Personvernerklæring

Borgvin AS (org.nr. 977 189 586) ved daglig leder er ansvarlig for  behandling av Personopplysninger i VANYTT.

VANYTT er behandler alle opplysninger forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og regler. Denne erklæringen gir informasjon om VANYTTs behandling av Personopplysninger.

DEFINISJONER

Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person. Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer. En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig.Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS VANYTT

VANYTT er Behandlingsansvarlig for:
Mottakere av nyhetsbrev.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:
Administrere liste over de som mottar nyhetsbrev.
Administrere samtykker.
Formidle nyhetsbrev.
Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
Besvare forespørsler eller spørsmål relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.

Personopplysninger som behandles og lagres er navn og e-post

Enkeltpersoner kan til enhver tid:
Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
Få innsyn/Endre sine Personopplysninger.
Be om overføring av sine Personopplysninger.
Avslutte mottagere av nyhetsbrev.

LAGRINGSTID

VANYTT oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data for mottagere av nyhetsbrev avsluttes eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta VANYTT berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

INFORMASJONSSIKKERHET

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for VANYTT. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og offentlige nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ingen  tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. VANYTT kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for VANYTT Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for VANYTT. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

En liste over de Databehandlerne VANYTT AS bruker: Her finner du en oversikt over våre databehandler:
Google
Facebook

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

VANYTT bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Informasjonskapslene hjelper oss til å finne ut hvilke deler av nettsidene våre som er de mest populære, hvilke sider som besøkes og hvor lenge de besøkes. Opplysningene brukes til analyser og utvikling slik at vi kan gjøre både nettsidene og tjenestene våre bedre samt tilpasse nyhetsbrev og tilbud spesielt til deg.KLAGERETTDersom du mener at VANYTTs behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til  direkte, arbeidssted, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med oss på epost info@vanytt.no, telefon +47 98115822 eller brev til BORGVIN AS , Hans Nielsen Haugesgate 52, 1723 Sarpsborg.

ENDRING AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

VANYTT forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på VANYTTs nettside eller på forespørsel. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i personvernerklæringen som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.