Siv.ing./ing.VA søkes

    0

    Nettside Øvre Romerike Prosjektering AS

    ØRP AS er i dag det største konsulentselskapet innen arealplanlegging og prosjektering på Romerike, med oppdrag over hele Østlandet. Vi tilbyr tjenester innen veg, VA, geoteknikk, oppmåling, arealplanlegging og landskapsarkitektur. Vi er 32 ansatte som jobber sammen for å nå felles mål, med fokus på å skape verdier for våre kunder og bidra til en positiv utvikling av samfunnet. Dette gjør vi ved å bruke vår lokalkunnskap og og brede fagkompetanse til å finne frem til de beste løsningene i hvert prosjekt.

    To apply for this job please visit www.finn.no.