NTNU søker Professor/førsteamanuensis i vann- og miljøteknikk

  0

  Nettside NTNU

  Vårt mål er å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innenfor maritime operasjoner. Her inngår utdanning og forskning på design av skip og skipsutstyr samt drift av skip. Maritime operasjoner skjer i samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning. Det er ofte i grenseflatene mellom disse områdene man finner inspirasjon til innovasjon og nye løsninger. Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

  This is NTNU

  På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

  Om stillingen

  Vi har ledig stilling som professor/førsteamanuensis i Smart vann ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.

  Stillingstittel: Professor/førsteamanuensis i vann- og miljøteknikk (smart vann)(IV-269/18)

  Den utlyste stillingen vil være tilknyttet til undervisning og forskning i vann- og miljøteknikk. Forskningsaktivitetene av Vann- og Miljøteknikkgruppen ved IHB omfatter alle kritiske komponenter av urbane vannsystemer. Vi tar sikte på å bygge en Vann- og Miljøgruppe med fokus og sterk kompetanse i forskning innen: a) modellering og simulering av vannkilder; b) VA-renseteknologi; c) raske gjenkjennings- og sensorteknologi for VA-system; d) overvannshåndtering; og e) Smart vann (digitalisering, simulering og visualisering av VA-systemer).

  Pågående forskningsaktiviteter relatert til Smart vann inkluderer bruk av Big Data, Internet of Things (IoT), analytics (artificial intellingence, deep learning, machine learning), digitale tvillinger og overvåkningsverktøy for forvaltning, vedlikehold og drift av vannsystemer.  Denne stillingen skal bidra til utviklingen av SMART vann forskningsområdet.

  Stillingen rapporterer til instituttleder.

   Arbeidsoppgaver

  • undervisning og veiledning av bachelor-, master- og doktorgradstudenter i utvalgte emner i vann- og miljøteknikkfag
  • utvikling av undervisningsmateriell
  • vedlikehold og utvikling av faglige utviklingsprosjekt innen vann- og miljøteknikk
  • bidra til utvikling av forskningsaktiviteter innen Smart vann
  • planlegge og drifte utviklingsprosjekt innen vann- og miljøteknikk sammen med kommuner og næringsliv
  • Det gjøres oppmerksom på at undervisningen på bachelorstudiet skal foregå på norsk.

  Kvalifikasjonskrav

  Professor: 

  Til stillingen som professor kreves det universitetsutdanning i vann- og miljøteknikk eller tilsvarende. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde eller omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå.

  Søkerens forskning skal være dokumentert og av høy internasjonal kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning for tildeling av professorkompetanse. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

  Det vil bli lagt vekt på evne til og erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, og til å skaffe ekstern finansiering av forskning. Det vil også bli lagt vekt på dokumentert undervisningsinnsats, utvikling av undervisningsmateriale, og veiledning av studenter på alle nivå.

  Førsteamanuensis:

  Til stillingen som førsteamanuensis kreves det universitetsutdanning i fagområde vann- og miljøteknikk eller tilsvarende. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

  ——————————–

  Andre krav for begge stillingskategoriene:

  • erfaring fra VA-feltet i kommunal eller privat virksomhet
  • god kjennskap til faglige utfordringer knyttet til VA-sektoren i Norge og internasjonalt
  • god kjennskap til faglige digitale verktøy
  • må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk som arbeids- og undervisningsspråk
  • Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

  Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent pedagogisk utviklingsprogram innen to år etter ansettelse.

  Stillingsinnehaver bør/må vise til internasjonal erfaring og kunne vise til publiseringer i «peer-reviewed journals» og andre relevante publiseringskanaler. Stillingsinnehaver bør/må kunne dokumentere evnen til å oppnå eksterne forskningsmidler fra relevante finansieringskilder, være internasjonal anerkjent og ha evnen til å initiere og lede forskning på et høyt internasjonalt nivå.

  Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte. Den som ansettes plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Stillingsinnehaver skal veilede master- og ph.d.-studenter innen sitt fagområde. Den som ansettes plikter også å ta del i administrativt arbeid.

  Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

  —————————-

  Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.

  Personlige egenskaper

  • gode formidlings- og kommunikasjonsevner
  • har høy arbeidskapasitet
  • nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
  • evne til å involvere og engasjere
  • god evne til samarbeid og nettverksbygging
  • Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

  Vi tilbyr

  • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
  • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
  • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • ansattegoder og fordeler

  Lønn og vilkår

  Stillingen som professor kode 1013 lønnes normalt fra brutto kr 619 300 – 1 226 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.  Stillingen som førsteamanuensis kode 1011 lønnes normalt fra brutto kr 524 200 – 871 300 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

  Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

  Om søknaden

  Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.

  Søknaden må inneholde:

  • CV, attester og vitnemål
  • Vitenskapelige arbeider – trykte eller utrykte – som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
  • En beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som?du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
  • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
  • Navn og adresse til tre potensielle referanser
  • Forskningsplan
  • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste («Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU»)
  • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
  • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.
  • Generell informasjon

  Jobbe ved NTNU

  Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

  I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Hans Petter Hildre, e-post hans.p.hildre@ntnu.no eller professor Razak Seidu, e-post rase@ntnu.no.

  Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknad merkes med referansenummer: IV-269/18.

  Søknadsfrist: 16.12.2018.

  Arbeidsgiver: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Adresse: Larsgårdsvegen 2, 6025 Ålesund

  To apply for this job please visit www.finn.no.