Driftsassistansen i Østfold søker ny VA-ingeniør

  0

  Driftsassistansen i Østfold IKS

  Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner i Østfold. Selskapet er et kompetanseselskap innen VA som yter bistand til avløpsrenseanleggene og kommunenes tekniske etater. Vi er 7 ansatte og leier kontorlokaler hos FREVAR KF på Øra i Fredrikstad. Der er vi en del av et stort faglig og sosialt miljø.

  Driftsassistansen i Østfold søker en ny medarbeider med bred erfaring innenfor VA-faget.

  Arbeidsoppgaver: 
  Rådgivning, planlegging og prosjektering av ulike type VA-anlegg
  Oppfølging av anleggsarbeider
  Utarbeide hovedplaner og saneringsplaner
  Oppgradere og vedlikeholde ledningsdatabaser
  Innmåling av ledninger og kjennskap til bruk av Topcon GPS
  Kartlegging og dokumentasjon av tilstand på ledningsnett, samt påslippssporing
  Bistå etter behov ved kontrollordning for spredt avløp/minirenseanlegg
  Bistå etter behov ved prøvetaking på avløpsrenseanlegg og hos industrikunder

  Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
  Master/sivilingeniør/ingeniør innen vann og miljøteknikk
  Erfaring fra drift av VA-anlegg
  Kunnskap om digitalisering av ledningskartinformasjon ved hjelp av Gemini VA
  Må kunne kommunisere godt på norsk muntlig og skriftlig
  Har pågangsmot og er initiativrik
  Er systematisk, fleksibel og evner å arbeide selvstendig
  Gode kommunikasjonsevner og er en nettverksbygger
  Kreativ og løsningsorientert
  Sosial og omgjengelig

  Vi i DaØ legger vekt på å være engasjerte fagfolk og gode kolleger som hjelper hverandre til å levere ettertraktede tjenester til våre eiere og andre som vi utfører oppdrag for.

  Stillingen medfører en del reisevirksomhet i Østfold og det er en forutsetning at man disponerer egen bil og til enhver tid har gyldig førerkort – klasse B. Vaksinering i forhold til arbeidsoppgaver er en forutsetning. Det er betingelser etter avtale og kjøregodtgjørelse etter statens satser når privat bil brukes. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i klp med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn. Øvrige tilsettingsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. For mer informasjon om DaØ se www.dao.no. For nærmere opplysninger om stillingen kontaktes daglig leder Kenneth Arnesen på telefon 415 37 735.

  Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. DaØ kan vurdere unntak fra offentlighet etter begrunnet forespørsel. Ta i så fall direkte kontakt med kontaktperson. Søknadsfrist er 22. oktober, 2017.

  Søknad med CV sendes:

  Driftsassistansen i Østfold IKS, Postboks 1430 C/O FREVAR KF, 1602 Fredrikstad, eller til kenneth.arnesen@dao.no

  For å søke på denne jobben må du gå til følgende URL: https://www.finn.no/recruitment/hired/frontend/applynow/input.action?adId=105617636 →