Ønsker du en utfordrende stilling innenfor det kommunaltekniske fagområdet?

  0

  Nettside Ringsaker Kommune

  Ringsaker kommune er med sine 34.000 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

  Vi søker

  Det er ledig 2 stk 100 % stillinger som prosjektleder i utbyggingsavdelingen som planlegger og bygger ut veger, parker, bygg, vann og avløpsanlegg, bolig- og næringstomter. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for utbyggingsavdelingen.

  Vi søker deg som vil bidra med din kompetanse innenfor de nevnte fagområder, en pådriver som kan være selvstendig, handlekraftig og løsningsorientert. Du ønsker å jobbe med utfordrende oppgaver i et dynamisk, trivelig og uformelt miljø der fokuset er rettet mot effektiv og kvalitetsorientert planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Som ansatt i Ringsaker kommune blir du en del av et engasjert og fremtidsrettet fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap, og jobber tett sammen. Du får mulighet til å påvirke og bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg og sine medarbeidere i takt med nye utfordringer. Nå har du mulighet til å få en nøkkelrolle innenfor det kommunaltekniske fagområdet i Ringsaker kommune.

  Teknisk drift

  Stillingen tilhører teknisk drift som består av 69,5 årsverk, fordelt på 5 avdelinger. Teknisk drift forvalter et driftsbudsjett på ca. 225 mill. kr/år og et kapitalbudsjett på ca. 140 mill. kr/år. Teknisk drift har ansvar for de tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgavene som vannforsyning, avløpsanlegg, kommunale veger, parker og grøntanlegg. Den ledige stillingen som prosjektleder tilhører utbyggingsavdelingen som i dag har 11 årsverk. Avdelingen er sentral i kommunens satsning på vekst og utvikling, gjennom arbeidet med estetisk opprusting, sentrumstiltak og utbygging av tomte- og infrastruktur og hadde et budsjett på om lag 250 mill. kroner i 2016.
  I tillegg er teknisk drift en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. I dette ligger det at teknisk drifts målsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen. Teknisk drift løser dette med en offensiv holdning, er resultatorientert, samarbeider tett med foreninger, interessegrupper, næringsliv og andre enheter i kommunen.

  Arbeidsoppgaver

  • Lede nyanleggs- og saneringsprosjekter innen veg, vann, avløp og tomteutbygging.
  • Ansvar for budsjett i egne prosjekter.
  • Lede forprosjekter og utredningsarbeid.
  • Holde deg faglig oppdatert og bidra til at vi tar i bruk nye metoder og arbeidsmåter som holder oss i front av utviklingen.
  • Saksbehandling.
  • Publikumskontakt.
  • Ansvar for økonomi, fremdrift, kvalitet og HMS på egne prosjekter.
  • Ansvar for anskaffelse av og oppfølging av konsulenter i prosjekteringsfasen.Ansvar for utarbeidelse av tilbudsdokumenter og anskaffelse.

  Kvalifikasjoner

  • Ingeniør eller sivilingeniør med relevant fagutdanning og praksis.
  • Prosjektlederkompetanse og/eller praksis.
  • God økonomiforståelse.
  • Kunnskap om regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt.
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.Førerkort klasse B.
  • Det forutsettes at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten.
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Vi ønsker at du skal være strukturert, initiativrik, mål – og resultatorientert, ha god gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet.
  • Videre vektlegger vi at du er positiv, utadvendt, har gode samarbeidsevner og godt humør.

  Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale.
  • Fleksibel arbeidstid med avspaseringsmuligheter
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
  • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger.
  • Godt fagmiljø.

  Tjenestekjøring godtgjøres etter statens satser. Ansatte i Ringsaker kommune som kjører mer enn 1500 km/år med bruk av privat bil i tjenesten godtgjøres for tiden med kr 1,- i kompensasjon i tillegg til ordinær kilometergodtgjøring. Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.