Driftsoperatør – 100% fast stilling

  0

  Østre Toten kommune

  Østre Toten kommune har ca. 14 955 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

  Arbeidssted
  Østre Toten kommune er den tredje største kommunen i Oppland. Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre, takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse.
  Vann og avløp har 22 ansatte som drifter prosessanlegg og ledningsnett, samt ivaretar prosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall.

  Fakta om stillingen
  100 % stilling som driftsoperatør avløpsrenseanlegg
  Østre Toten kommune har 5 avløpsrenseanlegg. Den som ansettes i stillingen vil i hovedsak arbeide med overvåking, drift og vedlikehold av disse og tilhørende pumpestasjoner på avløp. Deltagelse i vaktordning kan bli pålagt.
  Stillingen kreves en stor grad av selvstendighet og vi praktiserer selvledelsesprinsipper.

  Krav til søker
  Formell utdanning: Vi søker deg som har fagbrev i relevante tekniske fag og grunnleggende kjennskap til IKT og overvåkingssystemer. Den som ansettes må være villig til å gjennomgå nødvendig opplæring og kurs. Den som tilsettes må ha førerkort for personbil.

  Tidligere praksis: Du har allsidig praksis i relevante eller lignende fagområder. Grunnleggende kjennskap til mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser er en fordel.

  Personlige egenskaper:
  * du er faglig engasjert, interessert og er positivt innstilt
  * du er selvstendig men har samtidig gode samarbeidsevner
  * du kan kommunisere godt
  * du har vilje og evne til god planlegging, nytenking, kvalitetsutvikling og er strukturert
  * du er fortrolig med IKT som verktøy
  * du har teknisk forståelse
  * du er lærevillig og har gjennomføringsevne

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
  Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

  Vi kan tilby
  – Tariffavtale
  – Fleksitid
  – Faglige utfordringer
  – Et godt arbeidsmiljø
  – IA-bedrift
  – Pensjonsordning gjennom KLP
  – Forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring

  Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

  Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

   

  Søknad sendes
  Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.
  Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

  Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
  Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

  Søknadsfrist    28.05.2017

  Kontaktperson
  Elisabeth Harrang, Vann- og avløpssjef, tlf: 61141750, mobil: 91173384, elisabeth.harrang@ostre-toten.kommune.no
  Kjell Nyborg, Driftsingeniør, mobil: 95785066, kjell.nyborg@ostre-toten.kommune.no

  For å søke på denne jobben må du gå til følgende URL: https://jobb.gjovikregionen.com/jobb_ostretoten/opening?2 →