Assisterende driftssjef vann og avløp

  0

  Frevar KF

  FREVAR KF - Fredrikstad vann-, avløps - og renovasjonsforetak - er et kommunalt foretak som produserer drikkevann, prosessdamp, biogass, renser avløpsvann, behandler avfall og drifter fjernvarmenett. FREVAR er miljøsertifisert i henhold til ISO 14 001, i tillegg er vannverket kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001.

  FREVAR er en av landets mest spennende miljøbedrifter, og satser på et aktivt og involverende arbeidsmiljø.

  LEDIG 100 % STILLING SOM ASSISTERENDE DRIFTSSJEF VANN OG AVLØP

  I stillingen som assisterende driftssjef for vann og avløp vil hovedoppgavene være daglig ledelse og effektiv drift av tre anlegg: vannverket, avløpsrenseanlegget og biogassanlegget. Stillingen rapporterer til driftssjef vann og avløp. Vi søker deg som ser etter nye utfordringer og som ønsker å være med å videreutvikle dyktige medarbeidere og en god driftsorganisasjon.

  Arbeidsoppgaver som hører til stillingen er blant annet:
  • Daglig ledelse og effektiv drift av anleggene
  • Bidra til høy standard på produksjonsanleggene
  • Personalledelse for driftsoperatører
  • Opplæringsansvar og utvikling av medarbeidere
  • Utarbeidelse og oppfølging av bemanningsplaner
  • Videreutvikling av arbeidsprosesser, driftsprosesser, rutiner, kontroll- og     vedlikeholdssystemer
  • Videreutvikling av interndokumenter og prosedyrer, samt rapportering
  • Prosjektledelse og deltagelse
  • HMS, kvalitetssikring og avvikshåndtering
  • Tett samarbeid med driftsavdelinger, driftssjef vann og avløp og samarbeidspartnere

  Vi ser etter:
  • Utdanning som sivilingeniør/ ingeniør, eller tilsvarende innen fagfeltet
  • Ledererfaring, og vektlegger det som en forutsetning
  • Erfaring fra prosessindustri
  • Personlig egnethet
  • Deg som liker å jobbe med dokumentasjon og rutiner og er god skriftlig
  • Deg som er strukturert og systematisk
  • Deg som mestrer godt medarbeiderskap og har gode kommunikasjons- og     samarbeidsevner
  • Deg som behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig

  Vi kan tilby:
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Et trivelig arbeidsmiljø med gode HMS ordninger, bedriftshelsetjeneste og godt     medarbeidernærvær
  • Gode pensjons – og forsikringsordninger
  • Dyktige og hyggelige kollegaer

  Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i gunstig pensjonsordning.

  Du kan få nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til driftssjef vann og avløp Tor Gunnar Jantsch tlf. 920 44 324.For øvrig kan du finne mer om oss på: www.frevar.no

  Søknad og cv sendes fortrinnsvis via finn.no, eller pr. mail til: hemb@frevar.no,
  innen 27.10.2017

  For å søke på denne jobben send dine opplysninger til hemb@frevar.no

  Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook