Plan og utbyggingsleder

  0

  Tromsø kommune

  Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med rundt 75 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har i overkant av 6.900 medarbeidere, fordelt på 85 enheter og tjenester. Vann og avløp er en seksjon i Tromsø kommune som ivaretar plan- og driftsoppgaver innen vannforsyning og avløp. Overvann i et endret klima er også et viktig ansvarsområde. I tillegg ivaretar Vann og avløp administrasjonen av tømming av slamavskillere og er forurensningsmyndigheten innen vann og avløp i Tromsø kommune. Vann og avløp har i overkant av 70 entusiastiske medarbeidere i et bredt spekter av arbeidsområder.

  For omgående tiltredelse har Vann og avløp ledig stilling som leder for Plan og utbyggingsavdelingen. Avdelingen består av 16 medarbeidere som har ansvaret for planer og utbyggingsprosjekter innen vann og avløp fra ideutvikling til ferdige anlegg, samt utvikling av utbyggingsområder i samarbeide med andre offentlige og private aktører.
  Stilling som plan og utbyggingsleder inngår i lederteamet på Vann og avløp.

  Arbeidsoppgaver

  • Ledelse og utvikling av plan og utbyggingsavdelingen gjennom spesielt å vektlegge:
  • Oppfølging av plan- og prosjektprosesser i samsvar med kommunens, enhetens og avdelingens langsiktige mål
  • Økonomistyring og kvalitetskontroll
  • Ivareta og synliggjøre Vann og avløp’s interesser gjennom samarbeide internt og eksternt
  • Ivareta HMS i tilknytning til plan og utbyggingsprosjekter
  • Motivere og utvikle medarbeidere
  • På grunn av pågående organisasjonsprosess, kan det komme endringer i arbeids- og ansvarsområde

  Kvalifikasjoner

  • Relevant fag- og lederutdanning fra universitet/høyskole
  • Relevant ledererfaring
  • God systemforståelse og kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Innsikt i og erfaring fra arbeid med økonomistyring.
  • Dersom du har annen morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

  Utdanning

  • Administrasjon og ledelse
  • Høyskole / Universitet
  • Ledelsesfag
  • Vann og miljø

  Egenskaper

  • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert, men evner å ha et overordnet og helhetlig perspektiv.
  • Du har gode kommunikasjonsevner med ryddig skriftlig og muntlig framstilling.
  • Du er tillitsvekkende og kommuniserer ved å anerkjenne og involvere andres perspektiv og kompetanse.
  • Du tar beslutninger og er tydelig og trygg i lederrollen.
  • Du kan lede prosesser for å nå mål og være en pådriver i faglige prosjekter.
  • Du er god til å bygge relasjoner og å skape et godt samarbeidsklima med og mellom dine medarbeidere.
  • Du har gode organisatoriske evner og evne til å jobbe systematisk for å nå mål
  • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.

  Vi tilbyr

  • Stillingsbrøk: 100%
  • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
  • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
  • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
  • Oppgi 2 referanser.
  • Lønn etter avtale.
  • Attester og vitnemål tas med på intervju.
  DEL
  Neste artikkelDistriktsansvarlig Østlandet