Strategisk rådgiver/planlegger VA

  0

  Nettside Ullensaker kommune

  Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca. 40.000 innbyggere i kommunen, som har høy befolkningsvekst, og dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling sammen vil vi MER . MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus. Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

  Ullensaker kommune står foran store investeringer, og de neste 4 årene bygges det for ca. 2 milliarder i infrastruktur, herunder nytt renseanlegg på Gardermoen. Kommunen har nylig bygget nytt vannrenseanlegg i Hurdalssjøen og vurderer for tiden å utvide samarbeidsløsninger med andre kommuner som har behov for å møte myndighetenes krav om nok kapasitet på vannforsyning.Stillingen som strategisk rådgiver/planlegger VA er en nyopprettet stilling. Du blir ansvarlig for overordnet planverk innenfor fagområdet, herunder en til enhver tid oppdatert hovedplan, solid oversikt over status på prosjekter og investeringsbehov på kort og lang sikt. Som del av jobben vil du bidra til å holde politisk ledelse i kommunen orientert om status og grunnlag for investeringer innen VA-feltet. Stillingen medfører utstrakt tverrfaglig samarbeid i egen organisasjon og rapporterer direkte til enhetsleder vann, avløp, renovasjon og vei (VARV). 

  Viktige arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for overordnet planverk og til enhver tid oppdatert hovedplan innen VA
  • Identifisere behovene for utvikling og investeringer innen fagområdet
  • Utarbeide investeringsplaner på kort og lang sikt
  • Holde seg løpende oppdatert om trender og utvikling innen VA-feltet
  • Jobbe inn mot det politiske miljøet i kommunen for å skape forståelse for nødvendige budsjettvedtak og investeringer, i tett samarbeid med enhetsleder
  • Sikre involvering og tverrfaglig samarbeid med nødvendige ressurser i kommunens organisasjon

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, gjerne innen VA eller kommunalteknikk
  • God erfaring fra VA, gjerne fra kommune eller rådgivningsmiljøer
  • Erfaring med offentlig forvaltning
  • Erfaring med strategisk planarbeid
  • Bakgrunn som planlegger/prosjektleder
  • God rolleforståelse

  Personlige egenskaper
  Vi ser etter deg som trives med strategisk planarbeid og tverrfaglig samarbeid. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og jobber systematisk og strukturert. Som person er du en sterk relasjonsbygger som evner å engasjere og formidle, og som er opptatt av å benytte din fagkompetanse i et samfunnsmessig perspektiv.  Du er initiativrik og utviklingsorientert, med evne til å stå stødig i faglige diskusjoner. For å lykkes i stillingen tror vi det er viktig du er både helhets- og detaljorientert i din måte å jobbe på.

  Hva kan vi tilby deg?

  • Du vil få en unik mulighet til å samarbeide og utvikle deg i en tung kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
  • Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer.

  Generelle opplysninger

  • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.
  • Søknad med CV, samt vitnemål og attester, sendes elektronisk via søkerlinken.

  For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller Bjarne Gundersen, tlf. 91827968.

  Vi ser fram til å motta din søknad via Ullensaker kommunes søknadsportal senest 12. august 2021

  To apply for this job please visit 208500.webcruiter.no.

  DEL