Avdelingsleder – Vann og avløp

  0

  Nettside Holmestrand Kommune

  Holmestrand og Sande er i en sammenslåingsprosess. Hof og Holmestrand ble en ny kommune fra 1.1.2018, og Sande skal med fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil ha ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk ved sammenslåingen. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

  Holmestrand og Sande kommuner slås sammen til en kommune 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Holmestrand. Virksomhet Kommunalteknikk vil bestå av 4 tjenesteområder; Vann og avløp, Vei og park, Service og renhold og Eiendom.

  Denne lederstillingen vil få ansvar for vann og avløp i den nye kommunen. Tjenesteområdet Vann og avløp inneholder drift, forvaltning og utvikling av vann og avløp i nye Holmestrand kommune. Stillingen er under utvikling. Rapportering til virksomhetsleder Kommunalteknikk.

  Arbeidsoppgaver:

  • Lede og utvikle avdelingen
  • Ansvar for forvaltning og drift av kommunens infrastruktur innen vann og avløp
  • Prosjektstyring/-oppfølging og gjennomføring av investeringer
  • Kontakt mot utbyggere, entreprenører og konsulenter
  • Aktiv deltagelse i regionalt VA samarbeid
  • Personaloppfølging /-ansvar
  • Budsjettkontroll-, økonomi- og rapporteringsansvar

  Det kan bli endringer i ansvarsområder.

  Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning på ingeniørnivå
  • Dokumenterbar kompetanse innen vann og avløp
  • Kunnskap og erfaring om myndighetsutøvelse innenfor vann og avløp
  • Ledererfaring med dokumenterbare resultater
  • Erfaring fra prosjektledelse
  • Kjennskap til offentlige innkjøp og bruk av rammeavtaler
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

  Personlige egenskaper:

  • Evne å skape gode relasjoner til kollegaer, innbyggere/utbygger og konsulenter
  • Ansvarlig, strukturert og gjennomføringsdyktig
  • Positiv og engasjert
  • Gode lederegenskaper og evne til å motivere og engasjere medarbeidere
  • Stor arbeidskapasitet og løsningsorientert
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
  • Gode forhandlingsevner i forhold til leverandører og utbyggere

  Personlige egenskaper og egnethet vil vektlegges ved tilsettingen.

  Vi tilbyr:

  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
  • Gode faglige utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger
  • Lett atkomst til arbeidssted med offentlig kommunikasjon og privatbil

  Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

  Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

  Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

  Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

  To apply for this job please visit holmestrand.easycruit.com.