Funksjonsleder – Gebyroppfølgingsfunksjonen

  0

  Nettside Oslo VAV

  Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

  Stillingen er plassert i Gebyrseksjonen i Avdeling samfunn og kunde. Gebyrseksjonen har som formål å sikre etatens inntekter og samtidig sørge for at abonnentenes årsgebyrer er korrekte og i henhold til lover og forskrifter.

  Vi søker funksjonsleder til Gebyroppfølgingsfunksjonen.
  Dette er en stilling med en spennende fagkombinasjon. Vi søker etter den som både har kompetanse innenfor VVS, kan saksbehandling og som ønsker å være leder for funksjonen.
  Stillingen omfatter utvikling, effektivisering av tjenestene, personalledelse, budsjettstyring og HMS arbeid. I tillegg har funksjonsleder fagansvar for funksjonens område. Funksjonsleder inngår som en del av seksjonsledelsen, og fungerer som stedfortreder i seksjonsleders fravær.

  Arbeidsoppgaver

  • Ledelse og drift av gebyroppfølgingsfunksjonen
  • Teknisk oppfølging og utvikling av fagsystemer for vannmåling
  • Oppfølging av midlertidig tilknytninger og uregistrert vannforbruk
  • Myndighetsutøvelse etter gebyrforskrifter for vann- og avløpsavgifter og spesielle gebyrer, plan- og bygningsloven samt vannmålernormen
  • Funksjonsleder vil i noen grad utføre saksbehandling og utredningsarbeid innenfor funksjonens ansvarsområder

  Kvalifikasjoner

  • Stillingen krever evne til helhetstenkning og evne til å bidra til effektiv styring og videreutvikling av funksjonen og seksjonen
  • Bidra til utvikling og opprettholdelse av et positivt arbeidsmiljø
  • Det kreves god VVS faglig kompetanse med minimum svennebrev/fagbrev som rørlegger, samt god IKT kompetanse og erfaring med bruk av data i arbeidssammenheng

  Utdanning

  • Fagskole/Fagbrev (2 år)
  • Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag

  Egenskaper

  • Evne å lede i samsvar med Oslo kommunes verdier og ledelsesprinsipper
  • Evne til å se helheter og skape resultater i samarbeid med gode kolleger
  • Evne til å bidra til god struktur og effektiv drift
  • Er proaktivt og løsningsorientert
  • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

  Vi tilbyr

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  • IA bedrift
  • Et trivelig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
  • Årslønn fra kr.629 000 til kr. 709 000 avhengig av erfaring og kompetanse