VA

VA

Nyutviklede løftestasjoner for avløpsvann

Grundfos introduserer nå syv nyutviklede versjoner av løftestasjonsløsningen Multilift for avløpsvann under kloakk nivå. Nyversjonene skal bidra til at installasjonene av løftestasjoner i bygninger av alle størrelser blir enda enklere.

Ny trykkforsterker for seperasjon av drikkevannet

Honeywell lanserer nå en ny kompakt trykkforsterker-enhet med innebygget luftgap for riktig seperasjon av drikkevannet og væsker. Navnet på produktet er CBU140 og er egnet for installasjoner med vannmengder opp til 4m³/h.

– 2013 blir et spennende år for VA-bransjen

Norsk Wavin - avdeling VA signaliserer allerede nå at 2013 kommer til å bli et svært spennende år. Flere nye løsninger innenfor overvannsystemer, samt mange store veiprosjekter som skal igangsettes neste år, skaper grobunn for det.

Tar steget inn i gravefritt marked

Steg Entreprenør AS på Vikersund er kommet godt i gang som siste skudd på stammen av norske NoDig-firmaer.

Investerer 2 milliarder i vann

Den sterke befolkningsveksten gjør at det skal investeres over 2 milliarder kroner i vannforsyning og avløp i Rogaland de neste fire årene.

Torkildsen rører det til på Hallingtreff

Innbydelsen til VA-bransjens Hallingtreff i januar 2013 er nå gått ut og påmeldingene strømmer allerede inn. Halvparten av de 120 plassene var fylt opp før programmet forelå, og dermed blir det garantert fullt hus og ventelister også denne gang.

Norsk vann skal drøfte BIMs relevans for VA-sektoren

På en felles fagdag onsdag 5. desember vil vann- og avløpskomiteen i organisasjonen Norsk Vann drøfte hvilken relevans Building Information Modeling (BIM) har for VA-sektoren. Møtet blir avholdt på Gardermoen.

I dag starter Vanndammen-Nord Norges eget VA-seminar

I løpet av to dager vil over 200 deltakere være med på Vanndammen 2012. Arrangementet er Nord Norges eget VA-seminar. Seminaret har utviklet seg til å bli landsdelens viktigste møteplass for alle som er opptatt av VA.

– Dårlig avløpsnett kan gi oversvømmelser

Klimaendringer og befolkningsvekst gjør at avløpsnettet i norske kommuner sliter med å ta unna avløpsvannet. Det kan gi oversvømmelser i din kjeller når høststormene setter inn.

Norsk drikkevannsledning for verdensmarkedet

Åtte år med forskning og utvikling ligger bak lanseringen av en ny norsk drikkevannsledning fra Olimb Group. Utvikling av en armert foring til rørfornying av offentlige drikkevannsledninger, uten oppgraving, har vært en visjon og en drøm i vann- og avløpsbransjen i en årrekke.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com