Prosjektleder ved Utbyggingsavdelingen

  0

  Nettside Gjøvik Kommune

  Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen " Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

  Beskrivelse av arbeidsstedet
  Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø
  med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med
  andre enheter i kommunen.

  Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor
  utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m.
  Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen.

  Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om
  å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som
  mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn.

  Arbeidsoppgaver
  Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og
  til ledningsnett.
  Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører.
  Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019)
  Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere
  Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service.
  Andre oppgaver

  Kvalifikasjoner
  Ingeniør-utdanning , bachelor grad eller høyere
  Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.
  Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig.
  Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler
  Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

  Vi kan tilby
  Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.
  Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig.
  Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler
  Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

  Kontaktpersoner
  Nærmere informasjon om stillingen ved Rolf Perjord, tjenesteleder, tlf. 971 28 651 eller
  Asbjørn Tufto, tjenesteleder, tlf. 975 61 221.

  Unntatt offentlighet må begrunnes!
  Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.
  Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

  Søknad sendes
  Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

  Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion,
  funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

  To apply for this job please visit www.gjovik.kommune.no.