Anleggskontrollør vei, vann, avløp og grønt

  0

  Nettside Sandnes kommune

  Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med nærmere 76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.

  Teknisk ivaretar kommunens rolle som eier, forvalter, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Dette omfatter parker, friområder, gravlunder, byrom, friluftsområder, idrettsanlegg, det kommunale vann- og avløpssystemet, kommunale veier, gatelys og kaier.

  Avdeling Transport, lager og kontroll står for byggeledelse for egne prosjekter, og oppfølging i forhold til eksterne prosjekter der infrastruktur skal overtas for kommunalt eierskap og vedlikehold.

  Arbeidsoppgaver

  • Hovedarbeidsoppgaven vil være kontroll av nyanlegg for infrastruktur som skal overtas for kommunalt eierskap og vedlikehold. Dette gjelder både vann- og avløpsnett, vei og grøntområder. Ved behov kan det være aktuelt med kontrolloppgaver knyttet til annen type infrastruktur samt byggeledelse.
  • Du vil ha mye kontakt med konsulenter og entreprenører i forhold til tilbuds- /anbudsgrunnlag, kontrakter og teknisk utførelse, hovedsaklig innen områdene veg, vann og avløp, men også i forhold til annet som skal overtas av kommunen, som grønt og renovasjon.
  • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver.

  Kvalifikasjoner

  • Vi søker ingeniør/fagarbeider med bred faglig kompetanse innen veg, vann, avløp og grønt. Lang og relevant praksis vil kunne vurderes.
  • Du må ha erfaring og god kjennskap til anleggsvirksomhet, praktisk erfaring vil vektlegges.
  • Du må kunne forstå og følge opp avtaler med utførende entreprenør og kjennskap til avtalestandarder vil være en fordel.

  Utdanning

  • Bygg og anlegg
  • Fagskole / Fagbrev
  • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

  Språk

  • Norsk

  Egenskaper

  • Du bør passe inn i vår visjon «Sandnes – i sentrum for framtiden», være god på kommunikasjon og ydmyk for oppgavene vi står overfor.
  • Gode datakunnskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Du må være utadvendt og løsningsorientert
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

  Vi tilbyr

  • Stillingsbrøk: 100%
  • Lønn etter avtale
  • God pensjonsordning
  • Flexitid