Fagansvarlig avløp 100% fast

  0

  Nettside Sørum Kommune

  Sørum kommune er en mellomstor kommune i sterk vekst. Kommunen ligger midt i hjertet av Romerike, fire mil nord for Oslo. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. Sammen med Fet og Skedsmo er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers. Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

  Kommunalteknikk ligger innen tjenesteområdet Miljø og Samfunnsutvikling i Sørum kommune. Virksomheten forvalter kommunens tekniske infrastruktur og skal ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og når det er nødvendig å oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer. Kommunalteknikk er organisert i samme virksomhet som Eiendom som har ansvar for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Virksomheten ivaretar byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering av kommunens infrastruktur og innehar bestillerfunksjon mot kommunens driftsavdeling. Kommunalteknikk og eiendom er organisert i to enheter med ca. 20 ansatte.

  Arbeidsoppgaver

  • Planlegging og gjennomføring av drifts- og investeringsprosjekter
  • Økonomi og budsjettoppfølging innen fagområdet
  • Å representere kommunen i det interkommunale samarbeidet MIRA IKS
  • Kontakt med og rapportering til relevante myndigheter, inkludert fylkesmannen
  • Samarbeid med driftsavdelingen
  • Dialog og samhandling med plan og byggesak
  • Utarbeidelse av saksframlegg til politisk behandling
  • Bidra til drift og utvikling av kartgrunnlag- og systemet som kommunen benytter
  • Behandle regressaker
  • Bidra i byggingen av Lillestrøm kommune
  • Andre relevante oppgaver kan legges til stillingen
  • Arbeids- og ansvarsområde vil kunne variere noe fra kompetanse og ønsker til den som tiltrer stillingen. Det vil også måtte påregnes å bistå andre fagområder i enheten. Vi bruker Public 360 som saksbehandlingsverktøy, GISLINE som kartverktøy, Gemini som ledningskartverk for vann og avløp og KomTek som plattform for kommunale gebyrer.

  Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller bachelorgrad fra tekniske eller miljøvitenskapelige fag
  • Gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Relevant erfaring
  • Annen utdanningsbakgrunn kan være interessant, ved lang og relevant praksis.
  • Den som ansettes må ha kunnskap om relevant lov- og avtaleverk knyttet til vann og avløp.
  • Erfaring med offentlig saksbehandling er en fordel.
  • Gode IKT-kunnskaper

  Utdanning

  • Annet
  • Høyskole/Universitet

  Egenskaper

  • Er faglig trygg og dyktig innen vann- og avløpsfagene
  • Har god skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne, gode samarbeidsegenskaper og evner å prioritere i en hektisk arbeidshverdag
  • Har evne til å arbeide både selvstendig og i team, og trives med å omgås mennesker
  • Systematisk, strukturert og positiv
  • Liker faglige utfordringer
  • Trives i en travel arbeidssituasjon
  • Mål, løsnings- og resultatorientert
  • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

  Vi tilbyr

  • Stillingsbrøk: 100%
  • Som medarbeider hos oss får du spennende arbeidsoppgaver, i en avdeling med høyt og bredt kompetansenivå, gode systemer og god kvalitet på tjenestene. Kommunen er preget av befolkningsvekst og optimisme, og står over for mange spennende utviklingsoppgave. Fra 01.01.2020 vil Sørum, Fet og Skedsmo bli Lillestrøm kommune. Stillingen gir gode utviklingsmuligheter gjennom selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver. Kommunen jobber fullelektronisk. Virksomheten har lyse og moderne kontorlokaler og gode IKT verktøy.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling
  • For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer
  • Lønn etter avtale

  To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.