Avdelingsingeniør – vann og avløp

  0

  Nettside SKEDSMO KOMMUNE

  Sammen med Fet og Sørum er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.

  Beskrivelse av arbeidssted
  Skedsmo og Lillestrøm er i en rivende utvikling. Lillestrøm ligger 10 min. fra Oslo sentrum, og skal vokse til regional by i en av Norges mest spennende regioner.

  Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet, en by som skal være god å bo i, å jobbe i, å handle i og å oppleve og treffe mennesker i.Arbeidet med forvaltning av vann og avløp er i kraftig utvikling. Skjerpede krav fra myndighet, hovedplaner og innbyggere legger føringer på behovet for overvåking dokumentasjon, oppfølging, deling av informasjon, og nye løsninger. For å imøtekomme fremtiden er det behov for økt kapasitet og kompetanse i Skedsmo. Arbeidsoppgavene går ut på kvalitetsheving av historiske data, bistand med sammenslåing og integrering av data fra flere kommuners system til én felles plattform, arbeid med hydrauliske modeller, så vel som modernisering av måten vi overvåker tilstanden på kommunens vassdrag, vann- og avløpsnett. Oppgavene er primært kontorbasert, men kan også medføre arbeid i felt tilknyttet dokumentasjon av vann- og avløpsnett med feltapplikasjoner, innmåling med landmålerutstyr, tilsyn og montering av sensorer, og arbeid med lokalisering av lekkasjer på drikkevannsnettet.

  Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 145 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: Plan- og bygningsavdelingen, Geodataavdelingen, Driftsavdelingen og Kommunalteknisk avdeling. Arbeidssted er rådhuset, som ligger 2 minutters gange fra Lillestrøm stasjon.

  Utlysningen gjelder en 100% fast stilling som avdelingsingeniør på seksjon drift under kommunalteknisk avdeling. Seksjonen består i dag av 8 ansatte med ansvar innen både vei og VA.

  Arbeidssted er rådhuset i Lillestrøm, som ligger 2 minutters gange fra jernbanestasjonen. Reisetid til Oslo er 10 minutter med tog.

  Arbeidsoppgaver

  . Forvaltning, kvalitetsheving, analyse og rapportering av data om vann- og avløpsnettet
  . Analyse og oppfølging av rørinspeksjoner
  . Vedlikehold, oppdatering og analyser med bruk av hydrauliske modeller for avløpsnett, overvann, flom og koblinger mellom disse
  . Overvåkning av vannforbruk og lekkasjesøk
  . Overvåkning av vann- og avløpsnett, vannmiljø og utslipp
  Vi søker etter en person med bakgrunn og erfaring fra vann- og avløp. Stillingen kan innebære noe saksbehandling og annen myndighetsutøvelse.

  Kvalifikasjoner

  . Ingeniørutdanning innen relevant fagområde. Erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse
  . Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk
  . Erfaring med en eller flere av følgende relevante programvareplattformer:
  – Powel Gemini-plattformen
  – Esri ArcGIS-plattformen
  – FME
  – DHI modelleringsverktøy
  – MIKE Flood
  – MIKE Urban
  – MIKE 21FM
  – MIKE Hydro River
  . Kjennskap til relevante lover, normer og retningslinjer innenfor faget
  . Erfaring med scripting og/eller smidig programvareutvikling anses som fordelaktig
  . Erfaring med arbeid med databaser anses som fordelaktig

  Utdanning

  • Høyskole/Universitet

  Egenskaper

  Vi søker medarbeidere som er initiativrik, løsningsorientert og har god arbeidskapasitet innenfor arbeidsfeltet og som ønsker å utvikle seg selv og faget. Søker må trives å med å arbeide i team.

  Vi tilbyr

  Stillingsbrøk: 100%
  . Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
  . Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  . Godt fagmiljø
  . Godt og inkluderende arbeidsmiljø
  . Aktivt bedriftsidrettslag
  . Konkurransedyktige betingelser, med god pensjons- og forsikringsordning
  . Lønn etter avtale

  To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.