AF Gruppen er av Statens vegvesen Region midt innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag.
Tom Erik Bakkene i Honewell Norge.