Avdelingsingeniør – prosjektleder vei, vann og avløp

  0

  Nettside Skedsmo Kommune

  Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har ca. 53.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 11 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune. Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte medarbeider.

  Beskrivelse av arbeidssted
  Skedsmo og Lillestrøm er i en rivende utvikling. Lillestrøm ligger 10 min. fra Oslo sentrum, og skal vokse til regional by i en av Norges mest spennende regioner. Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet, en by som skal være god å bo i, å jobbe i, å handle i og å oppleve og treffe mennesker i.

  Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 135 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: Plan- og bygningsavdelingen, Geodataavdelingen, Driftsavdelingen og Kommunalteknisk avdeling. Arbeidssted er rådhuset, som ligger 2 minutters gange fra Lillestrøm stasjon.

  Ved kommunalteknisk avdeling er det to ledige 100 % faste stillinger som avdelingsingeniør/overingeniør – prosjektleder innen vei, vann og avløp.

  Vi tilbyr
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Godt fagmiljø
  • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Aktivt bedriftsidrettslag
  • Konkurransedyktige betingelser, med god pensjons- og forsikringsordning
  • Lønn etter avtale

  Arbeidsoppgaver
  • Prosjektledelse av vei-, vann- og avløpsprosjekter fra prosjektutvikling, prosjektering og bygging til overlevering, inkludert fremdrifts- og økonomistyring
  • Gjennomføre anbudskonkurranser og kontrahering
  • Ivareta rollen som byggherrens representant
  • Sikre etterlevelse av relevante standarder, lover og forskrifter
  • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)

  Personlige egenskaper
  Vi søker medarbeidere som er initiativrik, løsningsorientert og har god arbeidskapasitet innenfor arbeidsfeltet og som ønsker å utvikle seg selv og faget.

  Søker må trives å med å arbeide i team.

  Ønskede kvalifikasjoner
  • Sivilingeniør eller ingeniør innenfor bygg og anlegg. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
  • Erfaring som prosjektleder evt. byggeleder fra bygge- eller anleggsprosjekter.
  • God kompetanse innenfor SHA og kvalitetssikring
  • Erfaring med gravefrie (NoDig) prosjekter
  • Erfaring med veiprosjekter
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

  Søknad sendes
  Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke «søk stilling» til høyre.

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes.
  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

   

  For å søke på denne jobben må du gå til følgende URL: https://www.skedsmo.kommune.no/Jobbe-hos-oss/Ledige-stillinger/ →