Ingeniør kommunalteknikk (veg, vann og avløp)

  0

  Nettside Ringebu Kommune

  Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer, har ca. 4600 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.500 fritidsenheter, og er stadig i utvikling. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

  Stillingens hovedoppgaver vil være forvaltning, drift og vedlikehold av 66 km kommunale veg, gatelys, fortau og  gang og sykkelveger. I tillegg inngår oppgaver med gjennomføring av investeringsoppgaver på veg, vann- og avløpsanlegg.

  Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  – Saksbehandling innen vei, vann og avløp
  – Planlegging og gjennomføring av drifts- og investeringstiltak innen veg, vann- og avløp
  – Prosjektledelse
  – Andre oppgaver må også påregnes
  – Stillingen inngår pt. i vaktordning

  Stillingens hovedoppgaver vil være forvaltning, drift og vedlikehold av 66 km kommunale veg, gatelys, fortau og  gang og sykkelveger. I tillegg

  Vi søker en medarbeider med erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, byggherreorganisasjon, prosjekteringserfaring eller anleggserfaring innen fagområdene bygg og anlegg eller vei, vann og avløp. Vi ønsker en person som har evne til å arbeide effektivt og er resultatorientert både selvstendig og i samarbeid med andre. Vedkommende må ha minimum bachelorgrad innen relevant fagområde for stillingen, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er også ønskelig at vedkommende har ledererfaring og minimum 5 års arbeidserfaring i relevant fagområde.Vi tilbyr lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP.

  Ledig snarest.

  Kommunen har mange og store oppgaver innen veg, vann og avløpsområde de neste årene. Vi vil nevne utarbeide og gjennomføre investeringen etter hovedplan veg, utvidelse av vannkapasiteten og forsyningssikkerheten i Kvitfjell og Venabygdsfjellet. Det skal etableres reservevannforsyning i Ringebu, Frya og Fåvang. Det skal bygges overføringsledning for avløp mellom Ringebu og Frya, samt at Ringebu RA skal legges ned. Har du relevant fagkompetanse, ledererfaring, interesse for veg, vann og avløp, og har lyst til å være med på å påvirke denne utviklingen?

  Søknadsfrist 1.februar 2019

  Søknaden må merkes med saksnr. 19/75

  To apply for this job please visit www.ringebu.kommune.no.