Cowi søker erfaren ingeniørgeolog Oslo/Bergen (30591)

  0
  • Oslo

  Nettside Cowi as

  COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

  Vil du være med å prege utviklingen av ingeniørgeologi i COWI? Våre ingeniører jobber på noen av Norges største prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Fornebubanen, E16 Bjørum Skaret, tunell for ny vannledning Skullerud-Enebakkveien fremtidens sykehus landet rundt, og mange flere.

  Fremtidens prosjekter skal bygges på trygg grunn. Derfor fortsetter COWI å vokse innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og feltundersøkelser, og søker nå en erfaren ingeniørgeolog til å styrke vårt ingeniørgeologiske team i Oslo eller Bergen.

  BLI DEL AV ET FAGMILJØ MED KOMPETANSE I VERDENSKLASSE

  Vårt tverrfaglige miljø utfører oppdrag i alle ledd av faget – fra grunnundersøkelser og datarapporteringer til detaljprosjektering og uavhengig kontroll innenfor hele spekteret av COWI sine samferdsels -og byggeprosjekter.

  Som erfaren ingeniørgeolog i COWI har du stor innflytelse på egen arbeidsdag og får mulighet for å utfordre deg selv både faglig og menneskelig på landets største prosjekter i rollen som spesialist, fagansvarlig eller mentor for yngre kollegaer.

  COWI sitt fagmiljø innen ingeniørgeologi består per i dag av 7 ingeniørgeologer med mellom 0 og mer enn 30 års bransjeerfaring.

  DU ER OPPTATT AV KUNNSKAPSDELING OG KVALITET

  Vi ser etter deg som jobber godt selvstendig, men også har gode samarbeidsevner. Det forventes at du bidrar til samhandling og kompetansedeling i egen faggruppe og på tvers av organisasjonen. Du er forretningsorientert og faglig engasjert. Vi forutsetter at du kan vise til:

  • Høyere teknisk utdannelse innen ingeniørgeologi, bergmekanikk eller lignende
  • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra rådgivings- eller entreprenørbransjen
  • God formidlingsevne på norsk, skriftlig og muntlig

  COWI SOM ARBEIDSPLASS

  COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet. COWI konsernet har i dag over 200 medarbeidere innen klassiske geofag på våre kontorer i Skandinavia, Storbritannia, Nord-Amerika og Hong Kong.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
  • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

  INTERESSERT?

  Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

  Erik Sundet, esu@cowi.com, tlf.: 415 64 897, eller Kim André Larsen, kala@cowi.com, tlf.: 904 15 575

  Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, og senest innen 12. Mai 2019. Vi behandler søknader fortløpende. Arbeidssted vil være Oslo (Løren/Hasle) eller Bergen, men for riktig kandidat er vi åpne for ansettelse ved våre kontorer i Stavanger, Trondheim eller Kristiansand. Alle søknader behandles konfidensielt.

  To apply for this job please visit career5.successfactors.eu.