatt et mål om at utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Cambis termiske hydrolyseteknologi

Med Asker-bedriften Cambis patenterte avfalls-teknologi kan renseanlegg verden rundt redusere sine energikostnader, selge fornybar energi og gjenvinne næringsstoffer til landbruket.

– Tilbakestrømning er en helserisiko

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensing ved tilbakestrømning.

Frosne stikkrenner åpnes på 1 minutt

De første testresultatene gir nå svar som kan karakteriseres som revolusjonerende. Tining av tilfrossede stikkrenner åpnes på under 1 minutt og overgår alle metoder som er kjent brukt i dag.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com