Enhetsleder for vann, avløp og renovasjon

  0

  Hitra Kommune

  Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme. Du finner også Europas største krabbefabrikk her. På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.

  Ønsker du en utfordrende og spennende lederstilling i øyregionen?

  Hitra kommune er inne i en periode med mange store utbyggingsprosjekter innenfor nærings- og industrietableringer, bygg og kommunalteknikk. Vann- og avløpsområdet står foran store utviklings- og utbyggingsoppgaver.

  Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for vann-, avløps- og renovasjonsområdet med tiltredelse snarest.

  Dette er en spennende og utfordrende lederstilling for den riktige kandidaten. Til stillingen som enhetsleder ligger et stort ansvar og rikelig mulighet for faglig og personlig utvikling. Stillingen er primært rettet mot personalledelse, drift og utvikling av tjenestetilbudet ved enheten, og enhetsleder rapporterer direkte til rådmannen.

  Stillingens ansvarsområde:
  Hitra kommune søker en erfaren, kompetent og engasjert leder som vil og kan bidra i utviklingen av de kommunale tjenestene innenfor VAR-området. Kommunen har økte krav knyttet til produksjon av rent vann til næringslivet, særlig overfor havbrukssektoren. Stillingen har det overordnede ansvaret for kommunens tjenester innenfor vann og avløp, samt ansvaret for kommunens løpende kontakt med leverandøren på renovasjonstjenester, HAMOS.

  Arbeidsoppgaver
  • Lede, være operativ, og koordinere enheten VAR
  • Personal-, økonomi-, og fagansvar
  • Saksbehandling på fagområdet med møteplikt i politiske fora
  • Videreutvikle samarbeidet internt i avdelingen og mot øvrige enheter

  Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha høyere utdanning
  • Kompetanse på, og erfaring med prosjekt- og prosessledelse
  • Dokumenterte resultater som leder
  • Erfaring fra VAR-området tillegges vekt
  • God kunnskap om offentlig forvaltning
  • God forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon.

  Personlige egenskaper
  • Beslutningsdyktig, ha gjennomføringsevne, og være resultat- og løsningsorientert
  • Særskilt gode samarbeidsegenskaper
  • Strategisk, nytenkende, kreativ og analytisk
  • God fremstillings-, kommunikasjons- og formidlingsevne, skriftlig og muntlig
  • Pålitelig, evne til å ta initiativ og god relasjonsbygger
  • Godt humør, engasjert og løsningsorientert
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr
  • Stor frihet til å organisere eget arbeid
  • Lønns- og arbeidsforhold iht gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer
  • Kommunal pensjons- og forsikringsordning
  • God barnehagedekning
  • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig, og dekning av flytteutgifter etter internt reglement.
  • Muligheter for etter- og videreutdanning med kommunal stipendordning
  • Velferdstiltak

  Stillingen er ledig for umiddelbar tiltredelse.

  Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til

  • Personalsjef Kjell Roar Sæther på tlf. 72 44 17 09 / 950 54 731 eller
  • Rådmann Laila Eide Hjertø på tlf. 72 44 17 12 / 952 45 055.

  Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

  Vi ber om at det søkes via elektronisk søknadsskjema via www.hitra.kommune.no

  For å søke på denne jobben må du gå til følgende URL: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1688&externalId=1617 →