Prosjektleder Vann og avløp

  0

  Nettside Eidsvoll kommune

  Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har nær 25.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn

  Kommunalteknikk består av driftsavdelingen med ansvar for veg, vann og avløp, samt prosjektavdelingen som forvalter investeringene og fagstab.
  Prosjektleder ved prosjektavdelingen skal bistå og gjennomføre prosjekter innenfor vann og avløp, f eks rehabilitering av ledningsnett og produksjonsanlegg. Dette er en spennende stilling som krever at prosjektleder kan snu seg fort ved uforutsette hendelser på VA-nettet både i distribusjonsnettet, renseanlegg og produksjonsanlegg. Den som blir tilsatt må regne med å bli pålagt vakt innen kommunens til en hver tid gjeldende vaktordning

  Arbeidsoppgaver

  Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av VA-prosjekter, inkludert fremdrifts- og økonomistyring.

  • Kontraktsoppfølging.
  • Kontroll av anleggsutførelse.
  • Håndtering av eventuelle endringer, forsinkelser og overskridelser.
  • Statusrapportering og sluttdokumentasjon.
   Administrasjon av innleid personell
   Informasjonshåndtering og arkivering.
   Prosjektleder kan bli tillagt andre oppgaver av virksomhetsleder ved behov.

  Kvalifikasjoner

  Minimum 3 årig høyskole innenfor fagområde ingeniør eller annen relevant utdanning /praksis.
  Arbeidserfaring, fortrinnsvis relatert til vann og avløpssektorene
  Dokumentert prosjektledererfaring
  God kjennskap til bruk av IT-systemer.
  Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

  Språk

  • Norsk

  Egenskaper

  Du er faglig trygg og dyktig innen vann og avløpsfagene.
  Evne til å engasjere og motivere
  Strukturert og effektiv
  Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
  Du har gode kommunikasjonsegenskaper
  Evne til prioriteringer
  Du er lojal til organisasjonen

  Vi tilbyr

  Stillingsbrøk: 100%
  Varierte og spennende arbeidsoppgaver i samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
  Lønn etter avtale
  Gode pensjonsordninger
  Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid
  Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) – link øverst til høyre i annonse: «Søk på stillingen», da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

  Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

  To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.