Avdelingsleder Forvaltning og prosjekt – 2. gangs utlysing – Vann og avløp

  0

  Nettside https://twitter.com/lhmrkommune Lillehammer Kommune

  Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består totalt av 52 årsverk, fordelt på tre avdelinger.

  Ved vår avdeling Forvaltning og prosjekt skal vi ansette ny avdelingsleder. Avdelingen består av 5 saksbehandlere, 5 prosjektledere og 1 byggeleder.

  Avdelingens hovedtjenester er bygging/rehabilitering av tekniske anlegg og infrastruktur, samt forvaltningsoppgaver innen VA – blant annet fakturering av kommunale avgifter, pålegg og tilsyn, søknadsbehandling, rapportering til myndigheter og oppfølging av forurensingsaker.

  Arbeidsoppgaver

  • Daglig drift av avdelingen, herunder faglig, økonomisk og administrativ ansvar.
  • Oppfølging av prosjektledere og prosjektporteføljen
  • Oppfølging og bistand til saksbehandlere
  • Personalansvar
  • Ansvar for HMS, IK og kvalitetssystem i egen avdeling og i avdelingens prosjektportefølje
  • Delta i og samordne prosesser, prosjekter og aktiviteter med de andre to avdelingene

  Kvalifikasjoner

  • Bachelor/master innen relevante fagfelt, for eksempel VA, bygg/anlegg, juss, offentlig forvaltning
  • Ledererfaring
  • Erfaring med prosjektgjennomføring
  • Erfaring fra VA-bransjen og/eller offentlig forvaltning
  • Førerkort klasse B

  Personlige egenskaper

  • Samlende og støttende som leder
  • Evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø
  • Løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
  • Tydelig og beslutningsdyktig
  • Systematisk
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

  Vi tilbyr

  • En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb
  • Et hyggelig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale / kvalifikasjoner
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid