Prosjektleder for byutviklingsprosjekter – Prosjektenheten

  0

  Nettside Bærum kommune

  Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

  Prosjektenheten – realisering av spennende prosjekter
  Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, grønt i form av turveier, parker og gravplasser. Vi er 25 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra konseptfasen til gjennomføring og overlevering av ferdige anlegg. Vår prosjektomsetning er på ca. 250 mill. kr. pr. år.

  Vi er ISO-sertifisert for oppfølging av kvalitet og miljø, og har rutiner og maler som veileder ved gjennomføring av prosjekter. I vårt prosjektarbeid benytter vi gode verktøy til f.eks. økonomistyring og samhandling med kontraktsparter. Vi benytter AutoCad, Autodesk Civil 3D og Focus CAT VA til prosjektering.

  Prosjektledere til utvikling av Bekkestua og Sandvika
  Vi søker en erfaren person som kan være med å forme fremtidens Bærum ved å lede prosjekter for sentrumsutvikling av Bekkestua og Sandvika. Prosjektene skal etablere ny infrastruktur med tunge anlegg i grunnen og nye gater og torg, og vil ha et grensesnitt mot private utbyggere. Prosjektlederen vil inngå i en prosjektgruppe for samordning av alle byutviklingsprosjektene og vil i tillegg til linjerapportering, også rapportere til prosjektdirektøren hos rådmannen.

  Vi ønsker kandidater med erfaring fra liknende utbyggingsprosjekter, og helst med bakgrunn fra anleggsrelaterte fag som VA eller vei. Prosjektfaglig erfaring er nødvendig.

  Tiltredelse snarest.

  Arbeidsoppgaver

  . Prosjektledelse gjennom alle prosjektets faser med ansvar for kvalitet, økonomi og fremdrift
  . Anskaffelse og oppfølging av kontrakter med rådgivere og entreprenører
  . Deltakelse i overordnet prosjektgruppe
  . Rapportering til prosjekteier og linjeorganisasjonen

  Kvalifikasjoner

  . minimum ingeniør/bachelor, men også ønskelig med sivilingeniør/master, evt. tilsvarende innen relevante fagområder
  . erfaring fra prosjektarbeid innen kommunaltekniske fag
  . meget gode norskkunnskaper

  Utdanning

  • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad
  • Ingeniør

  Egenskaper

  Du er
  . resultatorientert og med god evne til planlegging og gjennomføring
  . er tydelig og kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig
  . engasjert, fleksibel og omgjengelig, med gode samarbeidsevner
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi tilbyr

  Stillingsbrøk: 100%
  . spennende og varierte oppgaver med faglig dyktige medarbeidere
  . lokaler sentralt i Sandvika
  . kompetanseutviklingsstipend
  . offentlig tjenestepensjonsordning
  . tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
  Annet
  . vitnemål og attester skal tas med på intervju
  . før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
  . ansettelsen gjøres via elektronisk godkjenning med kort svarfrist
  . søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25)

  To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.