VA

VA

Kranfilter-firmaet iVANN får kritikk

Norsk Vann og kommunene tilsluttet Godt vann prosjektet i Drammensregionen har klaget selskapet iVann inn for Forbrukerombudet. Bakgrunnen er iVANNs påstander om deres filters renseevne og påstander om at kvaliteten på den offentlige vannforsyningen er dårlig.

Ny lærebok i vann- og avløpsteknikk

Norsk Vann gir i oktober 2012 ut en ny lærebok i vann- og avløpsteknikk. I tillegg til å være en lærebok for høgskoler og universiteter vil den være en ypperlig håndbok for alle som jobber med vann og avløp.

– VA/infrastruktur blir eget selskap

De to finske plastrørprodusentene Uponor og KWH Pipe AB fusjonerer sine VA/infrastruktur virksomheter. Fusjonen mellom de to selskapene må formelt godkjennes av Konkurransemyndighetene, men partene regner med at det skal gå i orden.

– Tyske krav blir betraktet som latterlige og umulige i Norge!

Standarden på norske VA-tjenester øker og avløps- og vannledningsnettet fornyes i et noe større omfang enn tidligere, men det går tregt. Altfor tregt og tidligere Vannprisvinner og sivilingeniør, Christen Ræstad henviser både til Tyskland og Danmark for å illustrere hvilke sinker vi er innenfor VA-område her til lands.

Voss og Ulstein best på ledningsfornyelse i fjor

Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet statistikk over fornyet lengde ledningsnett i kommunen. I 2011 var Ulstein kommune best på avløpsfornyelse, mens Voss var klart best når det gjelder drikkevann.

Endelig møte om sektorlov

Endelig har Miljøverndepartementet svart på henvendelsen fra Norsk Vann, KS, Finansnæringens Landsforbund (FNO) og Huseiernes Landsforbund, der de fire organisasjonene uttrykker et sterkt ønske om å starte et sektorlovarbeid for blant annet for å avklare ansvarsforhold rundt vannskader.

Standarden for VA-tjenester bedret seg gjennom fjoråret

Det viser seg at tilstandsvurderingen av kommunale VA-tjenester stadig blir bedre. I 2011 hadde ca. 30 prosent av deltakerkommunene god eller tilnærmet god standard. I 2010 var standarden på 23 prosent.

USA-gjennombrudd for Biowater

Sikret seg miljøkontrakt med en av USAs største næringsmiddelbedrifter. Den nye biofilm løsningen til selskapet innebærer at man kan bygge rimeligere og mer effektive renseanlegg som er billigere i drift enn tradisjonelle anlegg.

Nytt renseanlegg skal gi 35 GWh

Renseanlegget skal gi grønn energi i form av biogass - tilsvarende 35 GWh. Anlegget er basert på anaerob renseteknologi. En annen stor fordel ved renseanlegget er at det er legionellafritt og luktfritt, samt har lavt støynivå.

Norge mangler sentral styring av VA-sektoren

Det er bred enighet om at vann- og avløpssektoren står overfor en rekke utfordringer. Vedlikeholdsetterslepet i sektoren er stort, og det eksisterer ingen helhetlig plan for hvordan vi skal møte økt nedbør som følge av klimaendringer.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com