VA

VA

Milliardjobben i Mandal er utlyst

Nye Veier har lyst ut et oppdrag som er kostnadsberegnet til 1,8 milliarder kroner. Arbeidet skal utføres på framtidig E39 i Mandal kommune. Fristen for å melde interesse går ut 1. desember.

AF Gruppen skal bygge ut Ängelholm avløpsrenseanlegg

Ängelholm kommune har utnevnt AF Gruppen til totalentreprenør for ombyggingen og utvidelsen av Ängelholm avløpsrenseanlegg.

Høyt trykk på prosjektering av vannbehandlingsanlegg

Det er mange store vannverk som skal utvide eller bygge nytt for tiden. For Asplan Viak var oppdragsmengden en periode så stor at man valgte å ikke delta i nye anbud.

Åpner avdeling på Lillestrøm og trenger flere hoder

Norconsult vokser og åpner nytt kontor på Lillestrøm. Lokal tilstedeværelse og stor etterspørsel etter tjenester på Romerike er bakgrunnen for utvidelsen.

VA-nettverk diskuterte framtidens behov

De viktigste aktørene i vann-bransjen og utdanningsinstitusjonene møttes nylig på nettverksforumsmøte hos Rådgivende Ingeniørers Forening for å diskutere blant annet hvordan man sikrer tilstrekkelig og riktig rekruttering til VA-faget.

Holder flomvannet ute til alle tider

Når flom eller flo fyller opp avløpsnettet viser det seg ofte at vanlige tilbakeslagsventiler ikke makter oppgaven. Det finnes imidlertid løsninger som holder vannet ute, uansett hvor lenge flommen måtte vare.

Feilinformerer om krav til godkjenning for rørfornying

I en artikkel om tek 17 i VVS aktuelt hevdes det at det kreves SINTEF godkjenning av firmaer som skal drive rørfornying. Nå imøtegår Direktoratet for Byggkvalitet påstandene. Selskapene må nemlig IKKE ha en Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Klimaløsninger basert på naturens prinsipper

En rapport Sweco har jobbet med for Miljødirektoratet utreder naturbaserte løsninger for klimatilpasning. – Vi må bruke både ingeniører og naturen for å beskytte samfunnet vårt mot konsekvensene av klimaendringer, sier Miljødirektoratets direktør om rapporten.

Lanserer nytt avvanningssystem i GRP

Blücher AS lanserer et nytt rennesystem i to forskjellige varianter. Rennens form og egenskaper bidrar til rask avrenning selv ved små vannmengder. Lav vekt...

Nytt spesialsluk for flomvann

Under planleggingen av utvidelsen av hovedgata gjennom Strømsø sentrum, dukket ideen opp om å utvikle og bygge et spesialsluk til å ta seg av store mengder regnvann. Byggeleder Thomas Holst, landskapsarkitekt Kirstine Laukli og etatens altmuligmann Tore Braaten grublet på hvordan dette kunne gjøres og tok kontakt med Ulefos.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com