Cowi søker Senior arealplanlegger (30917)

  0

  Nettside Cowi as

  COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

  Søknadsfrist: 31/08/2019 – Norway – Sted: Bergen/Bodø/Stavanger/Tromsö/Trondheim – Infrastructure

  Vil du bruke din kompetanse på noen av Norges mest spennende prosjekter? Våre planleggere og ingeniører jobber på komplekse prestisjeprosjekter, som Reg. plan Elgseter Gate, E6 Kvål – Melhus, Reg.plan E6 Storhove – Øyer og Fastlandsforbindelse Færder. COWI satser tungt på en tverrfaglig tilnærming til morgendagens transportløsninger og bærekraftig byutvikling, og søker derfor nå flere Senior Arealplanleggere som vil være med å utforme fremtidens løsninger i krysningspunkt mellom ulike fag.

  DU FÅR JOBBE I SPENNENDE PROSJEKTER AV STOR SAMFUNNSMESSIG BETYDNING

  Som Senior Arealplanlegger i COWI vil du lede/jobbe i våre store og komplekse tverrfaglige prosjekter, gjerne i samarbeid med eksterne underleverandører eller partnere. Du vil være med på å vinne og lede nye store og spennende prosjekter for oss, og du vil spille en viktig rolle i prosessen med å videreutvikle vårt fagmiljø.

  Vi har lang erfaring med å jobbe med prosjekter på tvers av geografi, noe som gir muligheter for å delta i prosjekter over hele landet, også store nasjonale og internasjonale prosjekter.

  I COWI er alle fagområder samlet i samme selskap, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Vi er markedsledende innen flere fagområder, men for å forvalte det ansvaret og den tilliten vi har fått av kundene våre også fremover, trenger vi flere flinke og engasjerte kollegaer som vil være med oss på denne reisen.

  DU DRIVER PROSESSER VIDERE OG EVNER Å SKAPE TILITT

  Vi ser etter seg som er i stand til å lede store og mellomstore komplekse tverrfaglige prosjekter. Du er dyktig på å drive prosesser og sikre at helheten i prosjektet blir ivaretatt, samt mestrer koordinering, planlegging, målstyring og ledelse av prosjektmedarbeidere.

  Du har mastergrad eller tilsvarende, med spesialisering innen arealplanlegging og utredningsarbeid (sivilarkitekt/ingeniør, by- og regionplanlegger, arealplanlegger, landskapsarkitekt). Du har minimum 5 års erfaring og gjerne bakgrunn fra byggherre, entreprenør, offentlig sektor eller rådgivende ingeniørfirma.

  I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du er tillitsskapende og har solid forretningsforståelse.
  • Du har god kunnskap om offentlig sektor
  • Du har meget gode kommunikasjonsevner på norsk – både skriftlig og muntlig
  • Erfaring innen flere av følgende tema: Kommunale arealplaner, område- og detaljreguleringsplaner, konsekvensutredninger og medvirkningsprosesser, mulighetsstudier, lokaliseringsutredninger, konseptvalgutredninger og areal-bruksanalyser.

  COWI SOM ARBEIDSPLASS

  Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative transportløsninger effektivt i alle faser av prosjektene – med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

  Vi tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner
  • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

  INTERESSERT?

  Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

  Vice President Roads Espen Viddal (esvi@cowi.com, +47 90177104)

  Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig. Arbeidssted vil være Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø eller Tromsø. Alle søknader behandles konfidensielt.

  Vi vil gjennomgå alle søknader fortløpende når vi er tilbake fra sommerferie.

  To apply for this job please visit career5.successfactors.eu.