Fagarbeider – Vann og avløp – Nærøy

  0

  Nettside Nærøy kommune

  Nærøy er en kommune i Ytre Namdalen i Trøndelag. Kommunen har i overkant av 5 100 innbyggere, og omfatter områdene på begge sider av fjorden Innerfolda og områdene utenfor ut til Nærøysundet, som skiller Nærøy kommune fra Vikna. Kommunen grenser ellers til Leka i nordvest, Bindal i nord, Høylandet i øst, og Fosnes i sør. Kommunen har sitt navn etter det historiske handels- og kirkestedet på Nærøya, oppkalt etter den norrøne havguden Njord. Administrasjonssentrum er Kolvereid, som med bystatus fra 2002 og 1 748 innbyggere per 1. januar 2017 er Norges minste by. Mange arbeidsplasser på Kolvereid er knyttet til varehandel, tjenesteyting, bygg og anlegg, og til maritim industri, fremfor alle Moen Marin med bedding og verkstedhall. Brønnbåtrederiet NTS har hovedkontor på Kolvereid. På Marøya og Ottersøya ved Nærøysundet finnes den store sjømatbedriften SinkabergHansen og leverandørindustri for havbruket. Jordbruket er en viktig næringsvei i hele kommunen med en stor melkeproduksjon. Val videregående skole har fagtilbud innen jordbruk og akvakultur, og driver oppdragsforskning. De historiske handelsstedene Abelvær og Buøya er kjente turistmål. Kolvereid er det trafikale knutepunktet i Nærøy kommune: Fylkesvei 770 forbinder Kolvereid med båt- og flytrafikk på Rørvik i vest, og Fylkesvei 17 (Kystriksveien) på Foldereid i øst. Fylkesvei 769 forbinder Kolvereid med Salsbruket og Lund i samme kommune, og med Namsos, via fergesambandet Hofles–Geisnes–Lund.

  Ved Drift og utviklingsavdelingen, enhet for kommunalteknikk, er det ledig en fast 100 % – stilling som fagarbeider.

  Stillingens hovedoppgaver

  • Drift og ettersyn av kommunens vann og avløpsanlegg
  • Drift og ettersyn renseanlegg
  • Vedlikehold og utbyggingsprosjekter
  • Oppgaver innenfor andre tjenesteområder som kommer inn under avdelingens tjenesteområde
  • Stillingen vil inngå i beredskapsvaktordning, teknisk vakt/brøytevakt

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Fagbrev som er relevant til de oppgaver som skal gjennomføres
  • ADK 1 sertifikat
  • Relevant praksis
  • IKT kompetanse
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Ufaglærte søkere med relevant praksis kan vurderes
  • Maskinførerbevis

  Personlige egenskaper

  • Vi søker en tilsatt som
  • Er serviceinnstilt
  • Tar initiativ
  • Like å jobbe i team
  • Har evnen til å jobbe selvstendig Personlige egenskaper tillegges stor vekt

  Søker må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.  Nærøy kommune har egen godtgjøring for bil.

  Vi kan tilby

  • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Gode muligheter for påvirkning og utvikling
  • Lønn etter tariffavtale
  • Godtgjøring for bil
  • Gode forsikring og pensjonsordninger

  For øvrig gjelder vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.

  Søknad inkl CV og godkjente attester sendes til Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid.

  Søknadsfrist: 16. mars 2018