Siv.ing/Ingeniør – vann og avløp

  0

  Nettside Orkdal kommune

  Orkdal kommune er i sterk vekst og kommunen står overfor mange spennende utbyggingsprosjekter. Kommunen preges blant annet av en voksende industri og utbygging av handelssentra og har gode og kompetente utviklingsmiljøer. Vi står blant annet overfor store oppgaver innenfor utvikling og utbygging av kommunal eiendom, og har betydelig eiendomsmasse som skal utvikles og ivaretas.

  Orkdal kommune er i sterk vekst og vi har mange og store utbyggingsprosjekter, både innenfor bygninger og kommunalteknisk infrastruktur. Drift og vedlikehold av våre anlegg er utfordrende og krevende oppgaver, og vi har behov for flinke fagfolk i alle ledd. Vi har et kompetent og godt fagmiljø som arbeider hver dag for at vi skal levere så gode tjenester til kommunens innbyggere som mulig. Vi er inne i en spennende fase med sammenslåing av kommuner til Orkland kommune fra 01.01.20. Dette betyr utfordrende oppgaver i et større fagmiljø enn i dag og at andre oppgaver kan bli lagt til stillinger.

  I dette miljøet har vi nå ledig stilling som: Siv.ing./Ingeniør.

  Arbeidsoppgavene for stillingen ligger innenfor vann- og avløpssektoren med hovedvekt på avløp.

  Andre arbeids- og prosjektoppgaver må også påregnes.

  Av oppgaveområdene nevnes:

  • Utbygging og drift av kommunaltekniske anlegg
  • Planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter
  • Prosjekt- og anleggsledelse
  • Saksbehandling rettet mot publikum og politiske organer

  Hvem søker vi? 

  Vi ønsker oss en person som liker å arbeide i et aktivt og resultatorientert miljø og som har følgende bakgrunn:

  • Høgskoleutdannelse innen ingeniørfag, miljø eller lignende
  • Praktisk erfaring
  • Førerkort kl B- Gode IT- kunnskaper
  • Kjennskap til offentlig forvaltning, lovverk og forskrifter
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Samarbeidsvillig og fleksibel

  Stillingen er fast og er 100%. Vi tilbyr lønn etter avtale. Kontor ved Orkdal Rådhus. Fleksibel arbeidstid.

  For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Nils Arne Sletvold på telefon 72 48 30 00.

  Orkdal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

  Søknad sendes på elektroniske søknadsskjema som du finner på kommunens hjemmeside.

  To apply for this job please visit www.orkdal.kommune.no.