Avdelingsleder vann og avløp forvaltning

  0

  Nettside Sandnes Kommune

  Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med over 76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning

  Det er for tiden ledig stilling som seksjonsleder vann og avløp drift.

  Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene er allsidige og forutsetter gode samarbeidsevner og engasjement for faget og oppgavene. Stillingen har mye publikumskontakt.
  • Dine arbeidsoppgaver vil være å planlegger og tilrettelegge for bærekraftig og framtidsrettet forvaltning av vann- og avløpstjenestene i Sandnes kommune.
  • Klimatilpasningstiltak, overvannshåndtering og gode og effektive planprosesser er viktig satsingsområder.
  • Vann- avløp- og renovasjonsverk, IVSR. Det er derfor tett samarbeid på tvers av kommuner og selskap.
  • Du får personalansvar og ansvar for utvikling av medarbeiderne i avdelingen.
  • Oppfølging av vannforskriften og kommunens forpliktelser som følge av denne.
  • overordna ansvar for rapportering til andre myndigheter og vedlikehold og oppdatering av internkontrollsystem, beredskapsplaner m.m.
  • Stillingen innbefatter engasjement og deltakelse i byutviklingstiltak.
  • Det vil være aktuelt å utarbeide plandokumenter og saker til politisk behandling.

  Kvalifikasjoner

  • Vi ønsker en person med naturvitenskaplig bakgrunn, siv.ing., miljøteknolog eller lignende.
  • Det er ønskelig med kjennskap til vann- og avløpssystemer, men også kjennskap til klimatilpasning og miljø er relevant.
  • Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet innenfor samme bransjer vil være en fordel, men vi ser vel så mye etter en person med gode lederegenskaper og evne til analyse og nytekning.
  • Ledererfaring tillegges vekt.

  Utdanning

  • Høyskole/universitet, 4 år eller mer

  Språk

  • Norsk

  Egenskaper

  • Du bør passe inn i vår visjon «Sandnes – i sentrum for framtiden», være god på kommunikasjon og ydmyk for oppgavane vi står overfor.
  • Vi søker en person med en positiv instilling som er åpen for endringer og nytenking. Du må evne til å se løsninger og muligheter både faglig og menneskelig.
  • Du bør ha kjennskap til betydningen av klimaendringer og interesse for nye bærekraftige løsninger.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Gode skriftlige fremstillingsevner.

  Vi tilbyr

  • Stillingsbrøk: 100%
  • Lønn etter avtale
  • God pensjonsordning
  • Fleksitid

  To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.