Avdelingsingeniør VA

  0

  Frevar KF

  FREVAR KF - Fredrikstad vann-, avløps - og renovasjonsforetak - er et kommunalt foretak som produserer drikkevann, prosessdamp, biogass, renser avløpsvann, behandler avfall og drifter fjernvarmenett. FREVAR er miljøsertifisert i henhold til ISO 14 001, i tillegg er vannverket kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001.

  FREVAR er en av landets mest spennende miljøbedrifter, og satser på et aktivt og involverende arbeidsmiljø.

  LEDIG 100 % STILLING SOM AVDELINGSINGENIØR VA

  FREVAR sitt vannverk forsyner drøyt 80 000 personer i Fredrikstad og Hvaler med vårt viktigste næringsmiddel og er en viktig del av forsyningen til byens industri. FREVAR KF eier, vedlikeholder og forvalter Fredrikstads hoved- og reservevannskilde, dammer, behandlingsanlegg, høydebasseng og enkelte overføringsanlegg. Vann er en av de viktigste ressursene FREVAR leverer og kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende.

  I stillingen som avdelingsingeniør VA vil hovedoppgavene være daglig ansvar for effektiv drift av vannverket med tilhørende anlegg. Stillingen rapporterer til driftssjef vann og avløp. Vi søker deg som ser etter nye utfordringer og som ønsker å være med å videreutvikle en god driftsorganisasjon.

  Arbeidsoppgaver som hører til stillingen er blant annet:
  • Ansvar for driftsprosesser, rutiner, interndokumenter og prosedyrer, samt videreutvikling    av kontroll- og vedlikeholdssystemer
  • Bidra til høy standard på anlegget
  • Prosjektledelse og deltagelse
  • HMS, kvalitetssikring og avvikshåndtering
  • Utvikle, bidra og være nytenkende på fagfeltet
  • Tett samarbeid med driftsavdelinger, assisterende driftssjef og samarbeidspartnere

  Vi ser etter:
  • Utdanning som sivilingeniør/ ingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis innen VA
  • Erfaring med drift og vedlikehold fra prosessindustri
  • Relevant kunnskap og erfaring med dokumentasjonskrav ovenfor myndigheter og           samarbeidspartnere
  • Personlig egnethet
  • Deg som liker å jobbe med dokumentasjon, rutiner og er god skriftlig
  • Deg som mestrer godt medarbeiderskap og har gode kommunikasjons- og     samarbeidsevner
  • Deg som behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig

  Vi kan tilby:
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Et trivelig arbeidsmiljø med gode HMS ordninger, bedriftshelsetjeneste og godt     medarbeidernærvær
  • Gode pensjons – og forsikringsordninger
  • Dyktige og hyggelige kollegaer

  Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i gunstig pensjonsordning.

  Du kan få nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til driftssjef vann og avløp Tor Gunnar Jantsch tlf. 920 44 324.For øvrig kan du finne mer om oss på: www.frevar.no

  Søknad og cv sendes fortrinnsvis via finn.no, eller pr. mail til: hemb@frevar.no ,
  innen 27.10.2017

  For å søke på denne jobben send dine opplysninger til hemb@frevar.no

  Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook