Asplan Viak-programmet 2019/2020

  0
  • Anywhere

  Nettside Asplan Viak as

  Asplan Viak er ett av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 1000 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

  Asplan Viak – programmet er et tilbud til studenter som utmerker seg i faglig sammenheng. Årlig slipper et fåtall studenter gjennom nåløyet. Studentene får tilbud om spennende praksis og god veiledning i et av landets største rådgivningsmiljøer. I tillegg vil de motta stipender og ha gode muligheter for fast jobb etter endt studietid. Vi stiller med kontorplass i Sandvika, Bergen, Trondheim og Stavanger.  Andre steder kan vurderes.

  Programmet er et tilbud til deg som begynner som 5.års-student høsten 2019 ved

  NTNU:

  •  Institutt for bygg og miljøteknikk
  •  Institutt for arkitektur og planlegging

  NMBU:

  •   Studieprogram vann- og miljøteknikk
  • Programmet er tredelt og består av sommerjobb, prosjektoppgave og masteroppgave:

  1.     SOMMERJOBB

  Vi tilbyr sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben. Du kan selv påvirke hvilket kontor du ønsker å jobbe ved.

  2.     PROSJEKTOPPGAVEN

  Vi tilbyr bistand til valg av oppgave og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Denne skal primært gjennomføres ved universitetet og vi tilbyr et stipend på kr 16 000,- når oppgaven er levert.

  3.     MASTEROPPGAVEN

  Vi tilbyr veiledning gjennom hele arbeidet med masteroppgaven. I tillegg stiller vi med kontorplass. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), og oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi tilbyr et stipend på kr 36.000,- som utbetales når oppgaven er levert.

  Asplan Viak-programmet er for studenter med interesse innenfor ett eller flere av følgende fagtema:

  • Trafikk- og transportplanlegging
  • Vegplanlegging/-prosjektering
  • Jernbaneplanlegging/-prosjektering
  • Samordnet areal- og transportplanlegging
  • VA transportsystemer/prosjektering
  • Vannbehandling/avløpsrensing/prosessteknikk
  • Overvannshåndtering og hydrologi
  • Akustikk
  • Drift og vedlikehold av veg
  • Vegteknologi
  • Prosjekteringsledelse samferdselsprosjekter
  • BIM i samferdselsprosjekter
  • Tunnelplanlegging/-prosjektering
  • Anleggsteknikk
  • Geoteknikk

  Dette skal søknaden inneholde:

  • Din motivasjon for å søke på Asplan Viak-programmet- husk at din søknad skal skilles ut i mengden
  • Oppgave-/fagtema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor
  • Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialiserte eller bredde)
  • Karakterutskrifter fra videregående skole og NTNU/NMBU/annen høyere utdanning
  • Attester fra arbeidserfaring, tillitsverv mm.
  • Referanser
  • Ønsket kontorsted

  Søknad og andre vedlegg skal sendes via linken Send søknad.

  Søknadsfrist: 03.01.2019
  Arbeidssted: Flere kontorsteder

  Kontaktpersoner:

  Avdelingsleder Vann og miljø, Kristian Ohr
  mob: +47 90 73 66 31

  Gruppeleder Plan Kari Skogstad Norddal
  mob: +47 41575287

  Gruppeleder Samferdsel Wenche Lunder
  tlf: +47 92800220

  To apply for this job please visit asplan.easycruit.com.